Home » Žemės ūkio naujienos: 2024-02-13
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-02-13

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-02-13. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Navickas: kompromisas dėl suskystintų naftos dujų akcizo tenkina paukščių ir gyvulių augintojus

Vyriausybės siūlymas suskystintų naftos dujų (SND) akcizą sumažinti iki 41 euro už toną yra priimtinas paukščių ir gyvulių augintojams, sako žemės ūkio ministras. Anot Kęstučio Navicko, žemdirbių toks akcizas negąsdina, nes dujos dabar yra atpigusios, be to, siūloma 2025 metais pusmečiui atidėti išmetamo anglies dioksido (CO2) dedamosios mokėjimą.

„Koks siūlymas buvo sulauktas iš perdirbėjų ir gyvulių, paukščių augintojų, yra tai, kad dabar tas 41 (euras – BNS) nėra čia taip baisu, nes pačių dujų kaina yra nukritusi, atpigo, bet kadangi prognozuojamas kilimas, tai būtų gerai, kad išsilygintų per CO2. Tai toks kompromisas yra, man atrodo, sutartas, jis logiškas, pagrįstas“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė K. Navickas.

Tuo metu aplinkos ministras Simonas Gentvilas pirmadienį sakė, kad nereikėtų kompensuoti sausį-vasarį jau sumokėto akcizo, nes šios dujos žemės ūkyje naudojamos daugiausia grūdams džiovinti, o žiemą jos tam nenaudojamos.

K. Navicko teigimu, daugiausiai šių dujų žiemos metu sunaudojama paukštynų ir fermų šildymui.

„Pagrindinis, intensyviausias naudojamas yra žiemos laikotarpiu, nes paukštynus ir kiaulių fermas reikia šildyti“, – sakė K. Navickas.

Seimui pirmadienį teikiamos Akcizų įstatymo pataisos, kuriomis Vyriausybė siūlo SND akcizą, taikomą namų šildymui, taip pat dujų balionams bei verslui, sumažinti nuo 304,1 euro iki 41 euro už toną.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Mindaugas Lingė sakė, kad nuo šių metų itin padidintą SND akcizą būtų galima kompensuoti 2025-aisiais pusei metų atidedant CO2 dedamąją – ji įsigaliotų ne kitų metų sausio 1-ąją, o liepos 1-ąją. CO2 dedamoji yra apie 36 eurai už toną.

Šaltinis: Valdas Pryšmantas, lrt.lt, 2024-02-13

Dėl nevykdomų reikalavimų ūkininkai žada rengti dar vieną protestą visoje Lietuvoje

Neatsižvelgus į ūkininkų reikalavimą dėl suskystintoms naftos dujoms (SND) taikomo akcizo dydį ir nesprendžiant kitų problemų, dėl kurių jie protestavo sausį, žemdirbiai žada dar vieną protesto akciją visoje šalyje, teigia Lietuvos žemės ūkio taryba. Tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas sako, kad taip žemdirbiai reaguoja į vangius valdžios institucijų veiksmus.

„Matant besiplečiantį žemdirbių nusivylimą vangiais ir labiau į išsisukinėjimą panašiais ministerijų veiksmais neabejojame, kad šis protesto etapas bus masinis ir palies visą Lietuvą. Konkretesni to etapo veiksmai bus paskelbti vėliau. Nors žemdirbiai iki šiol buvo nusiteikę taikiai, tačiau prognozuoti tolimesnius jų veiksmus darosi vis sudėtingiau“, – teigiama tarybos pranešime.

Ant jo, vis dar nėra aiškumo dėl daugiamečių pievų atstatymo, kas bus daroma dėl naujų nustatomų ūkinės veiklos ribojimų žemės ūkio paskirties žemėse, visiškai nesisprendžia problemos pieno sektoriuje, bei tylima kokių bus imtasi sprendimų dėl rusiškų grūdų tranzito, neatsižvelgta į ūkininkų pastabas dėl SND akcizo.

„Protestavę ūkininkai reikalavo, kad akcizas suskystintoms naftos dujoms nebūtų didesnis, nei kaimyninėse šalyse, tačiau viešojoje erdvėje pasigirsta, kad Vyriausybė siūlys 41 eurą, o tai yra vis dar gerokai daugiau nei kaimyninėse Lenkijos ir Latvijos valstybėse“, – teigia Lietuvos žemės ūkio taryba.

I. Hofmanas praėjusį penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda teigė, kad ūkininkų Vyriausybės pasiūlytas SND akcizas netenkina. Pasak I. Hofmano, akcizas turėtų būti toks pat ar mažesnis nei kaimyninėse šalyse – Lenkijoje jis siekia 13 eurų, o Latvijoje tokio akcizo nėra.

