Home » Žemės ūkio naujienos: 2022-07-29
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-07-29

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Foto Susanne Jutzeler, Schweiz,Pixabay

Žemės ūkio naujienos: 2022-07-29. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Specialistai: pieno supirkimo kainos kritimą veikia sezoniškumas

Birželį po beveik metus trukusio augimo sumažėjusi vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina liepą gali dar šiek tiek smuktelti, sako pieno rinkos specialistai. Jų teigimu, kritimą lemia sezoniškumas.

Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina birželį siekė 518,6 euro už toną ir buvo 1,6 proc. mažesnė nei gegužę. Palyginti su praėjusių metų birželiu, kaina buvo 72,1 proc. didesnė. Pasak Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovės, mažėjimą veikia sezoniškumas. Anot jos, pieno supirkimo kaina vasarą linkusi mažėti, nes primelžiama pieno daugiau, o kokybiniai rodikliai, pavyzdžiui, riebalų, sumažėja, todėl kaina smunka. „Gali net būti dar ir mažėjimas (liepą – BNS).

Žiūrint, kokios tendencijos buvo pernai, bet gali mažėti“, – BNS prognozavo Jurgita Stonienė. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus taip pat sako, kad liepą kaina gali dar susitraukti. Anot jo, tam įtakos, turi apie 2 proc. kritusios kuro kainos, didesnė ir vasarai būdinga pieno pasiūla, dolerio brangimas prieš eurą – į šį pasikeitimą sureagavo eksportas. A. Svitojaus teigimu, didelę įtaką pieno kainoms turės grūdų kainos, bet rugpjūtį jos stabilizuosis. Žemės ūkio kooperatyvo „Pienininkai“ direktorius Vytautas Klidzio BNS teigė, kad maždaug 120 kooperatyvo narių pristatytas pienas dažniausiai išvežama į Lenkiją, nes Lietuvoje nepalankios kainos. Jis įsitikinęs, kad liepos vidutinė žalio pieno kaina Lenkijoje bus šiek tiek didesnė negu birželį.

„Lietuvos rinkoje mažai paliekame pieno, vežame jį kitur. Ten kainos nemažėjo, ten jos visada buvo didesnės negu Lietuvoje“, – BNS teigė jis. „Pienininkai“ per mėnesį perdirbėjams patiekia virš 1 tūkst. tonų pieno. Už litrą gauna vidutiniškai po 47 centrus. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovė sako, kad pieno supirkimo kainų mažėjimą lemia tai, kad mažėja smulkių ūkių – iš jų dabar supirkta pieno 4,4 proc. mažiau negu 2021 metais tuo pačiu metu, pieno iš didžiųjų ūkių supirkimas padidėjo 3 proc., karvių skaičius irgi išaugo. Tuo metu mažuosiuose ūkiuose karvių šiemet auginama apie 12-13 proc. mažiau.

„Pienininkų“ direktorius sakė, kad neseniai 60 proc. kooperatyvo narių sudarė smulkieji ūkininkai, dabar jų – 10 proc. mažiau. J. Stonienės teigimu, ūkininkai, auginantys 1-5 karvių, už žalią pieną gauna nuo maždaug 300 eurų už toną – kainą lemia pristatomo pieno kiekis, jo kokybė. Didžiausi ūkiai, kurie per mėnesį parduoda daugiau negu 40 tonų, gauna 572 eurus už toną . Šį birželį šalies melžiamų karvių laikytojai patiekė 121 tūkst. tonų pieno, pernai tuo pačiu metu – 132 tūkst. tonų, užpernai – 131 tūkst. tonų.

Šaltinis: delfi.lt, Sniegė Balčiūnaitė, 2022-07-29

Pieno supirkimo kainos Estijoje birželį pašoko 47,5 proc.

Vidutinė pieno supirkimo kaina Estijoje birželį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, pašoko 47,5 proc. iki 457,78 euro už toną, parodė nacionalinės statistikos tarnybos pirmadienį paskelbti oficialūs duomenys. Supirktas kiekis palyginamuoju sumažėjo 1,4 proc. iki 65,6 tūkst. tonų, iš jų 53,8 tūkst. tonų sudarė aukščiausios rūšies pienas ir šis kiekis buvo 0,6 proc. mažesnis negu 2021 metų birželį.

