Home » Spermatozoidų skaičiaus įtaka karvių apvaisinimui
Veisimas

Spermatozoidų skaičiaus įtaka karvių apvaisinimui

karves tvarte

Sperma skiedžiama taip, kad po įšaldymo–atšildymo vienoje dozėje būtų ne mažiau kaip 15 mln. tiesiai judančių spermatozoidų, nors nurodomas gana įvairus spermatozoidų skaičius, reikalingas apvaisinimui, kuris priklauso nuo sąlygų įvairovės.

Panaudojant karvėms sėklinti spermos dozes su 10 mln. judrių spermatozoidų veršingų karvių aptikta vidutiniškai 37,6%, sėklinant karves su 15 mln. judrių spermatozoidų 35,5%, su 20 mln. judrių spermatozoidų vidutiniškai 42,3% (1 lentelė). Tikslinga naudoti įšaldytą sperma su didesniu spermatozoidų skaičiumi, kadangi gyvulių, susergančių ginekologinėmis ligomis po apsiveršiavimo, yra gana daug. Jei sėklinama esant uždegiminiam procesui, spermatozoidai agliutinuojasi anksčiau, negu spėja susilieti su kiaušialąste.

1 lentelė.Spermatozoidų skaičiaus įtaka karvių apsivaisinimui

Spermatozoidų skaičius dozėje mln.

>Sėklinta karvių

Rasta veršingų karvių

Veršingų karvių % nuo sėklintų karvių skaičiaus

10

2062

776a

37,6

15

2081

738b

35,5

20

2067

875c

42,3

 

a, cP<0,001; b, cP<0,0001; a, bP<0,317.

Esant didesniam pilnaverčių spermatozoidų skaičiui, kiaušialąstės apvaisinimo tikimybė išauga, nors dėl sėklinimo dažnumo, spermos įvedimo vietos, jos paruošimo ir kokybinių rodiklių įtakos apvaisinimui nuomonės gana įvairios. Sėklinant tik ginekologiškai sveikus gyvulius spermatozoidų dozė neturės lemiamos įtakos apvaisinimui, tačiau sperma po atšildymo turi atitikti minimalius reikalavimus (2 lentelė).

2 lentelė. Minimalūs reikalavimai kriokonservuotai spermai

po atšildymo

Rodiklio pavadinimas

Charakteristika ir norma

Spalva ir išvaizda

Vienalytė skysta masė, kurios spalva – nuo matinės, pilkšvai gelsvos iki geltonos (priklauso nuo skiediklio)

Spermatozoidų judrumas – ne mažiau kaip (balais) (%)

4 (40)

Tiesiai judančių spermatozoidų skaičius dozėje – ne mažiau kaip (mln.)

15,0

Absoliutus spermatozoidų gyvybingumas – ne mažiau kaip

12

spermatozoidų gyvybingumas 38±0,5°C temperatūroje – ne trumpiau kaip (h)

5

Spermos apvaisinamoji galia – ne mažiau kaip (%)

50

Koli titras

Neigiamas

Patogeniški mikroorganizmai

Neturi būti

Spema įšaldyta pagal bulių spermos kriokonservavimo Lietuvos technologiją atšildoma 40°C temperatūroje 10 s laikotarpyje praėjus ne ankščiau kaip 24 val. po spermos patalpinimo į skystą azotą pagal pateiktą lentelę (3lentelė).

3 lentelė. spermos atšildymo trukmė priklausomai nuo aplinkos temperatūros

Aplinkos temperatūra°C

7–10

10–15

15–20

> 25

Temperatūra šiaudelio viduje°C

5

10

15

20

Atšildymo trukmė s

10–11

12–13

14

16

Sperma įšaldyta 0,21cm³ prancūziškuose „mini” šiaudeliuose atšildoma 34-37°C temperatūroje 7-10s laikotarpyje priklausomai nuo spermai kriokonservuoti naudojamo skiediklio. Sperma kriokonservuota „maxi”-0,5 cm3 šiaudeliuose atšildoma 35°C per 45 s, arba remiantis instrukcijomis kurias pateikia spermos gamintojas.

Daugiau straipsnių apie veisimą rasite čia.

Daugiau straipsnių apie pieno ūkio valdymą rasite čia.

Parengė habil. dr. V.Pileckas.