Home » Prisijunkite prie ūkininkų, saugančių pievų bioįvairovę
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Prisijunkite prie ūkininkų, saugančių pievų bioįvairovę

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Atrodo vis labiau pavasaris tolsta nuo žiemos, retsykiais pasiųsdamas žvarbesnio vėjo gūsių artėjančiam paskutiniam pavasario mėnesiui – gegužei. Netrukus pradės veržtis pailsėjusi žaluma ir plačiai atsivers durys į ganiavos išsiilgusias pievas. Pagal daugelį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų ganiavos laikotarpis prasideda gegužės 1 d. ir tęsiasi iki pat vėlyvo rudens – spalio 30 d.

Prasidėjus deklaravimui, kviečiame žemdirbius, kurie laiko žolėdžius gyvūnus bei savo valdose turi natūralių ir pusiau natūralių pievų, daugiamečių ganyklų arba pievų bei pievų iki 5 metų (deklaruojamų GPŽ, GPA pasėlių kodais), prisidėti prie jų ekstensyvaus tvarkymo ir taip padėti išsaugoti įvairiausių natūralių bei saugomų rūšių buveines, kad jos taptų saugiais gausybės augalų, paukščių ir kitų gyvūnų rūšių namais. Parama už ekstensyvų ganyklų arba pievų tvarkymą ganant gyvulius teikiama pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.  

Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ siekiama paskatinti žemdirbius, laikančius gyvulius, mažinti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ganyklose ganomų gyvulių intensyvumą. Ekstensyvus ganymas padės išsaugoti pievinius paukščius, kadangi sumažėja lizdų sunaikinimo rizika. Laikantis ekstensyvaus ganymo reikalavimų, didinama pievų kraštovaizdžio struktūrinė įvairovė.

Gamtininkai pastebi, kad ganomose teritorijose mažiau plinta agresyvūs, aukšti ir šiurkštūs žolynai bei sumedėję augalai. Taip pat ekstensyvus pievų tvarkymas prisideda prie azoto junginių išsiplovimo mažinimo.   Pastaruoju metu dėl daugelio, o ypač ekonominių priežasčių, ganymo teritorijos ūkiuose yra sumažėjusios, todėl pievose ir ganyklose ganoma intensyviai – vidutiniškai 1,2 sutartinio gyvulio (SG) 1 ha.

Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ siekiama, jog vidutiniškai ganiavos laikotarpiu gyvuliai būtų ganomi ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigoto pagal priemonės veiklą ploto. Šienaujami ir iki spalio 30 d. išvežami iš lauko tik nenuganytos žolės likučiai.  

Aktyviausi Utenos, Panevėžio, Vilniaus apskričių ūkininkai  

Praėjusiais metais pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ iš viso pateiktos 6 825 paraiškos, deklaruota per 109 093 ha ploto. Pagal veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ buvo pateiktos 1 277 paraiškos, deklaruotas plotas siekia 17 938 ha.   2020 m. aktyviausiai paraiškas teikė Utenos apskrities (282 paraiškos), Panevėžio apskrities (186 paraiškos), Kauno apskrities (165 paraiškos), Vilniaus apskrities (148 paraiškos) ūkininkai.

Tauragės apskrityje buvo pateikta 113 paraiškų, Klaipėdos apskrityje 109, Telšių apskrityje 104, Alytaus apskrityje 80, Šiaulių apskrityje 54 ir Marijampolės apskrityje 36 paraiškos.   Veikla įgyvendinama ne tik tose teritorijose, kuriose pareiškėjo deklaruotos natūralios ir pusiau natūralios pievos (kurios daugiau nei 5 m. buvo deklaruotos kaip daugiametės pievos), bet ir ganyklose ar pievose iki 5 metų, kuriose taip pat ekstensyviai ganomi gyvuliai.  

Laikyti ne mažiau kaip 0,3 SG / ha  

Nusprendę dalyvauti veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, ūkininkai žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu gali pateikti paraišką ir prisiimti įsipareigojimus pagal šią veiklą. Kadangi ganyklų arba pievų priežiūra galima tik ganant gyvulius, todėl būtina sąlyga, jog pareiškėjai (ar jų valdų partneriai) turi laikyti ne mažiau kaip 0,3 SG/ ha deklaruoto pagal priemonės veiklą ploto.  

Valdos valdytojo ir (ar) partnerio ūkinių gyvūnų metinis vidurkis skaičiuojamas nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis.  

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIS SUTARTINIAM GYVULIUI  

Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei 6 mėnesių      1 SG
Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų0,6 SG 
Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių0,4 SG
Avys ir ožkos 0,15 SG 

Kompensacinių išmokų dydis  

Išmokų dydis už įsipareigotų natūralių ir pusiau natūralių pievų, daugiamečių ganyklų arba pievų bei  pievų iki 5 metų (deklaruojamų GPŽ, GPA pasėlių kodais) tvarkymą ir priežiūrą ekstensyviai jose ganant gyvulius – 101 Eur už ha.

Įsipareigojimai  

Vykdydami veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:  

  • deklaruoti natūralias ir pusiau natūralias pievas, kurios daugiau nei 5 m. nebuvo persėtos kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis, ir (arba) ganyklas arba pievas, deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais „GPŽ“ ir „GPA“ kodais;
  • nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis;
  • neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų
  • pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų (išskyrus gyvulių ganymą);
  • laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigoto pagal priemonės veiklą ploto;
  • ganyti gyvulius tuose laukuose, kuriuose yra įsipareigota pagal veiklą;
  • nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.;
  • gyvulių ganiavos laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

Norime paraginti ūkininkus, dar iki šiol nepasirinkusius gamtai palankaus ūkininkavimo, apsvarstyti galimybę dalyvauti kurioje nors iš 13 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodytų veiklų. 2020 m. KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės

Daugiau apie NMA paramas.