Supirkto pieno vidutinis riebumas paūgėjo nuo 3,7 proc. pernai birželį iki 3,8 proc., o vidutinis baltymingumas palyginamuoju laikotarpiu nepakito ir sudarė 3,3 procento. Geriamojo pieno gamyba Estijoje birželį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, padidėjo 7,3 proc. iki 8,8 tūkst. tonų, tačiau grietinėlės gamyba sumažėjo 11,5 proc. iki 2,3 tūkst. tonų, o rūgpienio gamyba – 10,3 proc. iki 3,5 tūkst. tonų. Sviesto gamyba per metus nepakito ir sudarė 300 tonų, o sūrių ir varškės gamyba padidėjo 2,6 proc. iki 3,9 tūkst. tonų.

Šaltinis: lrytas.lt, 2022-07-25

Kaip elgtis kilus nesutarimams dėl grūdų kokybės

Kiekvienai grūdų rūšiai yra nustatyti supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartai (toliau – supirkimo standartai), kurių sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje. Šiuose supirkimo standartuose pateikti grūdų kokybės vertinimo rodikliai, tačiau grūdų pirkimo ir pardavimo sutartyse gali būti nurodytos papildomos sąlygos. Atsiskaitymui naudojami tuose pačiuose Supirkimo standartuose esantys baziniai rodikliai.

Paprastai grūdų kokybės klasė nustatoma pagal blogiausio rodiklio vertę, tačiau šalims susitarus, gali būti supirkti ir drėgnesni, daugiau šiukšlinių priemaišų, mažesnę hektolitro masę ar kitokius, nei nurodyta supirkimo standartuose, kokybės rodiklius turintys grūdai.

Vertinant grūdų kokybę nesutarimų tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo padėtų išvengti tokia praktika: grūdų pardavėjas ar jo atstovas (pvz., vairuotojas), atvežęs grūdus į supirkimo įmonę, asmeniškai dalyvautų imant grūdų ėminį. Ėminys iš transporto priemonės turi būti imamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas“ arba LST EN ISO 21294 „Aliejingosios sėklos. Rankinis arba automatinis nutrūkstamas mėginių ėmimas“ reikalavimais ir Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašu, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 239 bei grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse numatytomis sąlygomis (sutarties tipinės sąlygos).

Ko imtis siekiant aiškumo

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, dalyvaujant pardavėjui kartojamas tam tikras tyrimas (-ai) arba imamas naujas ėminys iš tos pačios transporto priemonės. Tokiu atveju gali būti imami ėminiai kiekvienai šaliai po vieną ir vienas – kokybei tirti. Tyrimas atliekamas supirkėjo laboratorijoje.

Jeigu pardavėjas per parą pristato daugiau negu vieną partiją grūdų, sudaromas vienas paros laboratorinis ėminys, paimant iš kiekvienos partijos atitinkamą grūdų kiekį. Jeigu skirtingomis transporto priemonėmis pristatytų grūdų partijų kokybė skiriasi, sudaromi keli paros laboratoriniai ėminiai pagal grūdų kokybę. Kai kurie grūdus superkantys ūkio subjektai kiekvienos transporto priemonės grūdų laboratorinius ėminius laiko sandariose tarose laboratorijų patalpose vieną parą.

Jei grūdų pardavėjui nepriimtini dar kartą atliktų tyrimų rezultatai, jis turi teisę prašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti arbitražinį ėminį, jį supakuoti į polietileninį maišelį taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuoti bei apsaugoti nuo išorinių pažeidimų. Arbitražiniam tyrimui siunčiamas mėginys pateikiamas kartu su ėminių ėmimo aktu ar kitu grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentu, kuriame pateikiama informacija:

1. grūdų pardavėjas (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas);

2. grūdų rūšis;

3. siuntos svoris, transporto priemonės (ir priekabos) valstybinis numeris;

4. ėminio ėmimo vieta, data;

5. ėmimo būdas (automatinis ar rankinis) ir metodas (LST EN ISO 24333:2010 su pataisa LST EN ISO 24333:2010/AC:2010 arba LST EN ISO 21294:2017, LR žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 239);

6. laboratorinių mėginių suformavimo data, ėminių skaičius, plombų numeriai;

7. dalyvavusių asmenų vardai, pavardės, parašai.

