Home » Žemės ūkio naujienos: 2023-09-15
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-09-15

NMA parama, pieno ukis, zemes ukio naujienos
Foto iš Pexels, Jefferson Lucena

Žemės ūkio naujienos: 2023-09-15. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Jau pirmadienį pieno gamintojus pasieks išimtinė  parama – 10 mln. Eur

Rugsėjo 18 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėti išimtinę finansinę paramą pieno gamintojams. Pirmąją mokėjimo dieną daugiau kaip 10 tūkst. pieno gamintojų pasieks 10 mln. Eur. Europos Sąjungos žemės ūkio rezervo parama bus išmokėta 11 145 pieno gamintojams. Parama apskaičiuota pagal 2023 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kiekvieno pieno gamintojo supirkėjams faktiškai parduotą natūralaus riebumo pieno kiekį.

Paramos dydžiai diferencijuoti pagal 2023 m. liepos 1 d. gamintojo Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių į 4 pakopas, kurios nustatytos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane.

Gamintojams, 2023 m. liepos 1 d. laikiusiems karvių, nustatyti paramos dydžiai:

1 pakopa: laikiusiems iki 10 karvių (imtinai) – 41 Eur už toną;
2 pakopa: laikiusiems 11–50 karvių (imtinai) – 52,71 Eur už toną;
3 pakopa: laikiusiems 51–150 karvių (imtinai) – 58,57 Eur už toną;
4 pakopa: laikiusiems 151 karvę ir daugiau – 43,93 Eur už toną.

Vienam pieno gamintojui skiriama parama negali viršyti 20 tūkst. Eur.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-09-14

Nuo audros nukentėjusiems ūkininkams – beveik pusė milijono eurų paramos

Žemės ūkio ministerija siūlo nuo rugpjūčio 7 d. praūžusios audros ir krušos nukentėjusiems ūkininkams bei žemės ūkio įmonėms kompensuoti dalį palūkanų už paskolas sugadintam turtui atstatyti. Kompensacijoms planuojama skirti 463,4 tūkst. eurų. Kompensacijos siūlomos Panevėžio, Ukmergės, Pakruojo, Joniškio ir Širvintų rajonų, kuriuose  buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija, žemdirbiams, užsiimantiems pirmine gamyba ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu ir nukentėjusiems nuo stichinių meteorologinių reiškinių.

Ketinama padengti 80 proc. palūkanų, sumokėtų už imamas ar anksčiau paimtas paskolas, skirtas ūkinių pastatų stogų remontui ar kitam trumpalaikiam turtui įsigyti.

Palūkanos būtų kompensuojamos ne ilgiau kaip 36 mėnesius. Preliminariai šiemet tam būtų skirta 30 tūkst. eurų, kitąmet – 150 tūkst. eurų, 2025-aisiais – 120 tūkst. eurų, o 2026-aisiais – 163,4 tūkst. eurų.

Didžiausia metinė palūkanų norma, nuo kurios būtų skaičiuojama kompensacija – 4 proc.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-09-15

Aktualūs įsipareigojimai deklaruojantiems tarpinius pasėlius

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena aktualius įsipareigojimus ūkininkams, dalyvaujantiems kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Tarpiniai pasėliai“.   Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal kompleksinės ekologinės sistemos veiklą „Tarpiniai pasėliai“ ir pasirinkę deklaruoti įsėlį, jį įsėję iki liepos 1 d. į pagrindinius žemės ūkio augalus ir po derliaus nuėmimo nepertraukiamai turi išlaikyti dar bent 8 savaites. Įsėlis turi būti matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo iki spalio 1 d.

Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo bent 8 savaites, o pareiškėjas po derliaus nuėmimo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar per „NMA agro“ programėlę informuoja NMA, nurodydamas valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius, tikslią derliaus nuėmimo datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Pasirinkę deklaruoti posėlį ir jį pasėję po pagrindinių žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo iki rugpjūčio 15 d., turi nepertraukiamai išlaikyti posėlį bent 8 savaites. Posėlis turi būti matomas lauke iki spalio 10 d.

Posėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu poselis@nma.lt ar per „NMA agro“ programėlę informuoja NMA apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Atkreipiame dėmesį, jog ūkininkai, kurie nedalyvauja kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Tapiniai pasėliai“ ir siekia atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 7 reikalavimą, informaciją apie posėlio išlaikymo terminą gali rasti čia.

Pareiškėjai, pasirinkę deklaruoti tarpinius pasėlius per žiemą, juos pasėti turi iki rugsėjo 1 d. ir išlaikyti iki kitų metų kovo 1 d., pluoštinės kanapės gali būti sėjamos tik po birželio 30 d. Pranešti per „NMA agro“ programėlę apie tarpinių pasėlių per žiemą pasėjimą nereikia.

Ūkininkams, siekiantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, po pagrindinio derliaus nuėmimo tarpinius pasėlius rekomenduojama pasėti per savaitę, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d., o juos išlaikyti ant dirvos paviršiaus reikia iki kovo 1 d.

Šaltinis: nma.lt, 2023-09-14

Paraiškos dėl apsaugos priemonių nuo plėšrūnų daromos žalos bus priimamos vėliau

Rugsėjo 14 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštis – pavėlintas paraiškų dėl paramos apsaugos priemonėms nuo plėšrūnų teikimo laikas.  Su žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo pakeistas paramos paraiškų pagal Strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštis, galima susipažinti čia.

