Home » Pieninių galvijų veislės (4). Lietuvos juodmargiai
Straipsniai

Pieninių galvijų veislės (4). Lietuvos juodmargiai

juodmarge sen oland
Lietuvos juodmargių veislės kodas – 26. Ši pieninių galvijų veislė sukurta, vietinius galvijus iš pradžių kryžminant su įvairių veislių, vėliau – su Olandijos juodmargiais, ostfryzais bei Švedijos juodmargiais galvijais.

Didžiausią įtaką veislei padarė Olandijos juodmargiai, kurių Lietuvoje buvo jau XVI-XVII a. 1901 m. šie galvijai pradėti registruoti į kilmės knygą.

Veislė patvirtinta 1951 m. Šiuolaikiniai Lietuvos juodmargiai yra stiprios konstrukcijos, proporcingo, bet neretai per daug kompaktiško kūno sudėjimo. Dėl trumpų kojų, gilios ir plačios krūtinės, plačios keteros, nugaros, juosmens, ilgo ir plataus pasturgalio bei gerai išsivysčiusių raumenų jie dažnai panašesni į pieninius-mėsinius galvijus.

Prieauglis pasižymi didele augimo energija ir sparčiu brendimu. Lietuvos juodmargiai galvijai, kaip atvira populiacija, gerinami produktyvių artimų veislių buliais. Iš Lietuvos juodmargių karvių, kurių 2006 m. buvo 159,6 tūkst., primelžta 5612 kg, 4,31% riebumo ir 3,35% baltymingumo pieno. Lietuvos juodmargių galvijų veisimu užsiima Lietuvos juodmargių galvijų augintojų asociacija.

Parengė dr. V. Razmaitė,
Gyvulininkystės žinynas, LSMU Gyvulininkystės institutas

Daugiau apie pieninių galvijų veisles