Home » Žemės ūkio naujienos: 2024-07-02
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-07-02

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-07-02. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Žemės ūkio strateginės kryptys: didesnė parama, smulkūs ir vidutiniai ūkiai, aplinkos tausojimas

Aiškūs prioritetai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiame plane, dešimtadaliu daugiau lėšų visam sektoriui bei 70 proc. didesnė tiesioginė parama  smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams. Sumažintas neigiamas žemės ūkio veiklos poveikis aplinkai bei didesnės paskatos ekologiniam ūkininkavimui ir aplinkos tausojimui. Tokius rezultatus Žemės ūkio ministerija pristato 2020-2024 m. veiklos apžvalgoje. Apžvalgą PDF formatu galite rasti čia.

2023 m. Lietuvoje supirkta beveik tiek pat pieno, kaip ir 2020 m., nors karvių skaičius sumažėjo 9 proc.

37 dienų NMA sutrumpėjo vidutinė paramos paraiškos vertinimo trukmė 2024 m., palyginti su 2022 m. Tai kone perpus trumpesnis terminas.

176,4 mln. eur 2021–2024 m. skirta investicijoms į pieno ūkius. Be to, pieno ūkiams palengvintos investicinės paramos skyrimo sąlygos.

Daugiau skaitykite pdf dokumente.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-07-01

NMA ir toliau mažina patikrų mastą

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad, atsižvelgdama į Europos Sąjungos reglamento nuostatų pakeitimus nebeatliks planinių patikrų, kaip ūkininkai laikosi paramos sąlygų reikalavimų mažesniuose nei 10 ha ūkiuose, taip pat nebus taikomos sankcijos už šių reikalavimų nesilaikymą.

Primename, jog paramos sąlygų reikalavimus sudaro dvi reikalavimų grupės – geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai ir žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai (VR). Šių reikalavimų privalo laikytis visi ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas bei bet kokią paramą pagal kitas su plotu ar gyvuliais susijusias Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones.

Jau nuo 2024 m. tikrinamų ūkių skaičius sumažės net apie 65 proc. ir ūkių, kuriuose bus vykdomos atitikties paramos sąlygų reikalavimams patikros, skaičius kasmet sieks nuo 415 iki 550 (vietoje įprastų 1 300 ūkių). Taip pat nebebus taikomos ir sankcijos už paramos sąlygų pažeidimus tokiuose ūkiuose.

Kadangi Europos Sąjungoje ne daugiau nei 10 ha deklaruojančių ūkių plotas sudaro tik apie 10 proc. viso kasmet deklaruojamo ploto, tokių ūkių kontrolės atsisakymas nepakenkia paramos sąlygų reikalavimų tikslams ir leidžia ženkliai sumažinti smulkiesiems ūkiams tenkančią administracinę naštą.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-07-01

Pakeisti paraiškų priėmimo tvarkaraščiai

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeisti paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones ir paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones priėmimo 2024 m. tvarkaraščiai. Su žemės ūkio ministro įsakymu galite susipažinti čia (KPP) ir čia (SP).

Pakeistame KPP tvarkaraštyje numatytas papildomas kvietimas kreiptis paramos pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ – paraiškas bus galima teikti nuo spalio 1 d. iki lapkričio 8 d.

Taip pat tvarkaraštyje sutrumpintas paraiškų teikimo laikas pagal priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ (pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles) – paraiškas bus galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 30 d. (anksčiau buvo numatyta iki spalio 31 d.).

Pakeistame SP tvarkaraštyje numatytas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“ – paraiškos bus priimamos rugsėjo 2–30 d.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-07-01

Tręšiamųjų produktų panaudojimo žurnalo pildymas – nuotolinė konsultacija ketvirtadienį

Liepos 4 d. (ketvirtadienį) nuo 13.30 iki 14.30 val. rengiama nuotolinė konsultacija, kurioje Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Žemės ūkio duomenų centro specialistai ūkininkams pristatys Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje esantį Tręšiamųjų produktų panaudojimo žurnalą.Norėdami prisijungti per Microsoft Teams programą, aktyvuokite šią nuorodą:  Spausti čia.

Siekiant kokybiško renginio, prisijungus prašome išjungti mikrofonus ir kameras, o norint pasisakyti – naudoti funkciją „pakelti ranką“.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-07-01

Perdirbėjų paraiškos – pirmumo eilėje

Informuojame, jog pareiškėjai, kurie balandžio 2 d.–birželio 14 d. kreipėsi dėl paramos žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai, jau gali susipažinti su jų paraiškų pirmumo eile. Įvertinus 17 pateiktų paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, viena paraiška nesurinko privalomų atrankos balų skaičiaus, o iš 16 paraiškų,surinkusių nuo 30 iki 55 prioritetinių atrankos balų, suformuota pirmumo eilė.

Šioms paraiškoms numatoma skirti 16,5 mln. Eur. Primintina, jog šiam paraiškų teikimo laikotarpiui skirta 19,6 mln. Eur, tad visoms pirmumo eilėje esančioms paraiškoms paramos lėšų pakanka.

Toliau vertinamas šių paraiškų tinkamumas gauti paramą.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-07-01

Ankstesnės žemės ūkio naujienos