Home » Aktualu dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veikloje
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Aktualu dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veikloje

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Ūkininkai, dalyvaujantys priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, turėtų neužmiršti laiku pasėti tarpinius pasėlius.

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje užtikrina, kad dirvožemio paviršius neliktų atviras rudens, žiemos ir ankstyvo pavasario laikotarpiais. Taip dirvožemis apsaugomas ne tik nuo vėjo ir vandens erozijos, bet kartu praturtinamas organinėmis medžiagomis bei pagerinama jo struktūra. Ūkininkams, prisiėmusiems įsipareigojimus pagal veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, rekomenduojama tarpinius pasėlius pasėti per savaitę po pagrindinio derliaus nuėmimo, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. Po pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo įsėti tarpiniai pasėliai mažina maistinių medžiagų išsiplovimą bei padeda apsaugoti vandens telkinius nuo taršos nitratais. Augalų, tinkamų paramai gauti pagal veiklą, sąrašas pateikiamas priemonės įgyvendinimo taisyklių 9 priede. Tai aliejiniai ridikai, baltosios garstyčios, dobilai, vikiai bei minėtų augalų mišiniai ir pan.

Kiti įsipareigojimai:

  • išlaikyti tarpinius pasėlius ant dirvos paviršiaus iki kovo 1 d.;
  • įterpti tarpinius augalus į dirvą prieš pagrindinės kultūros sėją;
  • neganyti gyvulių pagal veiklą deklaruotuose plotuose, neruošti pašaro ir nešienauti;
  • nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių trąšų ir srutų tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu pagal veiklą deklaruotuose plotuose.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles rasite čia.

Šiais metais dalyvauti veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ pasirinko 1 170 žemdirbių, bendras deklaruotas plotas siekia 35 523 ha. Tai viena populiariausių priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų.

Daugiau apie NMA paramas.