Home » Bandos valdymas yra neįmanoma užduotis be bandos valdymo programos
Pieno ūkio naujienos

Bandos valdymas yra neįmanoma užduotis be bandos valdymo programos

Jeigu pagrindinė bandos duomenų laikmena yra ginekologiniai žurnalai, tai valdyti bandą yra labai sunku ir praktiškai neįmanoma. Ginekologiniai žurnalai praverčia kai kalba eina apie atskirus gyvulius, tačiau jie neįgalūs padėti pamatyti procesus, vykstančius bandoje.

Duomenų perrašinėjimas iš sąsiuvinuko į sąsiuvinuką yra labai daug laiko atimantis ir neefektyvus užsiėmimas. Pagrindinių bandos rodiklių, turint duomenis popieriniuose žurnaluose, paskaičiuoti ir stebėti yra neįmanoma.

Kaip pagalbininkas fermos vadovams yra sukurtos kompiuterinės bandos valdymo programos. Daugumas našių Lietuvos ūkių jas jau įsigiję ir įsisavinę. Nors tenka susidurti ir su tokia realybe, kad ūkiai turi programas ir …. tebevarto ginekologinius žurnalus.

Kaip dirba bandos valdymo programa?

Duomenų kaupimas:

Duomenų kaupimas vyksta kiekvieno gyvulio kortelėje, kurioje yra pilna informacija apie tą gyvulį: bendra info (gimimo data, veislė, amžius….) aktuali info (kada veršiuosis, kada užtrukinti, koks statusas šiuo metu….) gyvenimo įvykiai (veršiavimasis, sėklinimai, užtrukinimai….) žodžiu viskas, įskaitant kilmę, gydymą, judėjimą, kondiciją ….. visa gyvulio informacija yra vienoje vietoje.

Atsidarai reikiamo gyvulio kortelę ir žinai apie jį viską, kas tik domina. Programoje taip pat saugomos kortelės ir tų gyvulių, kurių nebėra fermoje. Individualūs gyvulio duomenys į programą suvedami rankiniu būdu.

Kita dalis duomenų patenka į programą automatiškai: tai duomenys iš melžimo aikštelės, rujų stebėjimo sistemos. Taip pat automatizuotu būdu, be rankinio suvedimo, programą galima užpildyti kontrolinio melžimo duomenimis.

Darbinių sąrašų parengimas:

Programa pati skaičiuoja ir sudarinėja gyvulių sąrašus-darbų planus. Pvz.:  reikia tirti veršingumą – programa per sekundę paruošia sąrašą, arba reikia užtrukinti karves – vėlgi, paspaudi mygtuką ir turi visa info apie karves, kurias tą dieną reikia užtrukinti, analogiškai gydymai, sėklinimai ir t.t.

Duomenų analizė:

Programa rengia išsamias analizes ir ataskaitas, skirtas šėrimo, veisimo, sėklinimo,veterinarinių priemonių valdymui. Galima pasidaryti rodiklių lyginimus atskirais laikotarpiais, gyvulių grupėms ir t.t. galimybės šioje srityje neišsemiamos. Yra daug labai gerai parengtų standartinių ataskaitų, taip pat yra galimybė pačiam kurtis ataskaitas.

Bandos valdymo programos nauda

Nauda savininkui:

 • Programa yra informacijos ir valdymo instrumentas. Ją įdiegus, galima pamatyti, kiek potencialių pajamų negaunama iš bandos per metus;
 • Valdant pagal pasirinktus rodiklius, galima padidinti bandos pajamas. Vidutinio produktyvumo Lietuvos ūkis gali gauti maždaug 300 Eur iš karvės pajamų daugiau;
 • Matyti pagrindinius bandos parametrus, jų kitimą, netgi tiesiogiai nedalyvaujant kasdieninėje gamybinėje veikloje;
 • Interneto pagalba ši informacija gali būti pasiekiama iš bet kuriose pasaulio vietos;
 • Tai puikus verslo prognozavimo instrumentas.

Nauda fermos vadovui:

 • Stebėti, kaip darbuotojai vykdo savo pareigas;
 • Matyti pagrindinius bandos parametrus, jų kitimą, daryti greitus sprendimus;
 • Prognozuoti gyvulių judėjimą, produkcijos kitimą;
 • Organizuoti duomenų prieigą visiems specialistams.

Nauda selekcininkui:

 • Visi duomenys sukaupti vienoje logiškai išdėstytoje sistemoje;
 • Nebereikia vesti žurnalų, kortelių, sąsiuvinių;
 • Programa paruošia gyvulių sąrašus-darbų planus, kurie šiuo metu ruošiami rankiniu būdu;
 • Specialios ataskaitos, skirtos reprodukcijos analizei.

Nauda veterinarijos gydytojui ir sėklintojui:

 • Visa reikiama informacija apie gydomą/sėklinamą gyvulį;
 • Įdiegus informacijos perdavimą į delninį kompiuterį, informacija prieinama ir gali būti suvedama esant šalia aptarnaujamo gyvulio;
 • Specialios ataskaitos, skirtos gydymo, sėklinimo brokavimo analizei.

