Home » Puikus produktyvumo analizės instrumentas SPP
Pieno ūkio naujienos

Puikus produktyvumo analizės instrumentas SPP

SPP – Standard Peak Production (standartizuota aukščiausia produkcija)

Šis, visos bandos ir atskirų karvių produktyvumo analizės instrumentas yra integruotas į bandos valdymo programą Uniform Agri.

Kaip jis veikia?

Programiškai bet kurios karvės, esančios bandoje, konkrečios dienos išmilžis ar konkretaus laikotarpio vidutinis išmilžis perskaičiuojamas į standartizuotą dydį. Tas standartizuotas dydis atspindi karvės išmilžį aukščiausiame laktacijos kreivės taške.

Skaičiavimas atliekamas įvertinant labai daug faktorių: laktacijos numerį, laktacijos dieną, metų laiką ir t.t. iš viso skaičiavime dalyvauja apie 20 parametrų.

Skaičiavimas gali būti atliekamas:

•    pagal pieno kiekio duomenis, gautus per kontrolinį melžimą
•    pagal kiekvienos dienos pieno kiekio duomenis (kai aikštelėje yra Milkmetr’ai)
•    pagal 7 pasirinktų dienų pieno kiekio vidurkį (kai aikštelėje yra Milkmetr’ai)

SPP duomenys yra vaizduojami grafiniu pavidalu. Programa apskaičiuoja kiekvienos karvės standartizuotą aukščiausią produkciją, atideda reikšmę į dviejų ašių (x, y) grafiką, per atidėtus taškus išveda kreivę.

Jeigu bandoje yra viskas gerai, tai matome aukštą ir tiesią SPP kreivę. Aukščiausia ir žemiausia kreivės reikšmė nesiskiria daugiau nei dviem punktais. Kreivės aukštis siekia virš 40.

Ką galima analizuoti pagal SPP?

Nagrinėjant karvės duomenis SPP yra naudingas:
•    lyginant karvės produktyvumą su bandos vidurkiu
•    stebint konkrečios karvės laktacijos kreivę

Nagrinėjant bandos duomenis SPP yra naudingas:
•    vertinant vidutinę bandos laktacijos kreivę
•    lyginant atskirų karvių grupių šėrimą
•    nustatant bendras visai bandai sveikatingumo problemas atskiru laktacijos laikotarpiu
•    stebint, kaip banda arba atskiros šėrimo grupės reaguoja į pakeistą šėrimą

Pastebėjau, kad SPP instrumento naudojimą fermų darbuotojai supranta ne iš karto. Jis nėra mums įprastas. Tačiau šiek tiek pasigilinus ir supratus šio instrumento esmę, niekas nebe įsivaizduoja kitokios produktyvumo analizės. SPP kreivės aukštis ir kokybė tampa nuolatine fermos specialistu diskusijų tema.

Pridedu nedidelę prezentaciją, kuri padės Jums labiau suprasti, ką parodo SPP kreivė  spp prezentacija.