8. nesutarimo priežastis – dėl kokio grūdų kokybės rodiklio (-ių) priskirta blogesnei kokybės klasei, nurodant kokybės tyrimo (-ų) metodą (-us).

Pardavėjas ne vėliau kaip per 48 val. nuo ėminių paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų) tokį ėminį pateikia Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai, esančiai Vilniuje, Ozo g. 4A (pašto kodas 08200, tel. (8 5) 276 0342). Pristatyti grūdų ėminius į laboratoriją galima asmeniškai arba pasinaudojus pašto, kurjerių paslaugomis arba į artimiausią Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, kuris mėginį (-ius) perduos tarnybos laboratorijai. Siunčiant grūdų ėminį, būtina pridėti Prašymą atlikti kokybės tyrimus arba užpildyti elektroninį Prašymą atlikti augalininkystės produktų mėginių kokybės tyrimus VATIS sistemoje (jums padės prisijungti VATIS instrukcija), o jei į laboratoriją kreipiamasi pirmą kartą – du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Primename, kad grūdų kokybės tyrimai yra mokami.

Grūdus superkančių ūkio subjektų priežiūra

Kiekvienais metais Augalininkystės tarnybos darbuotojai atlieka patikrinimus pagal Grūdus superkančių ūkio subjektų patikrinimo planą. Šis planas rengiamas pagal ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą bei ankstesnio patikrinimo datą ir atliktų patikrinimų rezultatus. Metiniai grūdus superkančių ūkio subjektų patikrinimo planai skelbiami Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje. Primename, kad tarnybos specialistai ne tik tikrina, bet ir profesionaliai konsultuoja, stengiasi operatyviai padėti ūkio subjektams: organizuojami mokymai, seminaruose skaitomi pranešimai apie grūdų kokybės nustatymą, informacija skelbiama per visuomenės informavimo priemones.

Grūdus superkančiam ūkio subjektui ir grūdų pardavėjui svarbu teisingai ir kuo greičiau nustatyti kiekvienos grūdų partijos kokybę, todėl pageidaujant supirkėjui Augalininkystės tarnybos darbuotojai tikrina ūkio subjektų laboratorijų veiklą: įvertina turimą normatyvinę ir metodinę dokumentaciją, naudojamą kokybės tyrimų įrangą ir matavimo priemones, stebi, kaip mėginiai imami ir sudaromi, taip pat – atliekamas tyrimas, vertinama darbuotojų kompetencija. Nustačius laboratorijos veiklos atitiktį keliamiems reikalavimams, išduodami atestavimo pažymėjimai.

Grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijų atestavimas atliekamas nuo 2012 m. 2013 m. buvo atestuota 31 laboratorija, o šiuo metu tokių yra 83. Atestuotų laboratorijų sąrašą galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Laboratorijų veiklos tikrinimas vyksta ne pagal iš anksto paskelbtą planą, o tuomet, kai gaunamas ūkio subjekto prašymas: atestavimo pažymėjimui gauti pirmą kartą arba atestuoti iš naujo pasibaigus pažymėjimo galiojimo terminui, kuris yra 3 metai. Atkreipiame dėmesį, kad laboratorijos atestavimo pažymėjimas gali būti panaikintas, jeigu pakartotinai vertinant atestuotos laboratorijos veiklą randama ryškių neatitikčių, kurios nepašalinamos per nustatytą laikotarpį.

