Home » Pieno produktų eksportas 2021 m. sausio–balandžio mėn.
Agro rinka

Pieno produktų eksportas 2021 m. sausio–balandžio mėn.

Agro rinka, pieno kaina

Šių metų sausio–balandžio mėn. ES valstybės į trečiąsias šalis* eksportavo daugiau sūrių ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM), o sviesto ir nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) eksportas sumažėjo. Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, 2021 m. sausio–balandžio mėn. iš ES valstybių į trečiąsias šalis* buvo eksportuota 62,71 tūkst. t sviesto – 15,0 proc. mažiau nei praėjusių metų sausio–balandžio mėn. Analizuojamu laikotarpiu sviesto eksportas labiausiai sumažėjo į Saudo Arabiją (-60,0 proc., iki 3,08 tūkst. t) ir Egiptą (-56,0 proc., iki 1,84 tūkst. t).

Pagrindinės ES sviesto importo šalys buvo JAV ir Kinija, kurios analizuojamu laikotarpiu importavo, atitinkamai 11,96 tūkst. t ir 7,72 tūkst. t sviesto. Tarp ES valstybių daugiausia sviesto eksportavo Airija (iš viso 15,51 tūkst. t) ir Prancūzija (iš viso 13,31 tūkst. t). Lietuva minėtu laikotarpiu į trečiąsias šalis* eksportavo 0,34 tūkst. t sviesto, daugiausia – į Saudo Arabiją (iš viso 0,20 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2021 m. ES sviesto eksportas turėtų padidėti apie 4,0 proc.

Per keturis šių metų mėnesius ES sūrių eksportas į trečiąsias šalis* siekė 314,81 tūkst. t ir buvo 7,0 proc. didesnis nei 2020 m. sausio–balandžio mėn. Daugiausia sūrių ES valstybės eksportavo į Japoniją (iš viso 38,10 tūkst. t) ir JAV (iš viso 36,19 tūkst. t). Didžiausias ES sūrių importo augimas buvo stebimas Kinijoje, kuri importavo net 2,2 karto daugiau sūrių nei 2020 m. sausio–balandžio mėn. (iš viso 14,24 tūkst. t). Vokietija ir Nyderlandai, didžiausios ES sūrių eksportuotojos, į trečiąsias šalis* eksportavo, atitinkamai 57,95 tūkst. t ir 54,83 tūkst. t sūrių. Lietuva minėtu laikotarpiu į trečiąsias šalis* eksportavo 4,09 tūkst. t sūrių, iš kurių daugiausia į JAV (iš viso 0,84 tūkst. t).

EK prognozuoja, kad per šiuos metus ES sūrių eksportas turėtų padidėti apie 4,0 proc.

Šių metų sausio–balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, LPM eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis* padidėjo 1,0 proc. (iki 272,38 tūkst. t). Pagrindinės LPM importo šalys buvo Kinija ir Alžyras, kurios importavo, atitinkamai 37,88 tūkst. t ir 31,74 tūkst. t LPM. Tarp ES valstybių daugiausia LPM eksportavo Prancūzija (iš viso 61,82 tūkst. t) ir Belgija (51,72 tūkst. t). Lietuva nagrinėjamu laikotarpiu eksportavo 4,67 tūkst. t LPM, iš kurių – 2,16 tūkst. t į Vietnamą. EK prognozuoja, kad ES LPM eksportas 2021 m. turėtų siekti apie 880 tūkst. t.

Analizuojamu laikotarpiu NPM eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis* siekė 96,09 tūkst. t ir buvo apie 2,0 proc. mažesnis nei 2020 m. sausio–balandžio mėn. Daugiausia NPM importavo Omanas (iš viso 19,61 tūkst. t) ir Nigerija (iš viso 6,58 tūkst. t). Nyderlandai, didžiausia tarp ES valstybių NPM eksportuotoja, į trečiąsias šalis* eksportavo 32,48 tūkst. t NPM. EK prognozuoja, kad 2021 m. ES NPM eksportas turėtų išlikti panašus kaip ir 2020 m.

* duomenys pateikti be Jungtinės Karalystės duomenų, nes nėra naujausių 2021 m. kovo ir balandžio mėn. duomenų. 2020 m. duomenys taip pat pateikti be Jungtinės Karalystės duomenų.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.