Home » Bandų selekcija, selekcinių planų ir programų sudarymas
Pieno ūkio naujienos Veisimas

Bandų selekcija, selekcinių planų ir programų sudarymas

bandu selekcija

Selekcijos kryptis atskirose bandose pasirenkama atsižvelgiant į karvių produktyvumo ir pieno sudėties rodiklius bei eksterjero ypatumus. Moksliniais tyrimais įrodytas atskirų eksterjero požymių (aukščio, stambumo, kūno tvirtumo, pieno tipo ir kt.) ryšys su gyvulio produktyvumu. Todėl ES ir kitose pasaulio šalyse pieninių galvijų selekcija vykdoma ne tik produktyvumo didinimo kryptimi, bet ir su juo susijusių eksterjero požymių gerinimu.

Lietuvoje dabar ir ateityje toliau tobulinant pieninių galvijų veislininkystę, be įprastinės bandos selekcijos krypties – produktyviųjų savybių ir pieno sudėties gerinimo, selekcija pagal reikšmę ir atitinkamus bandos duomenis yra ir bus vykdoma sekančiomis kryptimis:

  • bendro kūno išsivystymo ir pieno tipo tobulinimas;
  • galūnių tvirtumo ir stovėsenos gerinimas;
  • tešmens morfologinių savybių ir rezistentiškumo mastitams gerinimas.

Pagal pasirinktą selekcijos kryptį, karvių sėklinimui pasirenkamas reikiamas bulius. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 62% genetinio progreso pieninių galvijų bandose priklauso nuo karvių sėklinimui pasirinkto buliaus genetinių savybių. Rengiant bandos selekcinę programą ar selekcinį planą, parenkant bulių, rekomenduojama vadovautis sekančiais kriterijais:

  • bulius turi būti negiminingas bandos karvėms ir telyčioms;
  • buliaus dukterų produktyvumo rodikliai turi būti geresni nei vidutiniai bandos;
  • turi gerinti selekcionuojamus bandos karvių ir telyčių eksterjero požymius.

Siekiant genetinio progreso bandos produktyvumo ir eksterjero gerinimo kryptimi, gerai išanalizuojamas pasirenkamo buliaus dukterų eksterjero profilis, kuris pateikiamas tiek užsieniniuose, tiek Lietuvos veislinių bulių kataloguose. Pagal buliaus dukterų eksterjero profilį galima spręsti, kuriuos eksterjero požymius pasirinktas bulius gerins, o kuriems gali turėti neigiamos įtakos.

Kad bandoje vykdoma selekcinė programa būtų efektyvi, sudarant karvių ir telyčių sėklinimo planą, reikia:

  • karvės eksterjero trūkumo ištaisymui parinkti jo neturintį bulių;
  • paranka turi būti vykdoma ta pačia kryptimi, kaip ir atranka.

Bendros selekcinės krypties efektyvumą sąlygoja ne tik teisingai vykdoma paranka ir atranka, bet ir tinkamas veislinio prieauglio išauginimas, pilnavertis karvių ir telyčių šėrimas, geros priežiūros ir laikymo sąlygos bei savalaikė profilaktika įvairių ligų atžvilgiu.

Parengė dr. N.Gaidžiūnienė.
Gyvulininkystės žinynas, LSMU Gyvulininkystės institutas.