Home » Prisiminkime galvijų registravimo ir ženklinimo taisykles
Pieno ūkio naujienos

Prisiminkime galvijų registravimo ir ženklinimo taisykles

zenklinimas

Gyvulininkystės ūkiuose dažnai pasitaiko ūkinių gyvūnų ženklinimo registravimo pažeidimų, nors ženklinimo taisyklės ir registravimo tvarka patvirtinta bei galioja jau gerą dešimtmetį. Pažeidus šią tvarką, ūkininkui gali grėsti sankcijos ir tiesioginių išmokų nuoskaitos. Siekiant to išvengti, pravartu prisiminti pagrindines ženklinimo ir registravimo taisykles.

Ūkinių gyvūnų ženklinimo tikslas – skatinti užkrečiamųjų ligų prevenciją gyvulininkystės ūkiuose, užtikrinant ligų plitimo kontrolę ir tiesioginių išmokų administravimą.

Remiantis LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234  „Dėl ūkinių  gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu (2012 m. vasario 14 d. Nr. 3D-105), kiekvienas ūkinių gyvūnų laikytojas privalo juos ženklinti, registruoti ir tvarkyti jų apskaitą.

Naujoje laikymo vietoje privaloma galvijus registruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į šią vietą, informuojant Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT), pateikiant užpildytas GŽ-2 ar GŽ-2a formas.

Prieauglis ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo.

Apie negyvo prieauglio atvedimą, išsimetimą ir nugaišimą VMVT reikia pranešti ir Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale užregistruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio.

Dažniausiai pasitaikantis nusižengimas gyvulininkystės ūkiuose – pamesto įsago nepakeitimas nauju. Gyvulys, pametęs ausies įsagą turi būti paženklintas identišku pamestajam. Be to, būtina, kad laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas teritorinėje VMVT užpildytų GŽ-3 formą.

Galvijo netekimo (gaišimo, priverstinio skerdimo, skerdimo savo reikmėms, vagystės) atveju, ūkininkas turi užpildyti GŽ-2 ar GŽ-2a formas ir informuoti VMVT ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Jei taisyklių nesilaikoma

VMVT inspektoriai yra įgalioti atlikti patikras gyvulininkystės ūkiuose. Jų metu gali būti tikrinama, ar tinkamai laikytojai ženklina ir registruoja ūkinius gyvūnus. Pažeidus galvijų identifikavimo ir registravimo reikalavimus, gali būti taikomos minimalios administracinės sankcijos, pavyzdžiui: jei vienas arba keli ūkio galvijai neatitinka ženklinimo ar registravimo taisyklių (galvijas neturi ausų įsagų, gyvuliai nėra registruoti kompiuterinėje duomenų bazėje, netvarkomi individualūs registrai, nėra gyvulių pasų), gali būti apribojamas visų galvijų įvežimas ir išvežimas iš ūkio.

Jei ūkininkas per 2 dienas negali įrodyti galvijo tapatybės, gyvulys gali būti nedelsiant sunaikintas.

Nesilaikydami taisyklių, išmokas gaunantys ūkininkai rizikuoja susilaukti nuoskaitų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mažiausias nuoskaitos dydis yra 1 proc. nuo visos išmokų sumos.

Siekdami išvengti sankcijų, laiku ženklinkite, registruokite ūkinius gyvūnus ir tinkamai tvarkykite jų apskaitą. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į savo rajono LŽŪKT biurus.

Daugiau straipsnių apie pieno ūkio valdymą rasite čia.

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2014 m.
Jurgita Gramauskienė,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro gyvulininkystės konsultantė