Svarstymui Seime pirmadienį pateiktos Akcizų įstatymo pataisos, kuriomis siūloma buitiniams vartotojams namų šildymui, taip pat dujų balionams bei verslui sumažinti SND akcizą nuo 304,1 euro iki 41 euro už toną.

Sausį laužų deginimo akcijas visoje šalyje ir didelę protesto akciją Vilniuje surengę Lietuvos žemdirbiai ragino atšaukti nuo sausio padidintą suskystintų naftos dujų akcizą, grąžinti dyzelino akcizo lengvatą jų sunkvežimiams, kėlė daugiamečių pievų atstatymo, saugomų teritorijų plėtros, pieno krizės ir kitas problemas.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-02-13

Seimas pradeda neeilinę sesiją, skirtą spręsti žemdirbių reikalavimus

Seimas pirmadienį pradeda kelias dienas truksiančią neeilinę sesiją, skirtą spręsti sausio pabaigoje Lietuvoje protestavusių žemdirbių reikalavimus ir apsvarstyti kelis kitus klausimus.  Parlamentarams pirmadienį bus pateiktos Akcizų įstatymo pataisos, kuriomis siūloma buitiniams vartotojams namų šildymui, taip pat dujų balionams bei verslui sumažinti suskystintų naftos dujų (SND) akcizą nuo 304,1 euro iki 41 euro už toną.

Taip pat pakeitimais siūloma atšaukti ribojimus dėl lengvatinio dyzelino – 60 eurų už 1 tūkst. litrų akcizu apmokestinamą kurą siekiama vėl leisti naudoti žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams sunkvežimiuose ir kitose transporto priemonėse.

Tokias Vyriausybės inicijuojamas pataisas Seimo prašoma svarstyti skubos tvarka, jas numatoma priimti sesijos pabaigoje ketvirtadienį.

Vyriausybė pripažino, kad šių metų sausį įsigaliojęs gazolių naudojimas tik žemės ūkio technikoje iš esmės apribojo galimybes žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams naudotis gazolių kvotomis, o smarkiai keltas SND akcizas pernelyg staigiai padidino veiklos kaštus verslui ir išlaidas dujas naudojantiems gyventojams.

Skaičiuojama, kad dėl akcizo lengvatos valstybės biudžetas šiemet (nuo kovo) neteks 10,7 mln. eurų pajamų, o 2025 ir 2026 metais – po 14 mln. eurų.

Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas praėjusį penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda teigė, kad ūkininkų Vyriausybės pasiūlytas SND akcizas netenkina. Pasak I. Hofmano, akcizas turėtų būti toks pat ar mažesnis nei kaimyninėse šalyse – Lenkijoje jis siekia 13 eurų, o Latvijoje tokio akcizo nėra.

G. Nausėda mano, kad nuo sausio padidintas SND akcizas turėtų būti kompensuotas ir tuomet grąžintas iki šių metų buvęs tarifas.

Aplinkos ministerija siūlė SND akcizą, kurį moka gyventojai ir verslas, sumažinti iki 70,58 euro už toną. Vyriausybė tam nepritarė, bet ministras Simonas Gentvilas teigė, kad analogiškas isūlymas gali atsirasti Seime.

Naujas akcizas ir liberalizuotas lengvatinių gazolių naudojimas įsigaliotų kovo 1 dieną.

Taip pat neeilinės parlamento sesijos darbotvarkėje įrašytas generalinės prokurorės Nidos Grunskienės kreipimasis prašant panaikinti Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio teisinę neliečiamybę. Jam norima pateikti įtarimus dėl viešo tyčiojimosi, žmonių grupės niekinimo ir neapykantos skatinimo prieš žydų tautybės žmones.

Seimas taip pat svarstys Vyriausybės siūlymą dar metams pratęsti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, pastariesiems įvedant papildomą patikrinimą pasienyje, kitus projektus.

Šaltinis: Sniegė Balčiūnaitė, lrt.lt, 2024-02-12

Netrukus bus galima teikti paraiškas dėl paramos ūkių biosaugai

Nuo kovo 4 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priims paraiškas gauti paramą ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir su jomis susijusių pasekmių prevencijai. Ši parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“.

Pagal priemonę remiama veikla, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes. Remiamos investicijos į prevencinę veiklą gyvulininkystės ūkiuose, kurios numatytos biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų plane dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Šiam paraiškų priėmimui skirta daugiau kaip 1,097 mln. Eur paramos lėšų.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai gali būti fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ar juridiniai asmenys, laikantys ūkinius gyvūnus:

* ūkininkai, fiziniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai;

* juridiniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai.

