Home » Lauko pašiūrė, kurioje telpa 50 mėsinių galvijų
Ferma

Lauko pašiūrė, kurioje telpa 50 mėsinių galvijų

ferma

Galvijams laikyti skirti ūkio pastatai turi būti saugūs, funkcionalūs, atitikti pagrindinius gyvūnų gerovės reikalavimus.

Paskirtis ir išdėstymas

Gyvulių laikymo gardai išdėstyti viena arba dviem eilėmis. Viduryje tarp gardų įrengiamas šėrimo stalas. Iš kiekvieno gardo gyvuliai gali išeiti į diendaržį. Tuomet galima išvalyti gardus ne ganiavos metu, grupuoti naujus galvijus, juos realizuoti.

Pašiūrė turėtų būti statoma šalia ganyklų, tokioje vietoje, kur gyvuliai netrukdytų eismui ar aplinkiniams gyventojams, polaidžių ar liūčių metu nutekantis vanduo neterštų gyvenamosios zonos, o vyraujantys vėjai neštų kvapus tolyn nuo gyvenvietės. Galvijų pašiūrė orientuojama iš šiaurės į pietus išilgine ašimi.

1 pav. Pašiūrė 50-čiai mėsinių galvijų

Mėsinės karvės pagal fiziologinę būklę skirstomos į tokias grupes:

  • užtrūkusios;
  • besiveršiuojančios (2–3 sav. prieš ir 2 sav. po apsiveršiavimo);
  • šviežiapienės žindenės (su 20–60 dienų amžiaus veršeliais);
  • senapienės žindenės (su 2–8 mėn. amžiaus veršeliais).

Galvijai vasarą ganomi ganyklose, o žiemą laikomi tvarte ant gilaus kraiko. Per parą karvei sukreikiama po 5–8 kg šiaudų. Prie karvių žindenių gardų atitveriamas gardelis su ėdžiomis veršeliams papildomai šerti. Gardelio tvoroje daromos 70–80 cm aukščio ir 40–50 cm pločio landos veršeliams laisvai įeiti ir išeiti bet kuriuo paros metu. Pasibaigus veršiavimosi laikotarpiui, veršiavimosi boksai gali būti išardomi arba panaudojami veršeliams papildomai šerti. Sukergtos karvės pervaromos į kitą grupinį gardą, prie kurio įrengtas toks pat gardelis veršeliams papildomai šerti.

Laikant grupėmis palaidas ant gilaus kraiko, kiekvienai karvei skiriama po 5–6 m2 gardo ploto ir po 1,5 m2 ploto veršeliui papildomai šerti. Karves išginus į ganyklą, mėšlas iš tvarto pašalinamas traktorinėmis šakėmis ir buldozeriu.

Palaidai laikomiems galvijams girdyti įrengiamos grupinės girdyklos. Kad gyvuliai jų neužterštų, girdyklos statomos 80–100 cm aukštyje. Girdyklos ir vandentiekio vamzdžiai apsaugomi nuo užšalimo.

Įranga

Šėrimo pertvara su centralizuotu fiksavimo įrenginiu mėsinių galvijų tvarte montuojama užtrukusių karvių laikymo vietose, veterinarinės priežiūros atskyrimo garduose, telyčių, sveriančių 300–500 kg, laikymo vietose. Fiksavimo įrenginiai montuoti 20° kampu nuo vertikalios ašies. Jaunesnių gyvulių grupėms įrengtos šėrimo pertvaros su reguliuojamomis sprando užtvaromis.

Apšvietimas

Siekiant sumažinti energijos poreikius apšvietimui, 10 proc. stogo ploto reikia uždengti skaidria danga, praleidžiančia natūralią šviesą. Tvarto apšviestumas neturėtų būti mažesnis kaip 200 lx, apšvietimo laikas – 16–18 valandų.

Tvarto apšviestumas

Sienos

Pastato sienų aukštis – 4 metrai. Gyvulių buvimo vietose – 1,2 m nuo grindų – aklinos, o likusi dalis atvira, dengta vėją stabdančiu tinkleliu ir pakeliama užuolaida

Daugiau straipsnių apie fermų projektavimą rasite čia.

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2014 m.
Alminas Brusokas,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnysis inžinerijos specialistas