Home » Vidutinė bandos laktacijos diena
Pieno ūkio naujienos

Vidutinė bandos laktacijos diena

bandaLaktacijos diena, tai yra dienų skaičius po apsiveršiavimo. Diena, kai karvė veršiuojasi, laikoma nuline diena, sekanti diena po veršiavimosi, laikoma pirma diena ir t.t. ir taip skaičiuojamos dienos iki kito karvės apsiveršiavimo.

Visos karvės, esančios šiuo metu bandoje, yra skirtingoje laktacijos dienoje, išskyrus tas, kurios veršiavosi tą pačią dieną. Taigi bandoje tuo pačiu metu turime didelę įvairovę. Vienos karvės tik ką pradėjusios laktuoti, kitos įpusėjusios, trečios jau bebaigiančios laktaciją.

Vidutinė bandos laktacijos diena apskaičiuojama sudėjus visų karvių laktacijos dienas ir padalinus iš karvių skaičiaus.

Dažniausiai yra skaičiuojama ne visos bandos, bet melžiamų karvių vidutinė bandos laktacijos diena. Gerai yra žinoti šį rodiklį vieną kartą per mėnesį.

Kodėl tai svarbu?

Vidutinė bandos laktacijos diena taip pat kaip ir veršiavimosi intervalas parodo, kaip gerai yra valdoma banda.

Gerai valdomoje bandoje šis rodiklis yra apie 160-170.

Kaip ir kiekvienai karvei, taip ir visai bandai, galime nubrėžti laktacijos kreivę. Jeigu ant šios vidutinės bandos laktacijos kreivės atidėsime vidutinę bandos laktacijos dieną, tai labai nesunkiai pamatysime,  kokios produkcijos galime tikėtis iš savo bandos.

Kai vidutinė bandos laktacijos diena yra apie 165 (gerai valdomoje bandoje) galime tikėtis žymiai aukštesnio produktyvumo,  nei bandoje, kur vidutinė laktacijos diena yra 200 (blogai valdomoje bandoje).

Kaip vaizdžiai išsireiškė vienos bendrovės vadovas :  “dabar aš supratau, kad galiu jas (karves) šerti nors ir razinkomis, daugiau pieno jos man vis tiek neduos”.

Toje bandoje vidutinė laktacijos diena buvo 210  ir visi išsijuosę ieškojo, kaip gi dar pagerinti karvių šėrimą…. Kai paskaičiavome vidutinę bandos laktacijos dieną, visą dėmesį perkėlėme į reprodukcijos sritį, rezultatai neužtruko pasirodyti.

Ką daryti?

Na, visų pirma, reikia apskaičiuoti vidutinę laktacijos dieną.

Jeigu turite bandos valdymo programą, ieškokite joje funkcijos, kuri tai atlieka.  Jeigu neturite programos, tai pats laikas pamąstyti apie jos įsigijimą.

Na, o kas pasiryžo šitą rodiklį skaičiuoti iš ginekologinių žurnalų, nuoširdžiai patariu nevargti. Tai bus milžiniškas darbas su vienadieniu rezultatu. Vidutinė bandos laktacijos diena kinta kasdien.

Kai jau žinote, kokia Jūsų bandoje yra vidutinė laktacijos diena, įvertinkite, ar Jus tenkina šis rodiklis.

Jeigu nėra veršiavimosi sezoniškumo, kaip jau minėjau,  gerai būtų gauti skaičių nuo 160 iki 165. 170 irgi dar ne tragedija. Na, o 180  ir daugiau kelia susirūpinimą. Jeigu taip, tai Jūsų banda slenkasi į išsimilžimo pusę.

Jeigu Jūsų bandai būdingas sezoniškumas,  stebėkite šį rodiklį ilgesnį laiką. Bėgant laikui,  išmoksite jį įvertinti adekvačiai savai bandai, o pradžioje remkitės ilgesnio laikotarpio duomenimis. Pasižiūrėkite, koks pusmečio ar metų vidutinių laktacijos dienų, paskaičiuotų kas mėnesį, vidurkis. Jeigu viskas gerai, ilgesnio laikotarpio vidurkis bus apie 160-170.

Jeigu gaunate didesnius skaičius,  patarčiau žvilgtelėti į veršiavimosi intervalą ir į brokavimą dėl nepasisėklinimo. Žodžiu,  ieškokite problemų nesavalaikiame susėklinime ir nesavalaikiame išbrokavime.

Vien geru šėrimu šios problemos neišspręsite. Pasigilinkite į sprendimus,  kada sėklinti gyvulį,  ką daryti,  jeigu nerujoja, kada nustoti sėklinti ir t.t. pasigilinkite į darbų organizavimą šioje srityje.

Išlošia tie, kurie skaičiuoja!