Home » Naujienų apžvalga: 2020-10-21
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2020-10-21

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Po garsių verksmų apie nuostolius perdirbėjai ir ūkininkai tyliai skaičiuoja pelną. Pavasarį, smogus pirmajai karantino bangai, pieno perdirbėjai prakalbo, kad dingo rinkos ir tuo pačiu sustojo eksportas. Ūkininkams buvo drastiškai nurėžtos supirkimo kainos. „Ūkininkams per karantiną kainos buvo sumažintos, tačiau perdirbėjai uždirbo. Pas mus pritrūko politinės valios ir dalis mūsų praradimų buvo kompensuota iš nacionalinio biudžeto. Visų nuostolių tai nepadengė. Dabar ateina žiema, pieno mažėja ir kaina tradiciškai padidėja“, – aiškina asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas. Plačiau

Prasidėjo derybos Ministrų taryboje – pagrindinis klausimas, ar riboti išmokas. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio ministrai antradienį Liuksmeburge derasi dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos po 2021-ųjų. Pasak žemės ūkio viceministro Evaldo Gusto, vienas svarbiausių klausimų derybose – tiesioginių išmokų ribojimas. „Pirmininkaujanti valstybė (Vokietija – BNS) labai plačiai interpretuoja tiesioginių išmokų ribojimo sąvoką. Jie nustato slenksčius, tų išmokų mažinimo galimybes procentuoti ir net galimybę ne nutraukti tiesioginių išmokų mokėjimą virš 100 tūkst. eurų, bet tam tikrus mažinimo procentus taikyti, kas, mūsų nuomone, neatitinka Europos Vadovų Tarybos sprendimo ir mes tam prieštaraujame“, – BNS antradienį sakė E. Gustas. Plačiau

B. Ropė: prasideda lemiami balsavimai dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo. COVID-19 pandemija atskleidė, kad Europos Sąjunga tikslingai ir teisingai įgyvendina Bendrąją žemės ūkio politiką, tad, laimei, darbščių ūkininkų dėka su rimtesniais maisto tiekimo ir apsirūpinimo maistu nesklandumais šios pandemijos metu nesusidūrėme. Tačiau tokios krizės, kaip COVID-19, tik dar kartą įrodo, kokia svarbi yra Bendroji žemės ūkio politika, ir kaip svarbu deramai remti žemės ūkį bei palaikyti jo gyvybingumą, kad krizės akivaizdoje piliečiams netektų dešimteriopai permokėti už maistą, kaip antai nutiko su medicininėmis apsaugos priemonėmis, ar, neduok Dieve, apskritai likti be kai kurių maisto produktų. Plačiau

Sąžiningos žemdirbystės pašonėje klesti prekyba falsifikatais. Vis labiau ir labiau griežtinant reikalavimus legaliam augalų apsaugos produktų verslui, nepakankamas dėmesys skiriamas šešėlinės prekybos nelegaliais augalų apsaugos produktais užkardymui. Europolo iniciatyva 2015 m. surengta bandomoji „Sidabrinio kirvio“ (Silver Axe) akcija, kurios metu buvo organizuoti reidai visoje ES teritorijoje. 2017 metais per dešimt dienų trukusią „Sidabrinio kirvio“ akciją prie ES sienų buvo sulaikytos 122 t, o 2019 m. – 550 t nelegalių produktų. Šiemet pasiektas savotiškas antirekordas – net 1346 tonos. Plačiau

Avansu – daugiau kaip 300 mln. eurų tiesioginių išmokų. Kaip nurodo Žemės ūkio ministerija, remdamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) duomenimis, per pirmąsias dvi išmokų mokėjimo dienas tiesioginių išmokų avansinė dalis, sudaranti 308,9 mln. eurų, išmokėta 118,7 tūkst. paramos gavėjų. „Šiandien mokėjimai vykdomi toliau. Be tiesioginių išmokų avansų mokėjimų išmokas gaus paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – nurodo ŽŪM. Plačiau

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje – dvi naujos priemonės. Europos Komisija pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) pakeitimams, kuriais į programą įtrauktos 2 naujos priemonės ir tarp įvairių finansavimo sričių perskirstytos lėšos. KPP bus papildyta nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Kadangi kai kuriems žemės ūkio sektoriams, vykdantiems pirminę gamybą ir nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos, jau buvo skirta valstybės parama, šia laikina priemone siekiama spręsti likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veikla ir žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimančių mažųjų įmonių ir ūkių veiklos tęstinumui. Plačiau