Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-19

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-19. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Kviečiame teikti paramos paraiškas veislininkystės veikloms vykdyti

Nuo kovo 18 d., iki balandžio 12 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos dėl valstybės pagalbos norintiems atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) suteikti paslaugas, susijusias su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu. Paraiškos priimamos ir administruojamos vadovaujantis Pagalbos veislininkystei taisyklėmis (Taisyklės).

Remiama veikla ir skiriama parama

Pgalba teikiama šioms veislininkystės veiklos kryptims:

* gyvūnų, dalyvaujančių veisimo programoje, genomo tyrimams;

* grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės patvirtinimui būtiniems DNR tyrimams ir avių, dalyvaujančių veisimo programoje, genetinio atsparumo „Screpi“ ligai tyrimams.

Pirmajai nurodytai veiklos krypčiai –veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu, – šiuo kvietimu skiriama 300 000 Eur.

Kitai veiklos sričiai –tyrimų išlaidoms, susijusioms su grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės patvirtinimui būtinais DNR tyrimais ir avių, dalyvaujančių veisimo programoje, genetinio atsparumo „Screpi“ ligai tyrimais – skiriama 22 000 Eur paramos lėšų.

Finansuojama iki 70 proc. tyrimų išlaidų.

Kam skirta parama

Paraiškas kviečiamos teikti veisimo organizacijos ir (arba) turintis leidimą tyrimų vykdytojas. Informaciją apie veisimo organizacijas galima rasti Žemės ūkio agentūros svetainėje www.zua.lt.

Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių reikalavimus. Tai turi būti sunkumų nepatirianti įmonė arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Taip pat galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. Galutinis pagalbos gavėjas turi pateikti pareiškėjui paraišką gauti finansavimą ir (arba) rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas, kaip nurodyta Taisyklėse.

Pareiškėjas prisiima atsakomybę už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklėse nurodytiems reikalavimams.

Paraiškų teikimo tvarka

Taisyklių 1 priede pateikta kompiuteriu užpildyta paraiškos forma ir pridedami dokumentai NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Taisyklių 7 priedas).

Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos, pateiktos Taisyklėse nenumatytu būdu, nebus vertinamos.

Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos, t. y. balandžio 12 d., 24 valandos.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-19

Jau trečiadienį – transliacija apie paramą smulkiems ūkiams

Šį trečiadienį, kovo 20 d., vyks tiesioginė transliacija apie paramos smulkiems ūkiams galimybes pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama smulkiems ūkiams“. Transliaciją bus galima stebėti nuo 14 val. internetu Youtube platformoje, paspaudus šią nuorodą: https://youtube.com/live/aaWDxieA0c0?feature=share.

Transliacijos metu apie paramą smulkiems ūkininkams, reikalavimus ją gauti, paraiškų teikimą kalbės NMA atstovė Ana Suboč. Transliacijos metu žiūrovai bus kviečiami užduoti klausimus bei išgirsti atsakymus į juos.

Pasibaigus transliacijai, NMA svetainėje bei NMA Youtube kanale bus paskelbtas jos įrašas.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-19

Ministras K. Navickas susitiko su grūdų augintojais

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir viceministras Egidijus Giedraitis dalyvavo Lietuvos grūdų augintojų asociacijos visuotiniame narių susirinkime (Kauno r.). Aptartos neseniai patvirtintos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių naujovės.

Susitikime kalbėta apie bendrą Europos Sąjungos žemės ūkio politiką, galimus žaliojo kurso pokyčius, Lietuvos lyderystės vaidmenį Europos Šiaurės šalių grupėje.

Viceministras E. Giedraitis pristatė planuojamus geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) pokyčius, buvo išklausyti asociacijos narių siūlymai bei atsakyta į jų klausimus.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-03-19

Lenkijos ir Lietuvos ūkininkai bei politikai diskutavo dėl žemės ūkio ateities

Šiemet minėsime svarbią sukaktį – gegužės 1 d. bus 20 metų, kai esame Europos Sąjungos (ES) dalis. Šia proga Lenkijoje, Olštine, surengtoje konferencijoje dalyvavę šios šalies ir Lietuvos ūkininkai bei politikai kartu su už ES žemės ūkio politiką atsakingu eurokomisaru Janušu Wojcechowskiu aptarė, kaip ūkininkams sekėsi įsilieti į ES, diskutavo apie bendrąją žemės ūkio politiką ir šio sektoriaus ateities perspektyvas.

