Home » Drėgnų pašarų mišinių paruošimas ir atidavimas
Šėrimas

Drėgnų pašarų mišinių paruošimas ir atidavimas

drėgni pašaraiSiekiant geriau panaudoti pašarų išteklius, gauti daugiau ir pigesnės gyvulininkystės produkcijos, daug dėmesio tenka skirti pašarų paruošimui prieš šėrimą, šėrimo dažnumui, pašarų atidavimo gyvuliams eiliškumui ir kitiems šėrimo technologijos elementams.

Tinkamai šėrimui paruošti ir gyvuliams atiduoti pašarai noriau ėdami, geriau virškinami, o su virškintos maisto medžiagos efektyviau panaudojamos produkcijos sintezei. Minėti klausimai yra ypač aktualūs tiems ūkininkams, kurie kuria stambesnes karvių fermas ar taiko besaitį gyvulių laikymą. Tokiomis sąlygomis gali būti parankus karvių šėrimas pašarų mišiniais.

Šėrimo pašarų mišiniais technologijos esmė yra ta, kad gyvuliams skirtas davinys paros bėgyje sušeriamas ne atskirais pašarais, o juos sumaišius. Taikyti tokį šėrimo būdą skatina sekančios aplinkybės.

Karvių žiemos racionams būdinga pašarų įvairovė. Galvijai gauna šieno, šiaudų, įvairaus siloso, kombinuotųjų pašarų. Taip pat karvių šėrimui panaudojami šalutiniai maisto pramonės produktai – nusausinti cukrinių runkelių griežiniai, kukurūzų tarkiai, nusausinti kvietruginiai žlaugtai, melasa ir kiti. Tokia pašarų įvairovė palanki mitybos pilnavertiškumo požiūriu, tačiau skirtingos pašarų fizinės-mechaninės savybės apsunkina šėrimo darbų mechanizavimą, jų normavimą ir tolygų pasiskirstymą paros bėgyje.

Atiduodant karvėms kiekvieną pašarą atskirais paros davinio komponentais, tenka susidurti su nevienodu jų ėdamumu. Vieni jų – geros kokybės silosas, šienas, kombinuotieji pašarai yra noriai ėdami, kiti, pasižymintys blogesnėmis skoninėmis savybėmis, ėdami ne taip noriai, nors ūkiniu požiūriu jų panaudojimas irgi gali būti efektyvus.

Šeriant karves pašarų mišiniais, minėtų sunkumų išvengiama. Mišiniams ruošti naudojami mobilūs mechanizmai – pašarų maišytuvai-dalytuvai. Jų pagalba pašarai dozuotai imami iš saugyklų, susmulkinami, sumaišomi ir išdalinami gyvuliams. Tokiu būdu šeriant mišiniais išvengiama nevienodo atskirų pašarų ėdamumo, sumažėja pašarų išėdų.

Mišiniai naudingi ir fiziologiniu požiūriu. Į karvių virškinamąjį traktą vienu metu patenka visos reikiamos, ir optimaliu santykiu, maisto medžiagos. Todėl pašarai geriau virškinami, pagerėja maisto medžiagų įsisavinimas ir panaudojimas produkcijai gauti. Gyvulininkystės institute atliktais bandymais nustatyta, kad šeriant produktyvias karves pilnaverčiu pašarų mišiniu, kuriame vyravo geros kokybės žolių silosas, padidėjo apėmingų pašarų sunaudojimas, todėl 10,5 proc. mažiau sunaudota kombinuotų pašarų pieno gamybai.

Šėrimo pašarų mišiniais technologijos yra taikomos užsienio fermerių ūkiuose. Jų patirtis rodo, kad naudojant karvių šėrimui pašarų mišinius, per keletą metų pasiekiamas didelis efektas, didinant karvių bandos pieningumą. Dėl tolygaus maisto medžiagų ir optimalių santykių patekimo į virškinamąjį traktą beveik išnyksta acidozė, kiti medžiagų apykaitos sutrikimai.

