Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-22

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-22. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

ES rengia didesnius muitus rusiškiems grūdams

Europos Komisija nori taikyti didesnius muitus rusiškų grūdų importui. Institucija parengė atitinkamą pasiūlymą, ketvirtadienio vakarą po ES šalių lyderių pokalbių Briuselyje sakė Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Aukštesni tarifai be grūdų būtų įvesti ir kitiems žemės ūkio produktams iš Rusijos ir Baltarusijos.

Be to, anot U. von der Leyen, bus siekiama, kad kad Ukrainoje pavogti grūdai nebūtų padavinėjami ES. Rusiški grūdai neturi destabilizuoti ES rinkos, o Rusija neturi gauti naudos iš šių prekių eksporto, pažymėjo pirmininkė.

Eurostato duomenys rodo, kad ES šalys pastaraisiais metais smarkiai padidino savo grūdų importą iš Rusijos. Prieš karą 2020 ir 2021 m. iš Rusijos į ES buvo importuota grūdų atitinkamai už beveik 120 mln. eurų (2020) ir daugiau kaip 290 mln. eurų (2021). 2022-aisiais ši suma siekė 325 mln., o po metų – beveik 440 mln. eurų.

Virtinė ES šalių prieš viršūnių susitikimą laiške Europos Komisijai pareikalavo parengti rusiškų grūdų importo ribojimus. Rusija iš lėšų, gautų už grūdų eksportą į ES, be kita ko, finansuoja karą Ukrainoje, sakoma laiške, kurį pasirašė Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai. Be to, Komisija esą turi įvertinti, kaip būtų galima toliau riboti rusiškių ir baltarusiškų žemės ūkio produktų įvežimą.

ES iš tikrųjų nenorėjo riboti žemės ūkio produktų importo ir eksporto. Komisijoje dabar argumentuojama, kad muitai nėra sankcijos. Be to, esą būtų užtikrinta, kad tarifai bus taikomi tik importui, kuris lieka ES. Rusiškas eksportas į kitus pasaulio regionus dėl to nepabrangtų.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-03-22

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – kas keičiasi?

Siekiant aiškiau ir detaliau išdėstyti nuostatas bei reikalavimus pareiškėjams, šiais metais pretenduojantiems gauti tiesiogines išmokas, pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Taisyklėse, aiškiau išdėstant reikalavimų administravimo bei kontrolės tvarką, bus naujovių, kurias ūkininkams verta žinoti. Su visais pakeitimais kviečiame susipažinti pakeistose taisyklėse.

Keičiama aktyviam ūkininkui taikoma leistina riba, pagal kurią ūkio subjektai, kurie už praėjusius metus gavo ne daugiau kaip 2 000 Eur (buvo 5 000 Eur) tiesioginių išmokų, automatiškai laikomi aktyviais ūkininkais, t. y. nevertinant jų atitikties „aktyvaus ūkininko“ kriterijams.

Tikslinami bendrieji šienavimo reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti (turint mažiau kaip 0,3 sutartinių gyvulių/ha, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti sutvarkyti plotai, t. y. nuganyti. Nenuganyti plotai turi būti nušienauti (nušienauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista, arba palikta suguldyta vietoje).

Keičiama Veiksmingumo ir efektyvumo metodika, kuri numato, kad pareiškėjas privalo dalyvauti bent vienoje gamybinėje veikloje ir bent vienoje negamybinėje veikloje. Taip pat nustatyti atvejai, kai papildomai skirti ne mažiau kaip 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto negamybinėms veikloms nereikalaujama.

Kompleksinės ekologinės sistemos veiklose „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ nustatyta, kad tais atvejais, kai pagal kiekvieną iš šių veiklų deklaruojamas didesnis kaip 300 ha plotas, už plotą iki 300 ha yra skiriama 100 proc. ekologinės sistemos išmokos, už plotą, viršijantį 300 ha, yra skiriama 85 proc. ekologinės sistemos išmokos.

Kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Augalų kaita“ numatyta, kad įsipareigojimų laikotarpiu nereikalaujama deklaruoti tų pačių plotų, tačiau privaloma išlaikyti bendrą pagal šią veiklą plotą. Nuo 2025 m. prisiėmusieji įsipareigojimus, pagrindiniam augalų kaitos nariui privalės skirti ne daugiau kaip 50 proc. pagal šią veiklą deklaruoto ploto, taip pat praplėstas augalų sąrašas, kuriuos vienoje vietoje galima auginti ne ilgiau kaip 4 metus. Kai pagal šią veiklą pirmaisiais metais deklaruotas plotas padidinamas daugiau kaip 10 proc. arba daugiau kaip 1 ha, privaloma prisiimti naujus įsipareigojimus 4 metų laikotarpiui visam pagal šią veiklą deklaruotam plotui.

Ekologinėse sistemose „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ ir „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ papildyta, kad į kiekvieną deklaruojamą plotą gali patekti iki 50 proc. ploto, nesančio durpžemių sluoksnyje ar eroduotos žemės sluoksnyje.

Planuojama, kad deklaravimas (pagrindinis) prasidės balandžio 15 d.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-03-21

Patvirtintos 2024 m. tiesioginių išmokų taisyklės

Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Susipažinkite su aktualiausiais pakeitimais. Primename, kad tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą bei savanoriškai pasirenkama išmoka už ūkinius gyvūnus ir klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekologinė sistema).

Atkreipiame dėmesį, jog taisyklėse sumažinta tiesioginių išmokų suma, kurią už praėjusius metus gavę pareiškėjai yra laikomi aktyviais ūkininkais, t. y. pareiškėjai, už praėjusius metus gavę tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 2 000 Eur (anksčiau buvo 5 000 Eur), atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus.

Taip pat ūkininkai, įdirbantys pievas (kodas GPŽ) ne rečiau kaip kas penkeri metai ir paliekantys jas užsėtas daugiametėmis žolėmis bei siekiantys, kad pievos netaptų daugiametėmis pievomis, turi pievos įdirbimo metais deklaruodami laukus pažymėti sutartinį kodą NJ bei ne vėliau kaip per 5 dienas per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi bendras įdirbto lauko vaizdas.

Taisyklėse pakeista pievų tvarkymo tvarka – žolę mulčiuoti leidžiama visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo jų laikomų sutartinių gyvulių skaičiaus.

Be to, susietosios paramos už daržoves galės prašyti ir moliūgų augintojai, tačiau svarbu, jei deklaruojamas bendras 1 ha ir didesnis moliūgų plotas, privaloma per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas moliūgų derlius.

Ekologinių sistemų pakeitimai

Pareiškėjai galės savanoriškai pasirinkti dalyvavimą dar vienoje ekologinėje sistemoje. Tai yra ekologinės sistemos „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ veiklos „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ ir „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“. Pagal kiekvieną veiklą privaloma atskirai deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip 0,5 ha tinkamą kiekvienai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.

Pakeista ir kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiksmingumo ir efektyvumo metodika. Pareiškėjai, kurie nori dalyvauti ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamojoje žemėje“, privalės:

-laisvai pasirinkti mažiausiai vieną gamybinę veiklą, t. y. „Augalų kaitos“, „Tarpinių pasėlių“, „Sertifikuotos sėklos naudojimo“ arba „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijų“;
-laisvai pasirinkti mažiausiai vieną negamybinę veiklą, ekologinę sistemą, tęstinės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą ir (arba) žaliąjį pūdymą bei jiems papildomai skirti ne mažiau kaip 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto (prie privalomo pagal geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standartą (GAAB 8) skirti deklaruotos ariamosios žemės ploto) iš:

-negamybinių veiklų „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“ arba „Daugiamečių žolių juostos“;
-ekologinių sistemų „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ arba „Eroduotos žemės keitimas pievomis“;
-tęstinės KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ arba „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;
-žaliojo pūdymo.

Šaltinis: nma.lt, 2024-03-21

Susipažinkite su priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklėmis

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės. Paramos galima kreiptis pagal dvi priemonės veiklos sritis:

-„Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ – parama skiriama už žemės ūkio paskirties žemės plotą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje. Pareiškėjai, kurie nori gauti paramą, turi būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valda arba jos dalis patenka į erdvinių duomenų sluoksnį „Natura 2000“ žemės ūkio naudmenose“. Deklaruotas bendras tinkamas paramai naudmenų plotas, esantis nurodytame erdvinių duomenų sluoksnyje, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, sudarytas iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.