Grūdų kokybės tyrimai

Grūdų kokybei laboratorijoje nustatyti reikia mažiausiai 2 kg ėminio, o tiriant aliejingąsias sėklas (rapsus) – mažiausiai 1 kg ėminio. Tyrimo metu nustatomi pagrindiniai kokybės rodikliai: drėgmės, baltymų, šlapiojo glitimo, krakmolo, aliejaus, ląstelienos, priemaišų kiekiai, kritimo skaičius, sedimentacijos rodiklis, užkrėstumas aruodiniais kenkėjais, jusliniai rodikliai ir hektolitro masė bei kiti kokybės rodikliai. Dažnai nesutarimų kyla dėl fuzariozės pažeistų grūdų kiekio. Grūdus superkančių laboratorijų darbuotojai šį kokybės rodiklį nustato vizualiai – išrenka grūdus, kurie atrodo apdžiūvę, susiraukšlėję ir turi rožinių arba baltų difuzinių lopinėlių neryškiais kontūrais. Šie grūdai paprastai būna užkrėsti Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ir kitais mikroskopiniais grybais, kurie gamina toksiškus, kancerogeninius ir kitomis žalingomis savybėmis pasižyminčius mikotoksinus. Didžiausios leidžiamos mikotoksinų (aflatoksinų, deoksinivalenolio, zearalenono, ochratoksinų) koncentracijos yra nurodytos 2006 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos (EK) reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas. Pagal 2006 m. vasario 23 d. EK reglamentą (EB) Nr. 401/2006, nustatantį ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei, iš mažesnės nei 50 tonų grūdų siuntos turi būti sudarytas nuo 1 iki 10 kg jungtinis grūdų ėminys, o iš didesnės nei 50 tonų – 10 kg ėminys. Tik iš tokio dydžio ėminių Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija ginčų atveju atlieka ūkio subjektų arbitražinius mikotoksinų tyrimus imunofermentiniu metodu.

Tyrimai grūdų analizatoriais

Augalininkystės tarnyba administruoja įvairių modelių grūdų analizatorius „Infratec“, sujungtus į bendrą tinklą. Prietaisų sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje. Vienas svarbiausių tinklo privalumų – visuose prietaisuose naudojamos tos pačios kalibracinės lygtys, kurios koreguojamos ir keičiamos centralizuotai, todėl skirtingose tyrimo vietose gaunami analogiški rezultatai. Kitas grūdų kokybės vertinimo prietaisu „Infratec“ privalumas – mėginio nereikia sumalti, analizuojami sveiki grūdai, todėl tyrimas, nustatant pagrindinius kokybės rodiklius, trunka apie vieną minutę, o tyrimą atliekančio specialisto įtaka rezultatams maksimaliai sumažėja. Kasmet Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistai patikrina ūkio subjektuose eksploatuojamų grūdų analizatorių parodymų teisingumą kontroliniais mėginiais.

Primename, kad analizatorių veikimas pagrįstas infraraudonųjų spindulių spektrometrijos metodu, todėl siekiant gauti patikimus rezultatus, grūdų mėginyje turi būti nusijotos stambios mėginio priemaišos ir atskirtos labai smulkios priemaišos, kad tiriamuose grūduose būtų ne daugiau kaip 1 proc., o rapsuose – ne daugiau kaip 2 proc. šiukšlinių priemaišų.

Tuomet po minutę prietaisu „Infratec“ trukusio tyrimo bus pateikti:

4–6 kviečių kokybės rodikliai – drėgmės, baltymų, šlapiojo glitimo, krakmolo kiekiai, sedimentacijos rodiklis, hektolitro masė;
3–4 miežių rodikliai – drėgmės, baltymų, krakmolo kiekiai, hektolitro masė;
2–3 rapsų rodikliai – drėgmės ir aliejaus (sausoje medžiagoje, ne sausoje medžiagoje) kiekiai.

Tikėtinos paklaidos atliekant tyrimus prietaisu „Infratec“ yra artimos tarptautinių standartinių / pamatinių metodų paklaidoms. Dauguma Lietuvoje galiojančių grūdų kokybės nustatymo standartų yra tarptautiniai ar Europos standartai, kurie gali būti identifikuojami pagal santrumpas: Lietuvos standartas – „LST“, tarptautinis ar Europos standartas – „EN“, „ISO“, nurodant atitinkamą numerį. Informacija apie Lietuvos standartus skelbiama Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje.

Lietuvos grūdų analizatorių tinklas prijungtas prie pasaulinio grūdų tinklo, todėl grūdų rinkos dalyviai gali sėkmingai konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet ir už šalies ribų.