Nauda konsultantui:

 • Programa rengia išsamias analizes, kurių pagalba galima labai tiksliai identifikuoti bandos problemas;
 • Yra galimybė kurti ataskaitas pagal savo poreikius;
 • Stebėti atskiru laikotarpiu ir atskirų gyvulių grupių rodiklių kitimą;
 • Analizuoti bandos duomenis nesant fermoje;
 • Vienu metu nagrinėti keleto bandų duomenis;
 • Taupomas laikas skirtas analizei ir žymiai daugiau jo galima skirti darbui su fermoje dirbančiais žmonėmis;
 • Programa – tai instrumentas, kurio pagalba konsultantas gali suteikti daugiau naudos konsultuojamam ūkiui.

Lietuvoje nemaža dalis fermos darbuotojų vengia bandos valdymo programų. Taip yra dėl keleto priežasčių. Pirmoje vietoje – nepasitikėjimas savo kompiuteriniu raštingumu. Taipogi yra nepasitikima kompiuterio duomenų apsauga, bijoma, kad suges kompiuteris ir duomenys dings. Ne paskutinėje vietoje ir baiminimasis, kad įdiegus programą, ūkio vadovui taps prieinama informacija apie veiksmus fermoje ir bus pastebėti klaidingi sprendimai, atliekami valdant bandą.

Nereikėtų taip atsiriboti nuo būtino bandos valdymo instrumento – bandos valdymo programos. Visas kliūtis galima nesunkiai įveikti.

Kompiuterinis raštingumas netampa problema. Programa yra lengvai valdoma ir “ne šventieji puodus lipdo”… bėgant laikui visko išmokstama. Duomenų apsauga taip pat nesunkiai išsprendžiamas klausimas, tiesiog reikia tvarkingai, kartą per savaitę, daryti duomenų kopijas.

Na o dėl situacijos skaidrumo taip pat sielotis nereikėtų. Kuo prieinamesni duomenys, tuo didesnė tikimybė pamatyti situaciją iš įvairių pusių ir priimti optimalius sprendimus. Vadovas, kaip taisyklė, būna labiau suinteresuotas ne ieškoti kaltų, o spręsti problemas ir gerinti situaciją.

Į ką reikia atkreipti dėmesį, pasirenkant bandos valdymo programą?

Programos aptarnavimas

Kaip patį svarbiausią kriterijų, pasirenkant bandos valdymo programą, matau programos aptarnavimą. Pasigilinkite rinkdamiesi, ar jums yra lengvai prieinami kompetetingi specialistai, kurie instaliuos programą, kuruos pirminį duomenų suvedimą, išmokys jus dirbti ir nuolat konsultuos iškilus patiems įvairiausiems klausimams.

Pati, pasirinkdama programą su kuria dirbu, šį kriterijų laikiau vienu svarbiausių ir neapsirikau. Aš dirbu su bandos valdymo programa Uniform-Agri. Šią programą naudoja 30 Lietuvos ūkių. Ją pasirinkau išnagrinėjusi keturias populiariausias Europoje naudojamas programas.

Duomenų suvedimas

Duomenų suvedimas į programą turi būti lengvas, greitas ir patogus. Tai neturi užimti daugiau kaip 15-30 minučių per dieną.

Ataskaitos

Rinkdamiesi programą labai atidžiai išnagrinėkite programoje jau parengtas ataskaitas. Yra bandos valdymo programų, kurios praktiškai yra tuščios. Visas norimas ataskaitas reikia susidaryti patiems ir tai nebūna labai lengva.

Aš teikiu pirmenybę programoms, kurios savyje jau turi didelį kiekį iš anksto suprogramuotų ataskaitų. Prie tokių programų būna ilgai padirbėjusi gyvulininkystės specialistų ir programuotojų komanda. Ataskaitos jau pačios savaime tampa konsultacine priemone. Prie esminių rodiklių būna nurodytos siektinos reikšmės.

Pastovus vystymas

Taip pat pasiteiraukite, ar programa yra pastoviai vystoma, kasmet kuriami atnaujinimai ir patobulinimai pagal vartotojų poreikius. Paklauskite, kada sukurta paskutinė programos versija. Aš labai vengiu programų, kurios sukuriamos “kartą ir visiems laikams”. Tai dažniausiai būna tokios programos, už kurias nereikia mokėti jokio metinio mokesčio.

Sukurta programa pardavinėjama dešimtimis metų be jokių pakeitimų ir patobulinimų. Ji tarsi užstrigusi laike. Poreikiai kinta, o programa ne. Jeigu ji sukurta prieš keletą metų, tai jau nusipirkimo metu būna moraliai pasenusi. Kompiuterinės programos yra toks produktas, su kuriuo turi būti pastoviai dirbama.

Pasiryžkite

Skatinu neužsidaryti sąsiuvinukuose sukauptame bandos “duomenų banke”. Banda tai kaip gyvas, kasdien kintantis organizmas, ją reikia kasdien stebėti, laiku pamatyti tendencijas, problemas, laiku daryti sprendimus ir pasirinkimus. Pasiryžkite nedidelei investicijai, kuri padės jums atlikti didelį pokytį bandos valdyme.

Įsidiegę profesionalią bandos valdymo programą tapsite situacijos šeimininkais.