Pakoreguotame tvarkaraštyje nustatyta, jog paraiškos pagal intervencinę priemonę „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus priimamos nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 29 d. (buvo numatyta nuo spalio 31 d. – gruodžio 29 d.).

Šaltinis: nma.lt, 2023-09-15

Aktyvės neatsakingų ūkinių gyvūnų laikytojų paieška

Šį savaitgalį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), sulaukusi informacijos iš Aplinkos apsaugos departamento (AAD) apie Tauragės apskrities miške rastas neatsakingai išmestas galvijų gaišenas ir skerdenas, pradėjo tyrimą. Jį šiuo metu vykdo Policija kartu su VMVT ir AAD pareigūnais. Tai jau ne pirmas atvejis šiemet. VMVT vien per šią vasarą užfiksavo daugiau kaip 20 gyvūnų gaišenų  ir gyvūninių atliekų išmetimo miškuose ar atokiose gamtos vietovėse atvejų.

Vienas atvejis buvo ypač kraupus, kuomet Kelmės rajone leisgyvė karvė ūkininko buvo atitempta ir palikta miške nugaišti, o aplinkui teritorijoje aptikti ten anksčiau išmestų gyvūnų kaulai ir kitos atliekos. Ūkininkas buvo nustatytas, pradėtas procesas dėl poveikio priemonių pritaikymo. Ūkininkas taip pat įpareigotas užterštą aplinką sutvarkyti.

VMVT įspėja ūkinių gyvūnų laikytojus, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais, asmenims gali būti taikoma ne tik administracinė, tačiau ir baudžiamoji atsakomybė, su laisvės atėmimo bausme. Būtinosios veterinarinės pagalbos nesuteikimas sergantiems gyvūnams, ar jų kančių nenutraukimas juos nugaišinant teisės aktuose nustatytais metodais, yra vienas grubiausių gyvūnų gerovės pažeidimų, todėl taip besielgiantiems, humaniškumo gyvūnų atžvilgiu stokojantiems asmenims, siekiama skirti griežčiausias nuobaudas. Pažeidėjams nustatyti pasitelkiami Policijos ir savivaldybės ir kitų institucijų pareigūnai. VMVT ir toliau stengsis išsiaiškinti panašius atvejus ir nepalikti jokių galimybių išsisukti nuo neteisėtų veiksmų.

Gyvūnines atliekas tvarkyti brangu ir sudėtinga – mitas !

Nugaišus ūkiniam gyvūnui privaloma nedelsiant kreiptis į įmones, turinčias VMVT išduotus leidimus surinkti, perdirbti ir utilizuoti gyvūnų gaišenas, jei reikalinga ir gyvūnines atliekas. Įmonių sąrašą galima rasti VMVT tinklalapyje. Svarbu paminėti, kad nugaišusių ūkinių gyvūnų surinkimo ir perdirbimo veikla pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) parengtą tvarką yra iš dalies kompensuojama valstybės lėšomis. Išsamesnė informacija apie šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą pateikiama ŽŪM patvirtintose taisyklėse.

Kokias grėsmes sukelia netinkamai pašalintos atliekos?

Netinkamai tvarkomos gyvūninės atliekos gali kelti didelę grėsmę visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Istoriniai incidentai Europoje, įskaitant snukio ir nagų ligos protrūkius ir užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų plitimą, buvo tiesiogiai susiję su netinkamu gyvūninių atliekų tvarkymu. Taip pat didžiulė grėsmė kyla ir laukinei faunai, nes gamtoje paliktas sergantis gyvūnas gali išplatinti užkrečiamąją ligą ir pražudyti daugybę laukinių gyvūnų. VMVT gyvūnų laikytojus ragina būti atsakingiems, o visuomenę likti budriems ir apie pastebėtą netinkamą elgesį su gyvūnais ar jų gaišenomis pranešti trumpuoju VMVT numeriu 1879.

Šaltinis: valstietis.lt, 2023-09-14

Investuojantiems į žemės ūkio valdas – iki 700 tūkst. Eur projektui

Parengtas ir visuomenei derinti pateiktas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo  taisyklių projektas. Jame nustatytos sąlygos ir reikalavimai gauti paramą, paramos dydis ir projektų atrankos kriterijai.

Taisyklių projekte nustatytos šios paramos teikimo formos:

-investicinė parama (negrąžintina subsidija);
-investicinė parama (negrąžintina subsidija) ir lengvatinė paskola investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
-tik lengvatinė paskola investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Planuojama, kad pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paraiškas galės pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš nurodytų paramos formų. Didžiausia investicinės paramos suma paramos gavėjo projektui negali viršyti 500 tūkst. Eur (kai paraiška pateikta gauti tik investicinę paramą).

Kai paraiška pateikta gauti investicinę paramą ir lengvatinę paskolą, didžiausia paramos suma paramos gavėjo projektui negali viršyti 700 tūkst. Eur.

Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui – 200 tūkst. Eur, ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai.

Paskolas teiks nacionalinės plėtros įstaigos nustatyta tvarka atrinkti finansų tarpininkai. Taisyklių projekte nustatytos remiamos veiklos, nurodytos tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, teikiant investicinę paramą ir lengvatines paskolas, nustatyti projektų pirmumo atrankos kriterijai, taikant 100 balų sistemą.

Paraiškas paramai gauti numatyta kviesti teikti lapkričio-gruodžio mėnesiais.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-09-14

Ankstesnės žemės ūkio naujienos