Home » Naujienų apžvalga: 2021-01-08
Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2021-01-08

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Lietuva bėga prieš traukinį: estai ir lenkai gamybą didins, lietuviai mažins. Nors praėję metai ūkininkams buvo puikūs – aukštos grūdų kainos ir geras derlius, tačiau neramina ES planai imtis vadinamosios žaliosios politikos, dėl kurios, kaip teigia kai kurie ekspertai, mūsų ūkininkai praras apie 25 proc. pajamų. Be to, pasak ūkininkų atstovų, estai, latviai ir lenkai planuoja žemės ūkio gamybą didinti ir taršą mažinti kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, riboti šiluminių elektrinių išmetamų taršalų kiekį. Lietuvoje kol kas akcentuojamos permainos žemės ūkyje. „Pernai metai buvo geri. Atpigo energetika, buvo puikus derlius, tačiau neramina perspektyvos ir nežinomybė, koks bus Žaliasis kursas, koks klimato kaitos poveikis, nes klimato svyravimas pakankamai didelis“, – aiškina Arūnas Svitojus, Žemės ūkio rūmų pirmininkas. Plačiau

Pokyčiai Agrarinių mokslų centre žada naujų galimybių. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre nuo šių metų pradžios prasidėjo permainos: keitėsi įstaigos veiklos administravimas, atsirado naujai įsteigtų skyrių ir tarnybų, į Žemdirbystės instituto sudėtį sugrįžo regioniniai filialai, o netrukus LAMMC taps viešąja įstaiga. Pasak LAMMC direktoriaus dr. Gintaro Brazausko, pokyčių užuomazgos prasidėjo dar pernai, kai buvo išrinktos dvi naujos tarybos – Mokslo ir Darbo, o nuo šių metų pradžios pradėjo funkcionuoti nauja valdymo sistema. Paskirti keturi direktoriaus pavaduotojai: dr. Vita Tilvikienė – mokslui, dr. Antanas Ronis – Žemdirbystės instituto veiklai, dr. Marius Aleinikovas – Miškų instituto veiklai, dr. Vidmantas Bendokas – Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklai. Plačiau

Ne ūkininkai į parodą, o paroda pas ūkininkus. Suomijos parodų organizatoriai paskelbė, kad nuo šių metų specializuota žemės ūkio įrangos ir gyvulininkystės paroda keliaus per regionus, o renginių datos bus parenkamos atsižvelgiant į ūkininkų užimtumą. Tradicinės suomių žemės ūkio įrangos ir gyvulininkystės parodos „AgroTech Nordic – Live“ (anksčiau vadinosi „Konekilleri“) organizavimą rudenį perėmė Vokietijos žemės ūkio draugija (DLG), įkūrusi antrinę įmonę „DLG Finland“. Spalį naujieji organizatoriai surengė vienintelę Suomijoje nuo pandemijos pradžios gyvulininkystės parodą Juveskiulės mieste. Ūkininkams buvo pristatyta nauja platforma (į klientus orientuoti lauko renginiai), leidžianti dalytis žiniomis apie žemės ūkio įrangą tiek parodos dalyvių, tiek praktiniu lygmeniu, neskaitant kartu rodomos techninės programos. Plačiau

Sėkmė ateina kooperuojantis ir dirbant atsakingai. 2020 m. LR Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) vykdė ūkininkams svarbų projektą – paviešinti sėkmingai veikiančius ūkius, pasinaudojusius Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonėmis bei prisidedančius prie Europos tvarios žiedinės bioekonomikos, naudingos visuomenei, aplinkai ir ekonomikai. Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ – sėkmingos veiklos pavyzdys, tačiau kooperatyvo iniciatorius, administracijos vadovas ūkininkas Gintaris Petrėnas ūkininkams, karštligiškai ketinantiems pasitraukti iš augalininkystės ar pienininkystės ir auginti mėsinius galvijus, bando paaiškinti: „Klysta manantys, kad mėsinius galvijus tereikia nusipirkti, paleisti į savo aptvertus plotus ir daugiau nieko nereikia daryti. Iš tikrųjų – investicijos ne mažesnės nei į pienininkystės ūkius, o pajamas gauni tik po 2–3 metų. Jeigu apskritai gauni.“ Plačiau

Už mažareikšmius pažeidimus NMA bausti neskuba. Siekdama padėti paramos gavėjams efektyviai pasinaudoti parama, tam tikrais atvejais, kai paramos gavėjai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, NMA finansiškai nebaudžia savo klientų, bet taiko vienkartinius įspėjimus. Kai padarytas pažeidimas yra mažareikšmis, t. y. kai nepadaryta finansinė žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, o padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra labai nedidelė, finansinės poveikio priemonės gali būti netaikomos, o pažeidimą leidžiama išsitaisyti. Mažareikšmių pažeidimų nustatymo tvarka aprašoma šiemet NMA direktoriaus įsakymu patvirtintame Pažeidimų, kurie laikomi mažareikšmiais, nustatymo tvarkos apraše, o jo nuostatos taikomos projektų administravimo metu bei projektų kontrolės metu atliekant patikras. Plačiau

Tarptautinių parodų dalyviai jau gali teikti paraiškas. Informuojame, jog jau yra paskelbti pirmieji šiais metais kvietimai teikti paraiškas dėl dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose, verslo misijose užsienio valstybėse. Paraiškos renkamos iki sausio 19 d. Šiuo metu, vadovaujantis Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, paskelbti kvietimai dalyvauti dvejose parodose: „Biofach“ ir „Gulfood“.Tarptautinė ekologiškų maisto produktų ir gėrimų paroda „Biofach“ vyks nuotoliniu būdu 2021 m. vasario 17–19 d. Planuojantiems joje dalyvauti numatyta išskirstyti 37 000 Eur paramos. Šios paramos intensyvumas – iki 80 proc. Plačiau

Kokią Lietuvą „valstiečiai“perduoda naujoms politinėms jėgoms. Žmogaus studijų centro nuo 2008 m. atliekama šalies emocinės būsenos stebėsena leidžia palyginti gyventojų emocinės būklės ir visuomenės vertinimus tais laikotarpiais, kai vienos politinės jėgos perduoda valdžią kitoms.Naujausią reprezentatyvią apklausą Žmogaus studijų centro užsakymu atliko UAB „Baltijos tyrimai“2020 m. lapkričio 7–30 dienomis. Asmens ir valstybės santykį tiksliausiai atspindi pasididžiavimas šalimi ir reikalingumo jai jausmas, taip pat vertinimas, kiek valstybė rūpinasi savo piliečiais. Galima teigti, kad šie rodikliai sudaro emocinį-kognityvinį tautos sutelktumo pagrindą. Plačiau