Šaltinis: vatzum.lt, 2022-07-27

Taivanas pildo pažadus: Lietuvoje prasidėjo pieno, žuvies ir kiaušinių produktų gamintojų auditas

Šią savaitę į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą planuoto vizito atvyko Taivano Maisto ir vaistų administracijos (FDA) ekspertai, kurie atlieka jungtinį Lietuvos kiaušinių, pieno, žuvies produktų gamintojų auditą. Susitikimuose taip pat dalyvavo ir reziduojantys Lietuvoje Taivaniečių atstovybės darbuotojai.

„Džiugu, kad aukšto lygio susitikimo, vykusio šį birželį Taipėjuje metu, Taivano atstovai ištesėjo duotą žodį ir taip, kaip ir buvo susitarta atvyko, dar nesibaigus liepai. Susitikimo su FDA ekspertais metu buvo pristatyta VMVT vykdomos oficialios kontrolės sistema, įskaitant pasienio veterinarijos postų veiklą, taip pat aptarta pašarų, veterinarinių vaistų kontrolė ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto veikla. Tikimės, vizitas bus produktyvus, visi tolesni procesai neužtruks ir jau greitai šalis plačiau atsivers Lietuvos eksportuotojams“, – sakė VMVT direktoriaus pavaduotoja Audronė Mikalauskienė.

Per dvi ateinančias savaites numatomo audito metu ekspertai vertins, kaip įgyvendinami Taivano reikalavimai trijose pieno, trijose žuvininkystės bei kiaušinių produktų įmonėje. Atstovai taip pat lankysis Klaipėdos uoste esančiame VMVT Malkų pasienio veterinarijos poste bei vertins atliekamą siuntų kontrolę.

Šiuo metu Taivano atsakingose institucijose yra vertinami papildomi gyvūnų sveikatos ir maisto saugos klausimynai dėl jautienos eksporto ir artimiausiu laiku dokumentų vertinimo procesas turėtų būti baigtas. Šį pavasarį Taivanas įvertinęs VMVT pateiktus užpildytus klausimynus oficialiai pripažino Lietuvą laisva nuo snukio ir nagų ligos bei galvijų kontaginės pleuropneumonijos.

Šaltinis: vmvt.lt, 2022-07-27

J.Neverovičius: dėl grūdų vežimo per Baltarusiją turėtų spręsti pati Ukraina

Dėl grūdų gabenimo į Baltijos šalių uostus per Baltarusiją turi spręsti pati Ukraina, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Jaroslavas Neverovičius. „Tai visu pirma turėtų būti pačių ukrainiečių sprendimas. Lietuva pati nesiims nei inicijuoti, nei spręsti šio klausimo. Patys ukrainiečiai turi nuspręsti dėl to“, – ketvirtadienį LRT sakė J.Neverovičius.

Penktadienį Stambule Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu ir Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas pasirašė atskirus, bet identiškus susitarimus su Jungtinių Tautų ir Turkijos pareigūnais dėl užblokuotų laivybos maršrutų Juodojoje jūroje atvėrimo taip atblokuojant grūdų eksportą. Autoritarinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka ir Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas birželio pradžioje aptarė Ukrainos grūdų tranzitą į Baltijos valstybių uostus, tačiau Minskas reikalavo, kad tokiu atveju būtų sudaryta galimybė išvežti ir baltarusišką produkciją.

Šaltinis: 15min.lt, 2022-07-28

TVF sumažino pasaulio ūkio augimo 2022 metais prognozę iki 3,2 proc.

Sparčiai kylanti infliacija ir ūkio plėtros lėtėjimas Jungtinėse Valstijose ir Kinijoje paskatino Tarptautinį valiutos fondą (TVF) pabloginti pasaulio ūkio plėtros šiais ir kitais metais prognozes. Fondas taip pat įspėjo, kad padėtis gali gerokai pablogėti. „Nuo balandžio mėnesio [ūkio plėtros] perspektyvos gerokai pablogėjo. Pasaulis netrukus gali atsidurti ant pasaulinės recesijos slenksčio, nors po paskutinio nuosmukio praėjo tik dveji metai“, – pareiškė TVF vyriausiasis ekonomistas Pierre-Olivier Gourinchas.

