Video naujienos

ŽŪB Vaškai. Ūkis, kuris per tris metus padvigubino pieno gamybą (video)

2009 metų spalio mėnesį ŽŪB Vaškai pardavė – 283 tonas pieno. 2012 metais per tą patį spalio mėnesį pieno pardavimas jau siekė –  615 tonų.

Kokie pokyčiai turi įvykti bandoje, kad pieno gamybos apimtys padvigubėtų?

Kviečiame pasižiūrėti videosiužetą, kuriame matysite trumpą ŽŪB Vaškai atvejo pristatymą.

(ištrauka iš Dr. Donatos Uchockienės pranešimo – Profesionalaus bandos valdymo principai, skaityto 2013 m. vasario 19 dieną, Lukšiuose, UAB AGROINFO organizuotame seminare)