Konferencijoje nemažai diskutuota apie padarytą pažangą per pastaruosius metus. Lietuvos žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis, kalbėdamas apie Lietuvos žemės ūkio situaciją, atkreipė dėmesį į tai, kad, skirtingai nei Lenkijoje, Lietuvoje sovietmečiu nebuvo privačios nuosavybės. Atkūrus šalies nepriklausomybę, daugelis ūkininkų ir bendrovių kūrėsi nuo nulio. „Visi esame liudininkai, kaip pasikeitė kaimas įstojus į Europos Sąjungą, kokį postūmį suteikė tiesioginės išmokos, investiciniai projektai. Tačiau dabar ūkininkai kartais pamiršta, kad subsidijos žemės ūkiui kartu ir įpareigoja laikytis įvairių taisyklių, saugoti ir tausoti gamtą“, – pastebėjo viceministras.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pripažino, kad tiek Lietuvos, tiek Lenkijos žemės ūkiui ES davė labai daug. Nors su parama ūkininkus lydi nemažai įsipareigojimų, tačiau papildomas finansavimas, investicijos buvo ir išlieka svarbia varomąją jėga žemės ūkiui. „Sunku pasakyti, kaip ūkininkautume dabar, jei nebūtume prieš dvidešimtmetį įstoję į ES. Ko gero, galime pasižiūrėti į kitas Europos šalis, kurios nėra ES narės ir niekada nebuvo. Ten galime rasti atsakymą, kaip ūkininkautume šiandien. Žinoma, progresą būtume taip pat pasiekę, bet ES jį pagreitino“, – neabejojo pirmininkas.

Lietuvoje jau kelerius metus, o ypač šiemet, vienas didžiausių iššūkių yra daugiamečių pievų išlaikymas. „Už kartu su Europos Komisija rastą sprendimą, kad Lietuvos ūkininkams šiemet nereikėtų atkurti pievų, esame labai dėkingi eurokomisarui Janušui Wojcechowskiui“, – už svarią pagalbą padėkojo E. Giedraitis.

Konferencijoje taip pat buvo aptartos šių metų pasėlių deklaravimo naujovės ir pasikeitimai, supažindinta su investicinėmis priemonėmis. Pasėlių deklaravimas Lenkijoje startavo jau nuo kovo 15 d. Deklaravimo tvarka ten taip pat kitokia nei Lietuvoje – paraiškas priima ir ūkininkus konsultuoja mokėjimo agentūra.

Olštine vykusioje konferencijoje buvo juntamos ir Lenkijos ūkininkų protesto nuotaikos. Daugiausia jie piktinosi dėl perteklinių administracinių reikalavimų, Žaliojo kurso ir į Lenkiją plūstančių pigių grūdų ir kitų žemės ūkio produktų, kurie muša vietinės produkcijos kainą, o tai lemia, kad Lenkijos ūkininkams vis sunkiau išsilaikyti konkurencinėje kovoje ir pelningai tęsti veiklą. Ypač nemažai kritikos strėlių skriejo ir dėl Lenkijoje liekančių grūdų iš Ukrainos. Lenkijos ūkininkai buvo nepatenkinti Vyriausybės veiksmais, jos neryžtingumu ir vėluojančiais sprendimams. Kalbėta, kad kovo 20 d. prasidės visuotinis ūkininkų protestas.

Lietuvos ūkininkams nepasitenkinimą taip pat kelia grūdų importas iš Rusijos į Lietuvą, nors jo kiekiai yra labai maži. Pasak viceministro E. Giedraičio, įvedamos griežtesnės patikros, kurios pabrangins įvežamus grūdus. O tai, kad tokios patikros užtruks, taip pat nėra patrauklu importuotojams. Lietuva taip pat palaiko siūlymus uždrausti importą arba įvesti muitus maisto produktams iš Rusijos ir Baltarusijos.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-03-19

Susitikime parodoje „Ką pasėsi…2024“!

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susitikti kovo 21–23 dienomis vykstančioje parodoje „Ką pasėsi…2024“, kurioje visi norintys galės sužinoti naudingą informaciją apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bei užduotis aktualius klausimus. Paroda vyks Akademijoje, Kauno rajone. Daugiau informacijos apie parodą rasite čia.

NMA stendas bus įsikūręs paviljone Nr. 2. NMA darbuotojai parodos lankytojams suteiks informaciją apie paramos priemones žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) naudojimą ir atsakys į kitus rūpimus klausimus.

Taip pat stendo lankytojai galės išbandyti dirbtinio intelekto įrankius bei dalyvauti spėlionėje, kurioje bus galima laimėti NMA prizus.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-19

Ankstesnės žemės ūkio naujienos