Home » 2018-ais pieno supirkta mažiau
Žemės ūkio naujienos

2018-ais pieno supirkta mažiau

222018 m. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų supirkto žalio pieno kiekis sumažėjo, o importas ir eksportas – padidėjo. 2018 m. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų žalio natūralaus riebumo pieno buvo supirkta* šiek tiek mažiau bei pigiau nei 2017 m. Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2018 m. Lietuvos pieno supirkėjai iš šalies pieno gamintojų supirko 1 363,01 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – 2,7 proc. mažiau nei 2017 m., o vidutinė minėto pieno supirkimo iš šalies gamintojų kaina (be PVM) sumažėjo 5,4 proc. ir sudarė 281,75 EUR/t. Minėtu laikotarpiu žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas iš ūkininkų ir šeimos ūkių sumažėjo 4,6 proc. (iki 973,99 tūkst. t), iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių – padidėjo 2,3 proc. (iki 389,03 tūkst. t), o šio pieno supirkimo kaina sumažėjo atitinkamai 4,7 proc. (iki 260,89 EUR/t) ir 7,9 proc. (iki 333,97 EUR/t). Lietuvos pieno supirkėjai ūkininkams ir šeimos ūkiams mokėjo 21,9 proc. mažesnę kainą nei žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms.

2018 m. Lietuvoje apie 9,2 proc. (iki 445,45 tūkst. t) padidėjo žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas iš kitų ES valstybių pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių. Didžioji dalis (apie 68,3 proc.) šio pieno buvo supirkta iš Latvijos (iš viso 304,22 tūkst. t). 2018 m., palyginti su 2017 m., vidutinė žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina (be PVM) iš Latvijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių sumažėjo 8,2 proc. (iki 299,26 EUR/t), o supirkimo kiekis padidėjo 13,3 proc. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai iš Estijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių supirko 138,62 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – vos 0,1 proc. daugiau nei 2017 m., o vidutinė minėto pieno supirkimo kaina sumažėjo 7,4 proc. (iki 308,75 EUR/t (be PVM).

Preliminariais ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2018 m. Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes pardavė 81,56 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – 14,6 proc. daugiau nei 2017 m. 2018 m. didžiausi (apie 81,6 proc.) lietuviško žalio pieno išvežimo srautai buvo nukreipti į Lenkiją. Į šią šalį praėjusiais metais buvo parduota 66,58 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – 5,0 proc. daugiau nei 2017 m., o pardavimo kaina sumažėjo 13,3 proc. (iki 308,69 EUR/t (be PVM). 2018 m. į Latviją buvo parduota 14,99 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno ir tai net 94,0 proc. daugiau nei 2017 m., bet apie 11,6 proc. mažesne kaina nei 2017 m. 2018 m. vidutinė žalio natūralaus riebumo pieno pardavimo kaina į Latviją sudarė 295,94 EUR/t (be PVM).

* Į Lietuvos vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

„AgroRinka“ informacija