Home » Agro Rinkos informacija
Žemės ūkio naujienos

Agro Rinkos informacija

sviestas2020 m. sausio mėn. padidėjo kai kurių pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis. Europos Komisijos duomenimis, šių metų sausio mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., labiausiai išaugo sviesto eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis – net 66 proc. (iki 17,74 tūkst. t). Daugiausia sviesto buvo eksportuota į JAV (iš viso 2,88 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu ES sviesto eksportas išaugo į Egiptą ir Ukrainą, atitinkamai 16,2 karto (iki 0,99 tūkst. t) ir 42,5 karto (iki 0,94 tūkst. t). Airija ir Prancūzija eksportavo didžiausius sviesto kiekius, atitinkamai 4,22 tūkst. t ir 2,86 tūkst. t. Lietuva minėtu laikotarpiu eksportavo 0,68 tūkst. t sviesto – daugiausia į Saudo Arabiją (0,6 tūkst. t).

2020 m. sausio mėn. sūrių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis siekė 80,77 tūkst. t ir buvo 19,0 proc. didesnis nei 2019 m. sausio mėn. Daugiausia sūrių ES valstybės eksportavo į JAV (iš viso 14,32 tūkst. t) ir Japoniją (iš viso 8,55 tūkst. t). Daugiausia sūrių tarp ES valstybių eksportavo Vokietija (iš viso 13,99 tūkst. t) ir Olandija (iš viso 12,65 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuva į trečiąsias šalis eksportavo 1,09 tūkst. t sūrių, iš kurių – daugiausia į JAV (iš viso 0,41 tūkst. t). Palyginti su 2019 m. sausio mėn., Lietuvos sūrių eksportas padidėjo 1,8 karto.

Nagrinėjamu laikotarpiu nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis siekė 28,85 tūkst. t ir buvo 5,0 proc. didesnis nei 2019 m. sausio mėn. Pagrindinės NPM importo šalys buvo Omanas ir Nigerija, kurios importavo atitinkamai 5,61 tūkst. t ir 1,93 tūkst. t NPM. Daugiausia NPM eksportavo Olandija (iš viso 10,20 tūkst. t) ir Danija (iš viso 5,92 tūkst. t).

Analizuojamu laikotarpiu ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 61,43 tūkst. t nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) – 29,0 proc. mažiau nei 2019 m. sausio mėn. Pagrindinės LPM importo šalys buvo Kinija ir Egiptas, kurios importavo atitinkamai 7,76 tūkst. t ir 6,59 tūkst. t LPM. Daugiausia LPM į trečiąsias šalis eksportavo Prancūzija (iš viso 11,86 tūkst. t) ir Vokietija (iš viso 10,51 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu eksportavo 0,9 tūkst. t LPM, daugiausia – į Kazachstaną (0,46 tūkst. t). Palyginti su 2019 m. sausio mėn., Lietuvos LPM eksportas sumažėjo 32,9 proc.

Agro Rinkos informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras