Home » NMA parama apsisaugoti nuo vilkų
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama apsisaugoti nuo vilkų

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Jau nuo rugpjūčio Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vėl priims paraiškas dėl paramos įsigyti priemones, padėsiančias apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo juos puolančių vilkų. Šiemet buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės, suteikiant galimybę šia parama pasinaudoti didesniam pareiškėjų ratui.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ NMA teritoriniuose padaliniuose bus priimamos nuo rugpjūčio 2 d. iki spalio 15 d.

Paraiškas galės teikti labiausiai nuo vilkų kenčiančių savivaldybių sklypų savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos nuo vilkų priemones.

Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio veikla, t. y. deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turėti įgyvendinimo taisyklių 2 priede nurodytų ir Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų – ne mažiau kaip 1 SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties SG prilyginimas pateiktas įgyvendinimo taisyklių 2 priedo Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui lentelėje.

Pareiškėjo laikomas SG/1 ha kiekis turi atitikti jo deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kuriuose bus įgyvendinamos apsaugos priemonės. Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnį SG skaičių, jei jo nurodytas žemės ūkio naudmenų plotas hektarais, kuriame bus įgyvendinamos apsaugos priemonės, yra mažesnis nei turimas SG skaičius, tačiau jis turi užtikrinti, kad nenurodytas SG bus laikomas / saugomas naudojant pareiškėjo turimas priemones, kurioms parama nebuvo skirta.

Taip pat pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, kaip numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše.

Paramos galima kreiptis, jei žemės ūkio veikla vykdoma valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu. Taigi paraiškas gali teikti ir smulkūs šeimos ūkiai, kai šeimos nariai valdoje veikia partnerystės sutarties pagrindu.

Paramos galės kreiptis pareiškėjai iš daugiau savivaldybių

Dėl paramos galės kreiptis pareiškėjai iš šių savivaldybių:

  • I savivaldybių grupė: Anykščių r., Lazdijų r., Molėtų r.; 
  • II savivaldybių grupė: Alytaus r., Klaipėdos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Šilalės r., Utenos r., Varėnos r., Vilkaviškio r.; 
  • III savivaldybių grupė: Ignalinos r., Biržų r., Kalvarijos, Kaišiadorių r., Ukmergės r., Trakų r., Tauragės r., Elektrėnų, Širvintų r., Prienų r., Jurbarko r., Kėdainių r., Šalčininkų r., Telšių r., Zarasų r., Druskininkų, Kazlų Rūdos, Kelmės r., Marijampolės, Pagėgių, Pakruojo r., Panevėžio r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rietavo, Šakių r., Šiaulių r., Šilutės r., Švenčionių r. ir Vilniaus r.

Šiose savivaldybėse žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus, t. y. daugiausia žalos atvejų per 5 metus.

Paramos suma

Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 529 603 Eur paramos lėšų.

Vienam paramos gavėjui numatyta skirti iki 5 000 Eur paramos, tinkamas finansuoti išlaidas kompensuojant 100 proc. Žinotina, jog paramos lėšomis PVM nekompensuojamas.

Išskirtos savivaldybių grupės bei laikomas ūkinių gyvūnų skaičius bus svarbus, jei prašoma paramos suma viršys skirtąją. Tokiu atveju bus atliekamas papildomas paraiškų vertinimas jas reitinguojant pagal tai, kurioje savivaldybėje bus įgyvendinamas projektas bei kiek laikoma ūkinių gyvūnų, t. y. pirmiausia parama bus teikiama:

1. investicijoms, kurios įgyvendinamos I savivaldybių grupės teritorijose;

2. investicijoms, kurios įgyvendinamos II savivaldybių grupės teritorijose;

3. pareiškėjams, kurie laiko didesnį SG skaičių (nurodytą 2 priede) paraiškos pateikimo dieną.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Pareiškėjams bus kompensuojamos šios patirtos išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones:

  • už vielinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis;
  • juostinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis;
  • tinklinį elektrinį aptvarą ir (arba) jo dalis;
  • elektros tiekimo ir palaikymo įrenginį (-ius) ir (arba) jo (-ų) dalis.

Įgytas apsaugos nuo vilkų priemones būtina įrengti laikantis įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų. Apsaugos priemones reikės išlaikyti bei užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 5 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos.

Atsitikus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, jas privaloma atkurti savo lėšomis ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Projektą reikia įgyvendinti ir NMA pateikti mokėjimo prašymą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos faktiškai išlaikyti ne mažiau negu paraiškos pateikimo metu turėtą metinį vidutinį SG skaičių.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.