NMA parama Žemės ūkio naujienos

Pakeistos paramos už žemės ūkio naudmenas bei gyvulius taisyklės

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Š. m. balandžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. žaliajame pūdyme gali būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. Plotas, kuriame ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, nuimamas einamaisiais metais pasėtų augalų derlius, turi atitikti ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) reikalavimus, jame bus galima naudoti augalų apsaugos produktus ir ūkininkai nepraras žalinimo išmokų. Tokį žaliojo pūdymo plotą reikia deklaruoti PDŽ kodu.

Žaliajam pūdymui, kuriame neauginamas derlius, taikomi iki šiol galioję reikalavimai, t. y. auginami ne žemės ūkio derliui skirti augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiami į dirvą, be to, lauke draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus. Pareiškėjas, kuris deklaruoja žaliojo pūdymo plotą, kuriame nevykdoma gamyba, turi prie šio žaliojo pūdymo lauko pažymėti PD požymį. Atkreipiame dėmesį, kad, jei žaliajame pūdyme bus vykdoma gamyba (ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, nuimamas pasėtų augalų derlius), papildomų požymių žymėti nereikia.

Pakeitimai nurodyti ir balandžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakyme, kuriuo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės.

Taip pat pareiškėjams, kurie nori gauti susietąją paramą už daržoves atvirajame grunte, tačiau nesilaiko reikalavimo, kad įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo dominuotų auginamos daržovės, nebus mokama susietoji parama už plotus, kuriuose nustatytas pažeidimas. Bus laikoma, kad plotas neteisingai deklaruotas ir susietoji parama negali būti skirta.

Su ministro įsakymu galite susipažinti čia.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.