Home » Žemės ūkio naujienos: 2024-04-25
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-04-25

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Pexels

Žemės ūkio naujienos: 2024-04-25. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Europos Parlamentas supaprastino žemės ūkio politikos reikalavimus

Trečiadienį europarlamentarai patikslino Europos Sąjungos (ES) bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, kurios sumažina administracinę naštą žemdirbiams ir leidžia lanksčiau taikyti taisykles. Atsižvelgdami į ūkininkų nuogąstavimus dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos reikalavimų, EP nariai peržiūrėjo šiuo metu galiojančias taisykles ir nusprendė jas pataisyti. 

425 EP nariams pritarus, 130 balsavus prieš ir 33 susilaikius patikslinta, kaip turi būti taikomi trys aplinkosauginiai reikalavimai – dėl dirvožemio dangos, sėjomainos ir pūdymų – būtini ES paramai gauti. Tai galios jau šiais metais teikiamoms ES paramos paraiškoms.

ES valstybėms suteikiama daugiau lankstumo pritaikyti ES žemės ūkio politikos įgyvendinimo išimtis, o mažesni nei 10 hektarų ploto ūkiai nebus kontroliuojami dėl minėtų reikalavimų įgyvendinimo.

Be to, antradienį europarlamentarai pritarė Komisijos siūlymui suteikti ES valstybėms daugiau lankstumo įgyvendinant reikalavimą, kad daugiamečių žolynų plotas nesumažėtų daugiau nei 5 proc. palyginus su 2018 m..

Taisyklių įsigaliojimui dar būtinas ES Tarybos pritarimas.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-04-24

Pieno supirkimo kaina Lietuvoje per metus augo dešimtadaliu

Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina kovą siekė 42,31 cento už kilogramą ir buvo 10,8 proc. didesnė nei pernai tuo pat metu. Lyginant su vasariu, supirkimo kaina kilo 0,3 proc. Pasak Žemės ūkio duomenų centro, šiuo metu pieno supirkimo kaina yra 40 proc. didesnė nei ilgametis kainų vidurkis. 2017–2021 metų laikotarpiu pieno kainos vidurkis buvo 29,9 cento už kilogramą.

Skelbiama, kad stambiems pieno gamintojams supirkimo įmonės šį kovą mokėjo vidutiniškai 45,55 cento už kilogramą – 8,5 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Tokie tiekėjai kovą pardavė 69 proc. visos šalyje supirktos pieno žaliavos.

Pasak ekspertų, dėl aukštos pieno supirkimo kainos Lietuvoje, žaliavinio pieno gamyba ūkiuose auga. Šį kovą buvo supirkta 108,72 tūkst. t pieno, tai yra 8,2 proc. daugiau, palyginti su 2023 m. kovu.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-04-24

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėje

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (Priemonės) įgyvendinimo taisyklės. Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai, kurie dalyvauja Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingoje sistemoje (ekologinėje sistemoje) „Gyvūnų gerovė“.

Su tais pačiais gyvūnais vienu metu negali dalyvauti šiose priemonės veiklose: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“.

Pagal šias veiklas deklaruotuose plotuose negalima ganyti ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“ dalyvaujančių ūkinių gyvūnų.

Taip pat taisyklėse pakeistas atliktų ūkio darbų žurnalo pildymo laikas. Jei yra šienaujama, pareiškėjai per 20 darbo dienų Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) turi užpildyti atliktų ūkio darbų žurnalą, nurodant šienavimo ir nupjautos žolės išvežimo iš lauko laikotarpius. Tais atvejais, kai yra ganoma, iki spalio 1 d. PPIS turi būti užpildytas atliktų ūkio darbų žurnalas, pateikiant duomenis apie deklaruotame plote ganomus ūkinius gyvūnus ir ganymo pradžios bei pabaigos laikotarpius. Jei ganyti buvo pradėta iki paraiškos pateikimo dienos, duomenys apie pradėtą ganymo laiką turi būti pateikti nevėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pirmos paraiškų teikimo laikotarpio dienos.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-04-25

ALNSIS stebėjimas 2024 metais

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), naudodama Automatinę laukų nuolatinio stebėjimo sistemą (ALNSIS), sėkmingai stebi ir vertina žemės ūkio veiklas visoje Lietuvos teritorijoje. Kviečiame susipažinti su 2024 m. planuojamais stebėti laukais, taip pat primename, kaip bus galima susipažinti su ALNSIS rezultatais.

NMA, naudodamasi ALNSIS, 2023 m. patikrino visus 2,9 mln. ha deklaruotų plotų bei iš anksto, artėjant įsipareigojimų terminams, įspėjo ūkininkus apie dar neįvykdytas veiklas. Tai leido sumažinti patikrų vietoje kiekį, taip pat sumažėjo ir pažeidimų skaičius.

2024 m. pareiškėjų atitiktis bazinės išmokos, papildomos pajamų paramos išmokos jaunajam ūkininkui, papildomos perskirstomosios pajamų paramos išmokos, susietosios pajamų paramos už baltyminių augalų ir cukrinių runkelių auginimą, ekologinės sistemos išmokos (kompleksinės ekologinės sistemos veikla „Augalų kaita“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“), Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“ reikalavimams visoje Lietuvos teritorijoje bus vertinama pagal ALNSIS rezultatus.