-„Parama „Natura 2000“ miškuose“ – parama skiriama už miško plotą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. Pareiškėjai, kurie nori gauti paramą, turi būti privačių miškų valdytojai ar privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra erdvinių duomenų sluoksnyje „Natura 2000“ miškuose“ arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje (EB svarbos paukščių veisimosi vietoje), esančioje valdoje ar jos dalyje turi būti nustatyta EB svarbos paukščių rūšių veisimosi vieta. Deklaruotas bendras tinkamas paramai miško plotas, esantis nurodytuose erdvinių duomenų sluoksniuose, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, sudarytas iš laukų, ne mažesnių kaip 0,01 ha ploto.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama:

-61 Eur už ha ariamosios žemės;
-76 Eur už ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama:

-275 Eur už ha (pirmuosius 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę), kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;
-200 Eur už ha (pasibaigus pirminiam 5 m. laikotarpiui), kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;
-177 Eur už ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;
-187 Eur už ha, kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neišskirstų žalių medžių;
-72 Eur už ha, kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Šaltinis: nma.lt, 2024-03-20

Ministras K. Navickas: „politinio parašiutizmo“ atvejai kelia grėsmę skaidriai institucijų veiklai

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Fortunatas Dirginčius susitiko su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriumi Linu Pernavu, kitais STT pareigūnais. Ministras susitikime padėkojo STT pareigūnams už operatyvų bendradarbiavimą pradėjus korupcijos tyrimą NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamente bei galimos korupcijos apraiškų užkardymą.

„Tai ne tik kelių užkirtimas galimai tolesnei nusikalstamai veikai šioje institucijoje, bet ir prevencinis signalas, kad tokie atvejai nesikartotų“, – sakė ministras K. Navickas.

Ministras atkreipė STT vadovybės dėmesį į vis dar pasitaikančius „politinio parašiutizmo“ atvejus, kai politinio pasitikėjimo pareigas ėję asmenys pasibaigus kadencijai pradeda dirbti pavaldžiose įstaigose. O tai gali kelti grėsmę skaidriai šių įstaigų veiklai.

Aptariant skubias ir ilgalaikes korupcijos prevencijos priemones NMA, jos vadovas F. Dirginčius akcentavo, kad NMA netoleruoja jokių korupcinio pobūdžio veikų ir deda visas pastangas, kad jos būtų užkardytos.

Šiuo metu NMA pradėtas konkretaus atvejo vidinis tyrimas, nušalinami susiję identifikuoti asmenys. Vyksta su tyrimu galimai susijusių projektų detali analizė, peržiūrimas pareiginių nuostatų ir paramos administravimo procesų suderinamumas. Siekiama užtikrinti „4 akių principo“ laikymosi kontrolę sprendimų priėmimo procese. NMA vyksta vidiniai auditai, darbuotojai skatinami aktyviai naudotis pasitikėjimo linija ir kt.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-03-21

Pristatytos paramos smulkiesiems ūkiams galimybės

Kovo 20 d. visiems, besidomintiems parama smulkiesiems ūkiams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų (KPP) programą, tiesioginės transliacijos metu buvo pristatytos šios paramos galimybės. Transliacijos įrašą kviečiame stebėti čia. Pateikiame kitą aktualią informaciją: Prezentacija, Informacija apie priemonę „Parama smulkiems ūkiams“.

Transliacijos metu Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovė Ana Suboč žiūrovams pristatė pagrindinius reikalavimus ir sąlygas gauti paramą, taikomus atrankos kriterijus, priminė prisiimamus įsipareigojimus, atkreipė dėmesį į dažniausiai daromas klaidas, taip pat atsakė į žiūrovų pateiktus klausimus.
Primename, kad paraiškos pagal KPP priemonę„Parama smulkiems ūkiams“ NMA priimamos iki balandžio 30 d.

Šaltinis: nma.lt, 2024-03-21

Ankstesnės žemės ūkio naujienos