Home » Pieninių galvijų produktyvumo ir pieno sudėties genetiniai parametrai bei jų reikšmė veislininkystėje
Pieno ūkio naujienos

Pieninių galvijų produktyvumo ir pieno sudėties genetiniai parametrai bei jų reikšmė veislininkystėje

pienines

Pieninių galvijų veislininkystės efektyvumą lemia genetiniai ir negenetiniai veiksniai, iš genetinių veiksnių svarbiausios yra paveldimosios savybės, kurias labiausiai įtakoja veislė, linija, tėvas, motina (1 lentelė).

1 lentelė. Genetinių veiksnių įtaka karvių produktyvumui ir pieno sudėčiai*

Požymiai

Genetinių veiksnių įtaka %

Veislė

Linija

Tėvas

Motina

Pienas

4,72

8,29

22,75

26,34

Riebalai kg

2,93

7,98

30,69

23,17

Riebalai %

0,24

0,97

4,99

1,63

Baltymai kg

4,40

9,21

24,41

30,20

Baltymai %

0,14

3,61

11,97

13,59

*Gyvūnų veislės tyrimų ir selekcijos laboratorijos juodmargių galvijų produktyvumo analizė.

Didžiausią įtaką pieninų karvių produktyviosioms savybėms turi tėvas ir motina (30,2-30,7%). Paveldimumo įtakai nustatyti naudojami paveldimumo koeficientai. Kuo didesnis paveldimumo koeficientas, tuo labiau požymis priklauso nuo genetinių faktorių įtakos ir tuo mažiau jį įtakoja aplinkos sąlygos. Požymiai, kuriems nustatytas didesnis paveldimumo koeficientas, greičiau pagerinami, taikant kryptingą atranką ir porų parinkimą. Įvairių šalių moksliniais tyrimais nustatyta, kad karvių pieningumo paveldimumo koeficientas nėra didelis (0,19-044), o pieno riebumo ir baltymingumo – didesnis (0,35-0,70). Paveldimumo koeficientas nėra stabilus vienos ar kitos pieninių galvijų populiacijos parametras, nes priklauso nuo genetinių ir negenetinių veiksnių, jų tarpusavio sąveikos, populiacijos dydžio, selekcinio proceso intensyvumo.

Iš negenetinių veiksnių, labiausiai įtakojančių karvių genetines savybes, yra šėrimas, amžius, pirmojo sėklinimo amžius, masė, laikymo ir priežiūros sąlygos, servis periodas, laktacija, melžimas, ligos, stresai ir kt.

Paveldimumo koeficientas (ŋ2) parodo ryšį tarp genotipo ir fenotipo ir naudojamas gyvulio veislinei vertei bei selekcijos efektyvumui populiacijoje prognozuoti.

Lietuvos juodmargių populiacijoje pieningumo paveldimumo koeficientas svyruoja nuo 0,21 iki 0,34, pieno riebalų – nuo 0,21 iki 0,32, pieno baltymų – nuo 0,16 iki 0,37 (2 lentelė). Pieningumo ir pieno baltymingumo paveldimumo koeficientai juodmargių populiacijoje nevienodi. Tai rodo, kad genotipo ir aplinkos veiksnių įtaka šiems požymiams nėra tokia pati. Lietuvos žalųjų ir žalmargių galvijų populiacijos karvių atskirų produktyvumo požymių paveldimumas mažai skiriasi (3 lentelė).

2 lentelė. Lietuvos juodmargių karvių pieno produkcijos paveldimumas

Laktacija

Paveldimumo koeficientas (ŋ2)

Pienas kg

Riebalai kg

Baltymai kg

I laktacijos 90 d.

0,21

0,21

0,16

I laktacijos 91-305 d.

0,36

0,30

0,29

II laktacija

0,31

0,31

0,33

IIII laktacija

0,34

0,32

0,37

3 lentelė. Žalųjų ir žalmargių karvių pieno produkcijos paveldimumas

Laktacija

Paveldimumo koeficientas (ŋ2)

Pienas kg

Riebalai kg

Baltymai kg

I laktacijos 90 d.

0,20

0,17

0,14

I laktacijos 91-305 d.

0,38

0,27

0,31

II laktacija

0,24

0,25

0,27

IIII laktacija

0,23

0,18

0,27

Galvijų selekcijoje labai svarbu žinoti ir teisingai įvertinti ryšius tarp atskirų produktyvumo požymių, kurie išreiškiami koreliacijos (r) koeficientais. Esant teigiamai koreliacijai, koeficientas (r) kinta nuo 0 iki +1, esant neigiamai – nuo 0 iki minus 1. Kai koreliacijos koeficientas mažesnis už 0,5, ryšys tarp požymių silpnas, jei 0,7 ir daugiau – ryšys stiprus ir patikimas. Jei r=0, požymių kitimas vyksta nepriklausomai vienas nuo kito. Didelis teigiamas koreliacijos koeficientas rodo, kad vienam požymiui didėjant, didės ir kitas požymis.

Daugelio autorių nustatyta, kad tarp pieno kiekio ir pieno baltymingumo koreliacija yra neigiama. Taigi, selekciją atliekant tik pieno produkcijos didinimo kryptimi, pieno baltymingumas nedidės, o vienpusė selekcija pieno baltymingumo didinimo kryptimi neigiamai veikia pieno kiekį.

Tarp pieno riebumo ir baltymingumo koreliacija yra teigiama. Tai rodo, kad didėjant pieno riebumui, priklausomai nuo paveldimųjų savybių, daugiau ar mažiau didėja ir baltymingumas.

Daugiau straipsnių apie pieno ūkio valdymą rasite čia.

Parengė dr. N.Gaidžiūnienė.

Gyvulininkystės žinynas, LSMU Gyvulininkystės institutas.