Atnaujintose pasaulio ekonomikos prognozėse, kurios buvo paskelbtos antradienį išleistoje Fondo pasaulio ekonomikos apžvalgoje „World Economic Outlook“, pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo 2022 metais prognozė sumažinta iki 3,2 proc. ir yra 0,4 procentinio punkto mažesnė negu balandį skelbtas įvertis ir maždaug perpus mažesnė už pernai fiksuotą prieaugį. Po pernykščio „nedrąsaus atsigavimo“ po pandemijos išprovokuoto nuosmukio pasaulis „2022 metais susidūrė su pokyčiais, kurie, pradėjus reikštis rizikai, tapo vis niūresni“, rašoma apžvalgoje. Fondas taip pat įspėja apie didėjančią recesijos tikimybę. „Pandemijos jau susilpnintą pasaulio ekonomiką supurtė keli sukrėtimai“, įskaitant karą Ukrainoje, kuris išprovokavo pasaulinių maisto ir energijos kainų kilimą ir paskatino centrinius bankus smarkiai padidinti palūkanų normas.

Fondas taip pat įspėjo, kad padėtis gali gerokai pablogėti. „Nuo balandžio mėnesio [ūkio plėtros] perspektyvos gerokai pablogėjo. Pasaulis netrukus gali atsidurti ant pasaulinės recesijos slenksčio, nors po paskutinio nuosmukio praėjo tik dveji metai“, – pareiškė TVF vyriausiasis ekonomistas Pierre-Olivier Gourinchas. Taip pat skaitykite Šri Lanką palikus prezidentui, šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis TVF skirs Tanzanijai 1 mlrd. JAV dolerių paskolą TVF: rusiškų dujų tiekimo nutraukimas skaudžiai smogs Vokietijos ekonomikai Atnaujintose pasaulio ekonomikos prognozėse, kurios buvo paskelbtos antradienį išleistoje Fondo pasaulio ekonomikos apžvalgoje „World Economic Outlook“, pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo 2022 metais prognozė sumažinta iki 3,2 proc. ir yra 0,4 procentinio punkto mažesnė negu balandį skelbtas įvertis ir maždaug perpus mažesnė už pernai fiksuotą prieaugį.

Po pernykščio „nedrąsaus atsigavimo“ po pandemijos išprovokuoto nuosmukio pasaulis „2022 metais susidūrė su pokyčiais, kurie, pradėjus reikštis rizikai, tapo vis niūresni“, rašoma apžvalgoje. Fondas taip pat įspėja apie didėjančią recesijos tikimybę. „Pandemijos jau susilpnintą pasaulio ekonomiką supurtė keli sukrėtimai“, įskaitant karą Ukrainoje, kuris išprovokavo pasaulinių maisto ir energijos kainų kilimą ir paskatino centrinius bankus smarkiai padidinti palūkanų normas.

Dėl COVID-19 vis skelbiami karantinai ir didėjanti krizė nekilnojamojo turto sektoriuje sutrikdė ekonominį aktyvumą Kinijoje, o agresyvus Federalinio rezervo sistemos (FRS) palūkanų normų didinimas smarkiai lėtina JAV ūkio augimą. TVF savo apžvalgoje taip pat įspėja, kad su ekonomikos augimo perspektyvomis susijusios „rizikos balansas smarkiai linksta į neigiamą pusę“ ir, jei tokia neigiama rizika pasireikštų, pasaulio ekonomiką galėtų ištikti vienas didžiausių nuosmukių per pastarąją pusę amžiaus.

Kone didžiausią rūpestį kelia karo Ukrainoje pasekmės, įskaitant galimybę, jog Rusija nutrauks savo gamtinių dujų tiekimą Europai, taip pat galimą tolesnį kainų kilimą ir galimą maisto trūkumą dėl karo išprovokuotų grūdų tiekimo sutrikimų, kuris savo ruožtu galėtų sukelti badą. TVF savo apžvalgoje įspėja, jog „tokie sukrėtimai, jei jie būtų pakankamai sunkūs, galėtų sukelti recesiją, kurią lydėtų didelė ir kylanti infliacija (stagfliaciją)“.

