Home » Sveiko ir gyvybingo veršelio pamatas – laiku ir teisingai sugirdytos krekenos
Veršeliai

Sveiko ir gyvybingo veršelio pamatas – laiku ir teisingai sugirdytos krekenos

feed_w_pu-caddyViena iš sėkmės priežasčių, pieno ūkiuose auginant veršelius, yra geros kokybės krekenos. Tinkama gyvenimo pradžia lemia telyčaičių ankstyvesnę lytinę brandą bei sąlygoja suaugusių karvių pieno produkcijos kiekį. Teisingai girdant geros kokybės krekenas rezultatai pasirodo iš karto – per dvi savaites – sumažėja veršelių gaišimas, išnyksta ar palengvėja viduriavimas, padidėja priesvoris.

Labai svarbu veršeliui laiku, t.y. kuo greičiau jam gimus, ir tinkamai sugirdyti krekenas, kitaip sakant, pirmą pamelžtą pieną iš karvės po apsiveršiavimo. Krekenose gausu ne tik maistingųjų medžiagų, bet ir imunoglobalinų, kurie ir yra pirmasis veršelio imunitetas. Tik nuo antros-trečios savaitės veršelis pradeda kurtis savo imunitetą.

Sugirdymo laikas
Kre­ke­nos veršeliams tu­ri bū­ti su­gir­dy­tos kaip ga­li­ma grei­čiau (per vie­ną va­lan­dą po gi­mi­mo), nes krekenų pasisavinimas trunka iki 2 valandų po apsiveršiavimo.

Ver­še­liui būtina kuo grei­čiau su­gir­dy­ti kre­ke­nas, nes:
1. Veršia­vi­mo­si me­tu veršelis ga­li už­si­krės­ti įvai­riais pa­to­ge­ni­niais mik­ro­or­ga­niz­mais. Kre­ke­nos yra ge­riau­sias vais­tas nuo jų.
2. Imunoglobalinai, patekę į žarnyną, iškart nukeliauja į kraują, todėl per vėlai sugirdžius krekenas, imunoglobalinų pasisavinimas stipriai sumažėja.
3. Po ver­šia­vi­mo­si kre­ke­nų ko­ky­bė grei­tai kin­ta. Vė­liau pa­melž­tos kre­ke­nos yra blo­ges­nės ko­ky­bės.

Krekenų kokybės tyrimas
Ką tik pamelžtas krekenas visų pirma reikia ištirti kolostrometru. Praktika ūkiuose rodo, kad 50-60 proc. krekenų yra netinkamos naudoti, todėl dalį jų tenka išpilti laukan arba atiduoti vyresniems veršiams.

Krekenų kiekis
Krekenų kiekis, sugirdytas veršiams, turi siekti iki 4 litrų, jeigu veršelis gimė mažesnis, sveriantis apie 35 kg., reiktų sugirdyti iki 3 litrų krekenų vienu kartu. Po to, veršelį paliekame parai, leisdami ramiai virškinti. Kitą dieną, pritaikę vieną iš šėrimų, pradedame veršelį girdyti pienu arba pieno milteliais.
Sugirdžius tokį kiekį krekenų, veršiui užpildome visus skrandžius, o svarbiausia žarnyną, kuriame vyksta imunoglobalinų pasisavinimas. Kitas tokio girdymo privalumas toks, kad nuo antros dienos galime girdyti pienu net iki 9 litrų per parą, taip duodami gerą startą gyvuliui, o ne laikydami jį pusbadžiu ir po truputį didindami pieno kiekį.
Neretai pasitaiko veršelių be žindymo reflekso arba nenorinčių gerti viso siūlomo kiekio. Tokiu atveju reikėtų naudoti zondą ir priverstiniu būdu sugirdyti tai, kas priklauso. Yra geriau vieną kartą panaudoti gan nepatogų įrankį, negu leisti gyvuliui sirgti ir skursti.

Rezultatai
Rezultatai, teisingai girdant geros kokybės krekenas, pasirodo iš karto. Per dvi savaites ūkis pamato naudą, nes sumažėja gyvulių gaišimai, išnyksta ar palengvėja viduriavimai. Ilguoju laikotarpiu padidėja priesvoriai.

Daugiau straipsnių apie veršelių auginimą rasite čia.