Home » Dažniausios melžimo klaidos
Karvės Pieno ūkio naujienos

Dažniausios melžimo klaidos

dažniausios melžimo klaidos

Melžimas – tai darbas su žaliava maisto produktams, taip pat nuo šio proceso priklauso tiek karvės sveikata, tiek ir pieno ūkio efektyvumas. Norime atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias melžimo klaidas:

 • melžiama susidėvėjusiais, senais melžtuvais arba susidėvėjusios atskiros jų detalės, sumaišytos atskirų melžtuvų dalys. Čiulpikliai tiesiogiai liečiasi su karvių speniais. Per mėnesį jie pulsuoja 200 tūkstančių karvių, todėl išsitempia iki penktadalio pradinio ilgio. Per ilgesnį laiką jie praranda savo elastingumą. Veikiant plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, aukštai vandens temperatūrai, šalčiui, šviesai ir kt. veiksniams, jų paviršius pasidaro nelygus, suskirsta. Tokiose vietose dažnai kaupiasi įvairios bakterijos, galinčios sukelti tešmens uždegimus ir patekti į pieną. Todėl čiulpiklius rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius arba po 2500 melžimų. Kai kuriose fermose būna netinkama techninė melžimo įrenginių būklė, susidėvėję vakuumo siurbliai, netikslūs vakuumetrai, vakuumo reguliatoriai ir kt.;

 • nepakankamai arba visiškai neparuošiamas melžimui tešmuo;

 • nenumelžiamos pirmosios pieno čiurkšlės arba numelžiamos tiesiai ant grindų;

 • melžikliai maunami ant spenių siurbiant orą;

 • nuo tešmens ruošimo pradžios iki melžiklių užmovimo sugaištama žymiai daugiau laiko negu reikalaujama (daugiau nei 30 – 45 s);

 • melžtuvai dirba esant pernelyg dideliam arba žemam vakuumui (normalus vakuumas – 360 – 380 mm Hg stulpelio), padidintu pulsų skaičiumi;

 • ant išmelžto tešmens perlaikomi melžikliai;

 • baigiant melžti melžtuvu, jis traukiamas ne žemyn į karvės galvos pusę, bet pakreipiant į šoną, taip užlenkiami speniai, ir iš jų blogai išteka likęs pienas;

 • melžikliai numaunami nuo spenių, neuždarius kolektoriaus arba neįleidus oro į vieną iš melžiklių;

 • pamelžus speniai nedezinfekuojami;

 • mastitu sergančios karvės melžiamos tais pačiais melžtuvais, kaip ir sveikos;

 • melžtuvai, pamelžus sergančią karvę, nedezinfekuojami;

 • po melžimo nekokybiškai plaunami ir dezinfekuojami melžtuvai.

Daugiau straipsnių apie pieno kokybę rasite čia.

Daugiau straipsnių apie pieno ūkio valdymą rasite čia.

Parengė dr. D. Urbšienė.

Gyvulininkystės žinynas, LSMU Gyvulininkystės institutas.