Tokiomis aplinkybėmis pasaulio ekonomikos augimas 2023 metais sulėtėtų iki 2 proc., o nuo 1970 metų lėtesnis pasaulio ekonomikos augimo tempas buvo fiksuotas tik penkis kartus, pažymi Fondas.

Prioritetas – infliacija

Pasak Fondo, pagrindinis politikos formuotojų prioritetas – suvaldyti kainų kilimą, net jei tai skaudžiai atsilieptų jų šalių piliečiams, nes žala, kuri būtų patirta, jei infliacijai būtų leista nevaldomai didėti, būtų kur kas didesnė. Tinklaraščio įraše apie naująją apžvalgą P.-O. Gourinchas pažymėjo, kad „sinchronizuoti“ žingsniai, kuriuos žengia pagrindiniai centriniai bankai siekdami suvaldyti infliacijos grėsmę, „neturi precedento istorijoje ir jų poveikis turėtų būti skausmingas“. „Griežtesnė pinigų politika neišvengiamai turės realių ekonominių pasekmių, bet vilkinant jos griežtinimą sunkumai tik didės“, – pareiškė jis.

TVF dabar skaičiuoja, kad infliacija šiemet pasieks 8,3 proc. ir bus beveik 1 procentiniu punktu didesnė negu prognozuota anksčiau, o vien besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse vartotojų kainos gali pašokti 9,5 procento. Tačiau „dėl tolesnių su pasiūla susijusių maisto ir energijos kainų sukrėtimų dėl karo Ukrainoje bendroji infliacija gali smarkiai padidėti“. Tai dar stipriau smogtų skurdžioms šalims, kurios mažiausiai geba atlaikyti tokius sukrėtimus ir kuriose maistui išleidžiama didesnė namų ūkių biudžeto dalis.

JAV, Kinijos ūkio plėtros lėtėjimas

Nors šių metų pirmąjį ketvirtį pasaulio ekonomikos rezultatai buvo kiek geresni negu prognozuota, „antrąjį ketvirtį“ pasaulio bendrasis vidaus produktas (BVP), regis, „sumažėjo – tai būtų pirmasis nuosmukis nuo 2020 metų“, pažymėjo TVF. Fondas pablogino daugumos šalių ekonomikos augimo prognozes, o vien JAV ir Kinijos ūkio plėtros prognozės buvo sumažintos po daugiau kaip 1 procentinį punktą. TVF dabar numato, kad, lėtėjant vartotojų išlaidų augimui ir kylant palūkanų normoms, JAV BVP šiemet padidės tik 2,3 procento. Apžvalgoje taip pat rašoma, kad šalies ekonomikoje galbūt jau prasidėjo recesija, kuri apibrėžiama kaip du iš eilės neigiamo augimo ketvirčiai. Tuo tarpu Kinijos BVP šiemet, Fondo vertinimais, turėtų padidėti tik 3,3 proc. ir toks prieaugis būtų mažiausias per daugiau kaip keturis dešimtmečius, neįskaitant 2020 metų pandemijos krizės.

Pasak TVF, Kinijos ūkio plėtros lėtėjimą lems dėl COVID-19 vis skelbiami karantinai ir „gilėjanti krizė“ nekilnojamojo turto sektoriuje. „Ūkio plėtros lėtėjimas Kinijoje turi pasaulinių pasekmių: dėl karantinų daugėja sutrikimų pasaulinėse tiekimo grandinėse, o dėl vidaus išlaidų smukimo mažėja Kinijos prekybos partnerių prekių ir paslaugų paklausa“, – rašoma apžvalgoje. Visgi kai kurių šalių ekonomikos plėtros perspektyvos, Fondo vertinimais, kiek pagerėjo: be kita ko, buvo pagerintos Italijos, Brazilijos ir Meksikos ūkio augimo prognozės. Geresnės, pasak TVF, yra ir Rusijos perspektyvos: nors ir toliau manoma, kad šalies BVP smuks, ji pelnosi iš naftos kainų kilimo, kurį paskatino Vakarų sankcijos.

Šaltinis: 15min.lt, 2022-07-26

Ankstesnės žemės ūkio naujienos