Home » NMA parama. Paraiškos dėl pagalbos veislininkystei
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Paraiškos dėl pagalbos veislininkystei

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą plėtojant nacionalinę ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą pagal Pagalbos veislininkystei finansavimo taisykles (Finansavimo taisyklės). Paraiškos gauti paramą renkamos nuo šio pirmadienio, gegužės 10 d., iki gegužės 28 d.

Parama skiriama dviem veiklos sritims:

  • atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) paslaugas, susijusius su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus – galvijų genomo tyrimams vykdyti skirta 300 000 Eur ir veislininkystės darbams, susijusiems su gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, – 22 000 Eur nacionalinės paramos, finansuojama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu;
  • gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, skirtoms ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose, – šiai veiklai vykdyti skirta 150 000 Eur nacionalinės paramos, finansuojama iki 100 proc. konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiška gauti paramą (Finansavimo taisyklių 1 priedas) NMA gali būti teikiama spausdintine forma, pateikiant vieną originalų egzempliorių. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).  

Paraiškos taip pat gali būti teikiamos elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus, pdf formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.  

Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Finansavimo taisyklių 7 priedas).   Finansavimo taisykles ir paraiškos formą galima rasti čia.   Naudinga informacija:

Daugiau apie NMA paramas.