Home » NMA parama. Mokėjimo prašymus galima teikti anksčiau
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Mokėjimo prašymus galima teikti anksčiau

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones, primena, jog mokėjimo prašymus galima teikti ir nelaukiant sutartyje ar paraiškoje numatytų mokėjimo prašymo pateikimo datų.

Kaip nustatyta programų administravimo taisyklėse, mokėjimo prašymas bei kartu su juo pateikiami papildomi dokumentai NMA turi būti pateikti iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino. Taigi, įsigijus investicijas ar baigus įgyvendinti projektą nebūtina laukti sutartyje ar paraiškoje nustatytų mokėjimo prašymo pateikimo terminų – reikalingus dokumentus galima teikti ir anksčiau. Tokiu atveju, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, pateiktas mokėjimo prašymas bus pradėtas nedelsiant vertinti, parama, jei bus išmokėta, paramos gavėją pasieks anksčiau, o projektas bus įgyvendintas greičiau. Tiesa, būtina laikytis paraiškoje ar paramos sutartyje numatyto mokėjimo prašymų eiliškumo, t. y. negali būti teikiama antrojo mokėjimo prašymo dokumentacija nepateikus pirmojo mokėjimo prašymo ir pan.

Tuo tarpu tais atvejais, kai būtina pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį, projekto vykdytojas turi paprašyti NMA leisti mokėjimo prašymo pateikimo terminą nukelti – svarbu, kad nebūtų viršytas tam tikros priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas projekto įgyvendinimo terminas. Prašymą NMA taip pat būtina teikti, jei norima sujungti du ar kelis mokėjimo prašymus į vieną ar perskirstyti sumas tarp etapų. NMA, apsvarsčiusi pateiktus prašymus, atitinkamai fiksuoja keitimus ir apie tai informuoja projekto vykdytoją. Tokiais atvejais mokėjimo prašymą galima teikti tik gavus NMA sutikimą keisti mokėjimo prašymo pateikimo datas.

Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjai gali pateikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta paramos sutartyje arba paramos paraiškoje. Pateikti papildomi mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų skaičių.

Primintina, jog mokėjimo prašymus NMA galima teikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, jei priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, taip pat elektroniniu būdu naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga, adresu www.zumis.lt, o karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu – ir per kurjerį bei „paraiškų dėžutes“, įrengtas visuose teritoriniuose NMA padaliniuose. Per kurjerį pateiktas mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paraiškoje ar paramos sutartyje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino dieną. Mokėjimo prašymą teikiant per „paraiškų dėžutę“, jį būtina pateikti ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki paraiškoje ar paramos sutartyje nustatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino.

Naudinga informacija:

Daugiau apie NMA paramas.