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Ūkiams, kurie laiko iki 20 sąlyginių gyvulių (SG) (įskaitytinai), didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 4 000 Eur, o ūkiams, kurie laiko 21 ir daugiau SG, didžiausia galima paramos suma projektui skiriama atsižvelgiant į ūkyje laikomų gyvulių skaičių, vienam SG skiriant 200 Eur, ir negali viršyti 100 000 Eur arba 300 000 Eur priemonės įgyvendinimo taisyklių 23 punkte nurodytu atveju.

SG apskaičiuojamas taisyklių18 punkte nustatyta tvarka.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui

* Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki ataskaitinių metų pabaigos.

* Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą.

* Iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Planas turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniu padaliniu.

Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, jis turi būti savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs valdą bei ūkininko ūkį. Juridinis asmuo turi būti savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs valdą.

Finansuojamos išlaidos

Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu, vykdoma veikla bei numatytos biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų plane dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Tinkamos išlaidos turi atitikti SP administravimo taisyklėse nurodytus bendruosius reikalavimus.

Paramos lėšomis gali būti finansuojamos:

* vidaus ar lauko aptvarų (tvoros, vartai, praėjimo punktai, praėjimo kontrolės sistemos) įsigijimo bei įrengimo išlaidos;
ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimo išlaidos;

* žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo išlaidos;

* dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių asmenims ir (ar) transporto priemonėms įsigijimo išlaidos;

* pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo išlaidos;

* konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos;

* nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos (pvz., langų, grotų, tinklelių) įsigijimo išlaidos;

* ūkinius gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos; darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos įsigijimo išlaidos; maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį įgyvendinimo taisyklių 35 skyriuje nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai

Už specializaciją:

* pareiškėjas yra specializuotas kiaulininkystės arba paukštininkystės ūkis – suteikiama 30 balų;

* pareiškėjas yra specializuotas galvijininkystės ūkis – suteikiama 20 balų.

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Pareiškėjo ūkis laikomas specializuotu, kai pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio sektoriaus (pvz., kiaulininkystė, paukštininkystė ir pan.), į kurio biosaugą investuojama, ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Už SG:

* iki 20 (įskaitytinai) SG – suteikiami 35 balai;

* didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;

* daugiau kaip 200 SG – suteikiama 10 balų.

Už ūkinių gyvūnų laikymo vietą: kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, skiriami 35 balai.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiškos ir prašomi dokumentai SP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-02-13

Stiprinamas bendradarbiavimas nustatant nelegalių augalų apsaugos produktų naudojimą

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) lankėsi Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) ir asociacijos „CropLife Lietuva“ atstovai. Institucijos aptarė tarpusavio bendradarbiavimą ir jo stiprinimo galimybes, siekiant nelegalių augalų apsaugos produktų naudojimo prevencijos.  Susitikimo metu aptarta, kaip dar glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta nelegalių augalų apsaugos produktų naudojimo prevencija, kontrolė, o pasitaikantys atvejai operatyviai užfiksuojami bei baudžiami.

Paramos gavėjai, siekiantys gauti išmokas už deklaruotus plotus, privalo laikytis valdymo reikalavimų (VR), pagal kuriuos nelegalių augalų apsaugos produktų naudojimas yra griežtai draudžiamas. Naudojant nelegalius augalų apsaugos produktus, VR yra pažeidžiami.

NMA, gavusi VAT informaciją apie tokių produktų naudojimą laukuose, fiksuoja pažeidimą ir taiko sankcijas. Šiuo atveju, pažeidimas laikomas tyčiniu ir taikomos vienos didžiausių sankcijų – jos siekia net 21 proc. nuo bendrai skiriamos paramos už deklaruotus plotus ir ūkinius gyvūnus sumos.

Institucijos sutarė, kad, siekiant užkardyti nelegalių augalų apsaugos produktų naudojimą, labai svarbu aktyviai komunikuoti apie šių produktų žalą bei taikomas sankcijas už jų naudojimą.

Ne mažiau svarbus ir visuomenės indėlis – aktyvūs ir neabejingi piliečiai raginami apie nelegaliai naudojimus augalų apsaugos produktus, nuodijančius mūsų šalies žemę, informuoti NMA bei VAT nurodytasis kontaktais. NMA pranešimus galima pateikti ir naudojantis visą parą veikiančia „Pasitikėjimo linija“.

Susitikimo dalyviai ne kartą akcentavo, kad tokios diskusijos ir galimybių paieškos yra labai svarbios ne tik susitikime dalyvaujančioms įstaigoms, bet ir itin reikšmingos šalies gerovei.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-02-12

Ankstesnės žemės ūkio naujienos