Home » Ekologinis ūkininkavimas: ką turi žinoti, siekiantys sulaukti paramos?
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Ekologinis ūkininkavimas: ką turi žinoti, siekiantys sulaukti paramos?

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Nuo š. m. balandžio 12 d. iki birželio 7 d. Lietuvos ūkininkai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius, kitus plotus bei gyvulius. Daliai ūkininkų, auginančių ekologinę produkciją, gali būti skiriama Europos Sąjungos (ES) parama pagal Lietuvos kaimo plėtros (KPP) programos 2014–2020 m. priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.

Kitoks žvilgsnis į ūkininkavimą  

Kauno rajone esančiame Padaugupio kaime ūkininkaujantis Nikolajus Dubnikovas dar nuo 2007 metų aktyviai dalyvauja KPP programoje pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.  

„Vystydamas ekologišką ūkį, ieškojau papildomų galimybių, kurios padėtų jį tobulinti bei skatintų ekologiją šalyje ir maisto pramonėje. Kurti ir plėtoti tokį ūkį pasirinkau norėdamas prisidėti prie aplinkos tausojimo, sveikų produktų kūrimo ir dėl asmeninio požiūrio: siekiau užtikrinti, kad tai, ką valgau aš, mano šeima ir kiti šią produkciją vartojantys žmonės, būtų natūralu ir organiška“, – apie ekologiško ūkininkavimo naudą pasakoja N. Dubnikovas.  

Ūkininkas pabrėžia, jog nereikėtų suklysti manant, kad pildyti paraiškos dokumentus gali būti sudėtinga – iš tiesų tai yra gana paprasta. Su priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ aspektais jį supažindino Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, o Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) atstovai paaiškino, kaip teisingai užpildyti paraišką.  

Grūdines kultūras ir mėsinius galvijus auginantis ūkininkas atskleidžia, jog KPP padėjo transformuoti jo ūkį: anksčiau būdavo naudojamos sintetinės trąšos, cheminės medžiagos, o dabar ūkyje laikomasi griežtų aplinkosauginių priemonių, tręšiama tik natūraliomis medžiagomis, atsisakoma bet kokios chemijos ar sintetikos.  

Esminiai pokyčiai taisyklėse  

2021 metais paramos pagal „Ekologinio ūkininkavimo“ priemonę sulaukti siekiantys ūkininkai bei juridiniai asmenys, plėtojantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą, turi laikytis specialių įsipareigojimų nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datos.  

Šiais metais teikiantys paraiškas įsipareigojimus prisiims dvejų metų 2021–2022 m. laikotarpiui. Vienas iš svarbiausių reikalavimų ūkininkams per šį laikotarpį – nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos nesumažinti paramos paraiškoje įvardintų plotų daugiau kaip 10 proc. Visgi, jeigu paramos sulaukęs asmuo 2022 metais nesilaikys įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių, tokių kaip jo ūkio dalyje tvarkomas valstybės turtas ir raštu apie tai informuos NMA ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo žinių apie situaciją gavimo, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo taikomos nebus.  

Kiekvienais kalendoriniais paramos paraiškos pateikimo metais, apžvelgiama ar bendras tinkamas paramai plotas yra ne mažesnis kaip 1 ha ir susideda iš laukų, kurių plotas ne mažesnis už 0,1 ha. Jeigu šiais metais būtų viršijamos minėtai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos, 2021 m. pateiktos paraiškos papildomai būtų vertinamos  atliekant žemės plotų reitingavimą.

Šis būdas  būtų taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Reitingavimas būtų vykdomas didėjimo tvarka: pirmenybė teikiama mažiausiam pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ naujai deklaruotam plotui, už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos.  

Svarbu žinoti

Nuo 2021-ųjų paraiškos pateikimo dienos iki 2022-ųjų birželio 1 d. taip pat bus vertinama, ar pareiškėjas, jei jis yra juridinis asmuo, neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir „Sodrai“, o jei paraiškos teikėjas yra fizinis asmuo – tik „Sodrai“.   Kasmet NMA paramos teikimo laikotarpiu iki vasario 28 d., paramos gavėjai, siekiantys paramos už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, turi pateikti užpildytą ir nustatyta tvarka patvirtintą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus už ataskaitinį metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)“.  

Prašantieji kompensacinės išmokos už javus bei daugiametes žoles sėklai ir patys tiekiantys rinkai augalinę dauginamąją medžiagą, iki 2022 m. birželio 1 d. taipogi turi pateikti galutinį Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduotą „Sėklos sertifikatą“.

Iki šios datos, auginantys javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai pagal sėklų auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir ne patys tiekiantys rinkai sertifikuotą dauginamąją medžiagą NMA dar turi pateikti sudarytą augalinės dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartį.  

Parama už įsėlį  

2021–2022 m. įsipareigojimų laikotarpiu auginantiems javų grupės arba javų pašarams skirtus grupės augalus, įsėlio reikalavimas, kad laukuose bent vienerius metus turi būti auginami įsėliui priskiriami augalai, nebus taikomas. Parama už javus arba javus pašarui bus mokama atsižvelgiant į tai, pagal kurią veiklos sritį vykdoma veikla, atitinkamai – „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.  

Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama už tuos laukus, kuriuose auginami šiai grupei priskirti augalai, nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse, arba jame nurodytų daugiamečių žolių mišiniai. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos bus auginamos ir deklaruojamos paramai gauti.    

Pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, remiamų augalų rūšių sąrašą 2021 metais papildė bolivinės balandos, rapsukai, judros, pluoštinės kanapės sėklai, sorgai, apyniai, putinų uogynai.

Daugiau apie NMA paramas.