Kaip ir praėjusiais metais, paramos gavėjai su ALNSIS rezultatais galės susipažinti NMA informaciniame portale, kuriame bus atvaizduojamas:

* šienavimas / ganymas pagal tiesioginių išmokų taisyklių reikalavimus;

* ar žemės ūkio augalų plotuose ariamoje žemėje auginami žemės ūkio augalai;

* juodojo pūdymo įdirbimas;

* deklaruota pieva, nesuarta nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d.;

* deklaruoti tinkami gauti paramą plotai – ar nėra sumedėjusios augmenijos;

* deklaruoti tinkami gauti paramą plotai – ar nėra žemės ūkio veikloje nenaudotinų plotų (pvz., kūdra, statiniai);

* ar deklaruotas pasėlis atitinka esantį lauke (KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUŽ, KRV, KRŽ, PUP, ŽIR, AVI, CUR, KUK, GRI).

Planuojama, jog šie rezultatai bus matomi informaciniame portale nuo liepos 15 d. ir bus atnaujinami kas 10 dienų.

Taip pat planuojama nuo liepos 15 d. (juodojo pūdymo įdirbimo atveju) ir rugpjūčio 14 d. (šienavimo / ganymo atveju) pareiškėjus individualiai informuoti apie ALNSIS nustatytus neatitikimus, siekiant iš anksto įspėti apie dar neįvykdytus įsipareigojimus.

Visą informaciją apie ALNSIS galite rasti svetainėje https://alnsis.lt/.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-04-25

Kviečiame naudotis atnaujinta „NMA agro“ programa

NMA agro“ programa papildyta naujais pranešimų tipais, todėl ūkininkai nuo šiol gali pateikti nuotraukas dėl daugiamečių ganyklų ploto ir neariminės žemdirbystės. Taip pat programoje galima stebėti atnaujintus žemės paviršiaus vaizdus bei suartų ir nedeklaruotų daugiamečių pievų plotus. Kviečiame aktyviai naudotis nemokama „NMA agro“ programa!

Nacionalinė mokėjimo agentūros (NMA) sukurtoje „NMA agro“ programoje nuolat atnaujinami palydoviniai duomenys ir kuriami nauji teminiai sluoksniai, kad ūkininkai galėtų efektyviau ūkininkauti.

„NMA agro“ naudotojai gali matyti 2021–2023 m. atnaujintas aerofotografines žemės paviršiaus nuotraukas, kurios padės dar tiksliau stebėti laukus, 1 metro vaizdo rezoliucijos natūralių spalvų 2023 m. rudens visos Lietuvos palydovinį vaizdą, 2022–2023 metais suartus daugiamečių pievų plotus ir2023 m. nedeklaruotus daugiamečių pievų plotus.

Nuo šiol programos naudotojai pasirinkdami naujus pranešimų tipus gali pateikti nuotraukas per „NMA agro“ programą dėl daugiamečių ganyklų ir neariminės žemdirbystės plotų.

Naujas pranešimų tipas „Įdirbtos pievos iki 5 m.“ skirtas pareiškėjams, kurie ne rečiau kaip kas 5 m. įdirba pievas ir palieka jas užsėtas daugiametėmis žolėmis bei siekia, kad jos netaptų daugiametėmis pievomis. Tokiu atveju pareiškėjai, deklaruodami laukus, turi pažymėti sutartinį kodą NJ ir per 5 kalendorines dienas per „NMA agro“ programą atsiųsti nuotraukas, pasirinkę pranešimo tipą „Įdirbtos pievos iki 5 m.“.

Pranešimų tipas „Daugiametės pievos, kuriose yra pavienių medžių ir krūmų, kupstų bei kelmų liekanų“ skirtas pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą už daugiametes pievas, kuriose yra ne mažesnių kaip 1 m pavienių medžių ir krūmų, gamtinės kilmės kupstų bei kelmų liekanų. Pareiškėjai, deklaruodami tokias daugiametes pievas, plotus tarp gamtinių objektų turi sutvarkyti kaip nurodyta Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykliųv 8.1 papunktyje ir iki rugsėjo 1 d. per „NMA agro“ programą, pasirinkę nurodytą pranešimų tipą, atsiųsti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi sutvarkytų plotų vaizdas.

Pranešimo tipas „Daugiametės pievos saulės elektrinių teritorijose“ skirtas pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą už daugiametes pievas, kurios yra saulės elektrinių teritorijose. Pareiškėjai tuose plotuose turi ganyti ūkinius gyvūnus, o nenuganytus plotus sutvarkyti iki rugsėjo 1 d., bei ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. per „NMA agro“ programą, pasirinkę nurodytą pranešimo tipą, atsiųsti nuotraukas iš skirtingų teritorijos vietų, kuriose aiškiai matytųsi sutvarkytų plotų vaizdas.

Pranešimų tipas „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ skirtas norintiems padėti NMA parengti pavyzdžių katalogą, kuriame bus išsamiai aprašyta informacija apie tai, kokie žemės dirbimo būdai atitinka tiesioginės sėjos būdą, bei kokie žemės dirbimo būdai atitinka kitus bearimių technologijų žemės dirbimo būdus ir yra tinkami deklaruoti ir laikytis įsipareigojimų pagal klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“.

Kviečiame aktyviai naudotis „NMA agro“ programa ir dar tiksliau stebėti laukus bei juose atlikti reikiamas žemės ūkio veiklas.

Daugiau informacijos apie „NMA agro“ programą rasite interneto svetainėje www.nmaagro.lt.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-04-25

Ankstesnės žemės ūkio naujienos