Home » Cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio siloso panaudojimas karvių racionuose
Šėrimas

Cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio siloso panaudojimas karvių racionuose

Kukurūzų tarkiai yra antrinis kukurūzų krakmolo ir sirupo gamybos produktas. Švieži kukurūzų tarkiai tinka tik 7 – 14 dienų. Todėl, turint didesnį tarkių kiekį, siūloma juos silosuoti. Kukurūzų tarkiai gerai silosuojasi. Kukurūzų tarkių siloso sausojoje medžiagoje būna vidutiniškai 23,8% žalių baltymų, 12,3% žalių riebalų, 13,7 MJ/kg apykaitos energijos. Taigi, kukurūzų tarkių silosas yra baltymingas ir daug energijos turintis pašaras, tinkantis galvijų šėrimui.

Silosuojant kartu nusausintus cukrinių runkelių griežinius ir kukurūzų tarkius, gaunamas maistingas pašaras. Gyvulininkystės institute buvo atlikti laboratorinėmis sąlygomis silosuotų nusausintų cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių, sumaišytų su įvairiais santykiais, pašarinės vertės bei kokybės tyrimai. Jie parodė, kad kukurūzų tarkių priedas prie cukrinių runkelių griežinių pagerino šių mišinių siloso pašarinę vertę. Geriausi siloso maistingumo ir kokybės rodikliai gauti kukurūzų tarkių dalį mišinyje padidinus iki 50%. Susilosavę cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių silosą 1:1 gamybinėmis sąlygomis, nustatėme jo cheminę sudėtį ir apskaičiavome energetinę vertę. Tyrimai parodė, kad cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio (1:1) silosas pasižymėjo aukšta pašarine verte ir kokybe: jame buvo 26,05% sausos medžiagos, kurios 1 kg buvo 7,44 MJ NEL (12,40 MJ apykaitos energijos) ir 177,32 g žalių baltymų. Silose vyravo pieno rūgštis, kuri sudarė 89,01% suminio siloso organinių rūgščių kiekio.

Karvėms duodant po 2,0 kg šieno, 23,4 kg cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio (1:1) siloso bei 23,0 kg kukurūzų siloso, yra paįvairinamas jų racionas, dėl ko pagerėja pašarų ėdamumas. Raciono subalansavimui, priklausomai nuo karvių produktyvumo, būtina duoti po 250 – 350 g kombinuotojo pašaro (skaičiuojant vienam kg primelžto pieno). Cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio silosas gali būti naudojamas ir drėgnuose pašarų mišiniuose. Tokiu atveju, naudojant cukrinių runkelių griežinių arba cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio, kukurūzų ir daugiamečių žolių smulkintus silosus, būtina į pašarų mišinius pridėti stambių pašarų (šieno, šiaudų). Kitu atveju, dėl davinyje esančių smulkių dalelių ir papildomai duodamų kombinuotųjų pašarų gali sutrikti karvių virškinamojo trakto veikla.

Karvių davinyje naudojant cukrinių runkelių griežinių ir kukurūzų tarkių mišinio silosą iš karvės primelžta 26,44 kg per parą natūralaus riebumo pieno, gauta 1,032 kg riebalų ir 0,809 kg baltymų. Minėtos sudėties siloso panaudojimas melžiamų karvių pašarų davinyje neturėjo neigiamos įtakos pieno maistinę, biologinę ir technologinę vertę apsprendžiantiems rodikliams.

Daugiau straipsnių apie šėrimą rasite čia.

Parengė dr. Virginijus Uchockis, dr. Saulius Bliznikas, dr. Danguolė Urbšienė.

Rekomendacijos gyvulininkystei, LSMU Gyvulininkystės institutas.