Home » Naujienų apžvalga: 2020-10-06
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2020-10-06

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Kam teks išimtinė laikina parama? Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP) papildyta nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Ūkininkai labai palankiai vertina tokią iniciatyvą ir teigia, kad tokios naujos priemonės ir paramos reikia kaip oro. Paraiškos pagal naują priemonę bus priimamos nuo spalio 19 d. iki lapkričio 20 d. Tam numatyta 33,1 mln. eurų. Lėšos yra skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto. Plačiau

ES strategijos: kas laukia Lietuvos žemdirbių? Naujosios Europos Sąjungos (ES) strategijos – biologinės įvairovės bei „Nuo ūkio iki stalo“ – neišvengiamai turės įtakos ir Lietuvos žemdirbiams. Jose numatyti aplinkosauginiai tikslai nemaža dalimi guls ant žemdirbių pečių, kurie jau dabar klausia – iš kur ir kaip tai bus finansuojama? Biologinės įvairovės strategija – viena iš pagrindinių žaliojo kurso dalių. Ją trumpai Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) nuotoliniame posėdyje praėjusią savaitę pristačiusi Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja Lina Čaplikaitė-Denisovienė teigė, kad šiame dokumente numatomos pagrindinės strateginės kryptis. Plačiau

Visi smulkieji pieno ūkių valdytojai, atitikę reikalavimus, gaus paramą. Visi smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste, rugpjūčio 3 d. – rugsėjo 30 d. teikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, ir atitinkantys numatytus reikalavimus, gaus  paramą, siekiančią iki 15 tūkst. Eur. Išmoka bus mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintiems (išaugintų) valdoje produktams perdirbti ir tiekti rinkai. Plačiau

Raginame užsikrėsti kooperacija. Kooperacija yra puiki priemonė ūkininkams aktyviai dalyvauti šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, sudaranti sąlygas įsitraukti ir nedideles lėšas turintiems ūkininkams. Kooperaciją reikėtų vertinti kaip vieną iš palankiausių priemonių siekiant spartesnio ekonominio šalies augimo ir žmonių pragyvenimo gerinimo skatinimą. Su kooperatyvo pagalba galima apsisaugoti nuo monopolistų bei tarpininkų įtakos ir kainų kėlimo. Lietuvoje vyrauja smulkūs ūkiai, kaimuose ir miesteliuose nedarbas didžiausias. Tokių problemų sprendimu gali būti kooperacija. Tai įrodo užsienio valstybių patirtis. Plačiau

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – papildomi 1,87 mln. eurų. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) duomenimis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ birželio ir liepos laikotarpiu buvo pateiktos 549 paraiškos. Atlikus paraiškų atrankos vertinimą, nustatyta, jog paraiškų teikimo laikotarpiui skirtų 16,86 mln. eurų pakanka finansuoti tik 75–50,5 atrankos balo surinkusias paraiškas ir dalį 50 balų surinkusių paraiškų. Plačiau


Seime – ginčai dėl kitų savininkų užstatytos žemės servitutų. Seime svarstoma nauja tvarka, kas ir kaip galėtų valdyti ir naudotis žeme, dažniausiai privačia, ant kurios stovi kitų savininkų statiniai, pavyzdžiui, fermos. Seime pradėtomis svarstyti „valstiečio“ Petro Nevulio parengtomis Žemės įstatymo pataisomis siūloma automatiškai nustatyti servitutus tokiam sklypui, į kurį atkurtos nuosavybės teisės, bet jis užstatytas kitiems žmonėms ar įmonėms priklausančiais statiniais. Plačiau

Kas keičiasi ūkininkų ūkių buhalterinėje apskaitoje. Šią savaitę įsigaliojo Seimo priimti Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama sumažinti administracinę naštą ir pagerinti teikiamų Ūkininkų ūkių registro paslaugų kokybę. Įstatyme įtvirtinta, kad ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus: asmens prašymą įregistruoti ūkį; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus; registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo planą arba schemą; dokumentą, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti. Plačiau

Ūkininkei padegėjas atėmė ramybę. Biržų rajone, Kyliškių kaime netoli Papilio, pusamžė ūkininkė pastarąsias kelias naktis nemiegojo. Moteris bijojo, kad atslinks padegėjas. Anksčiau vieną naktį buvo padegtas kieme stovintis traktorius, o po pusantros paros liepsnojo ūkinis pastatas. Vis dėlto moteris nepanoro papasakoti, kaip viskas vyko, ir patikino, kad nežino, kas sukėlė gaisrus. Į vienkiemį nusitaikęs padegėjas elgėsi gana drąsiai. Traktorių jis padegė tada, kai šeimininkai dar nemiegojo. Plačiau

Prognozuoja, kad žemės ūkio produktų eksportas augs. Nepaisant koronaviruso krizės, Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės produkcijos eksporto rezultatai išliko pakankamai geri, todėl Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) prognozuoja, kad šiemet eksportas gali augti 5 proc., arba apie 300 mln. eurų. Pasak viceministro Evaldo Gusto, po spartaus eksporto augimo pernai buvo sunku tikėtis jo tolesnio augimo esant pandemijai, tačiau pirmojo pusmečio rezultatai teikia optimizmo. Plačiau