Home » Karvių eksterjero vertinimas, III dalis
Veisimas

Karvių eksterjero vertinimas, III dalis

Pradžia: Karvių eksterjero vertinimas, karvių eksterjero vertinimas, II dalis

Pieno tipo karvės, be gero kūno sudėjimo turi turėti tvirtas kojas ir taisyklingą stovėseną, nes tai sąlygoja jos ilgaamžiškumą. Tvirtos galūnės yra svarbios, kai karvės laikomos tvartuose palaidos. Galūnės vertinamos pagal sekančius požymius: užpakalinių kojų formą, užpakalinių kojų pastatymo kampą, kulno sąnarį, nagos aukštį (pėdos kampą), eiseną. Skiriama 30 % bendro vertinimo.

1. Užpakalinių kojų forma

Atskaitos taškas: užpakalinių kojų forma.

1                  Ypatingai nukreiptos į šalis

5                  Truputį nukreiptos į šonus

9                  Lygiagrečios

         1                        5                      9

 2. Užpakalinių kojų kampas

Atskaitos taškas: vertinamas priekinis kulno kampas.

 1–3                Tiesus                                   (160 laipsnių)

4–6                Vidutinis                               (147 laipsniai)

7–9                Pjautuvo formos                   (134 laipsniai)

1                         5                        9

 

3. Kulno sąnario kokybė

Vertinama iš užpakalio ir iš šono. Žiūrimas kulno sąnario storumas, grubumas ir paburkimas.

1 – Labai grubus, storas, paburkęs

3 – Grubus, paburkęs

5 – Vidutinio storumo

7 – Nestoras, paburkimo nematyti

9 – Siauras, sausas sąnarys.

            1                                                   5                                             9

 

 

 

 

 

4. Nagos aukštis ir pėdos kampas

Atskaitos taškas: matuojamas užpakalinės dešiniosios nagos priekinės dalies kampas nuo pagrindo iki apynagės plaukų.

 1–3              Labai smailus kampas

4–6              Vidutinis kampas

7–9              Labai status

 Matavimo skalė: 1 = 15 laipsnių; 5 = 45 laipsniai; 9 = 65 laipsniai.

Jeigu nagos kampą išmatuoti sunku dėl per daug gilaus kraiko, mėšlo sluoksnio ar nagų tvarkymo – galima remtis vertinant tik apynagės plaukų linijos kampą.

          1                     5                        9

5. Judėjimas

Atskaitos taškas:vertinamos kojos ir nagos pastatymas, žingsnio ilgis ir kryptis.

 1–3                  Stiprus šlubavimas ir trumpas žingsnis

4–6                  Silpnas šlubavimas ir vidutinis žingsnis

7–9                  Nešlubuoja ir ilgas žingsnis

Šlubavimas – tai kojos statymas nukrypstant nuo tiesios judėjimo linijos. Vertinamos tik nepririštai laikomos karvės. 9 balais įvertinama tada, kai užpakalinės kojos statomos tiesiai į priekį, perkeliant kūno svorį priešakinei kojai.

         1                         5                       9

Apie galūnių stovėsenos taisyklingumą sprendžiama pagal kulno sąnario vidinį kampą. Nepageidaujama, kai karvių kojos tarsi patrauktos po pilvu, nes sąlygoja galūnių silpnumą. Pieno tipo, tvirtos konstitucijos, sveikų karvių nagos yra tamsios, blizgančios, neišskėstos, pėdos apimtis nedidelė, kulno sąnarys sausas, nepaburkęs. Galūnės tvirtumą iš dalies sąlygoja ir nagos čiurnos kampas. Jis vertinamas pagal galūnių nagos ir čiurnos kampą žemės atžvilgiu. Nepageidautinos ,,minkštos‘‘ čiurnos, kai nagos karvei stovint ir čiurnos kampas mažesnis nei 45 laipsniai.

Kitame straipsnelyje aptarsiu karvių tešmenų vertinimą.

Daugiau straipsnių apie veisimą rasite čia.