Karvės gali būti šeriamos visaverčiu visų raciono pašarų mišiniu arba tik apėmingų pašarų mišiniu, bet papildomai dar duodant kitų pašarų, dažniausiai kombinuotų pašarų, baltyminių, mineralinių, vitamininių ir kitų papildų.

Šėrimas visų raciono pašarų mišiniu yra parankus tose fermose, kur karves galima suskirstyti į grupes, atsižvelgiant į jų produktyvumą ir fiziologinę būklę. Kiekvienai karvių grupei ruošiamas mišinys tokios sudėties, kad suėstas jo kiekis atitiktų tos grupės gyvulių energijos ir maisto medžiagų poreikį pagal mitybos normas.

Laikant karves pririštas pastovioje vietoje, kai negalima sudaryti atskirų šėrimo grupių, joms ruošiamas mišinys iš pagrindinių (apėmingų) pašarų (siloso, šieno, šiaudų, cukrinių runkelių griežinių ir kt.) ir nedidelio kiekio kombinuoto pašaro – mišiniui paskaninti ir ėdamumui pagerinti. Šeriant tokiu mišiniu maisto medžiagų trūkumas, pagal mitybos normas, padengiamas dar papildomai duodant kombinuotųjų, kartais ir kitų pašarų.

Mišinių sudėtis gali būti labai įvairi, ir priklausys nuo ūkyje taikomų pašarų ruošimo technologijų, bandos produktyvumo, racionų struktūros ir kitų faktorių. 1 lentelėje parodyti visaverčių mišinių pavyzdžiai karvėms duodančioms 25-30 kg 4 proc. riebumo pieną. Tokios sudėties mišinių ėdamumas turėtų siekti apie 55-60 kg per parą.

mišinių procentinė sudėtis Uchockis

Mišinių ėdamumas ir sunaudojimas priklauso nuo jų sudėties, pašarų kokybės ir skoninių savybių, šėrimų dažnumo, laktacijos stadijos, karvių amžiaus bei kitų faktorių. Per didelis šiaudų ar blogesnės kokybės siloso kiekis mažina mišinio ėdamumą. Optimalus sausų medžiagų kiekis mišinyje yra 50-70 proc.

Pastebėta, kad laktacijos eigoje mažėjant primilžiui, mišinio ėdamumas nesumažėja, todėl gyvuliai gaudami jo iki soties gali nutukti, kas melžiamoms karvėms nepageidautina. Tokiu atveju reikia riboti gyvuliams tenkantį mišinių kiekį arba jį ruošti mažesnio maistingumo.

Reikia vengti labai susmulkinto mišinio. Toks mišinys slopina atrajotojų prieskrandžių motoriką ir virškinimo procesus. Dauguma apėmingų pašarų dalelių neturėtų būti stambesnės kaip 3 cm. Mišiniuose naudojant savų javų grūdus, juos reikėtų traiškyti, galvijams rekomenduojamas grūdų dribsnių storis 1,1- 1,8 mm, kukurūzų – 2,5 mm. Jeigu grūdai yra malami, tai jų dalelių dydis turėtų būti 1,0-1,8 mm. Šieną ir šiaudus geriausia smulkinti 4 – 5 cm ilgio kapojais. Optimalus visaverčio mišinio drėgnumas – 30-50 proc. Labai drėgnas mišinys blogiau ėdamas, sumažėja jo maisto medžiagų pasisavinimas, nes pablogėja sąlygos prieskrandžių mikrofloros veiklai.

Mišinių gamyba yra perspektyvus ir šalies ūkiuose plintantis pašarų paruošimo galvijų šėrimui būdas, siekiant efektyviau panaudoti pašarus ir kompleksiškai mechanizuoti jų šėrimo darbus.

Daugiau straipsnių apie šėrimą rasite čia.

Parengė dr. V.Uchockis.