Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-20

NMA parama, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-20. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Lenkijos ūkininkai pradeda protestus visoje šalyje, įskaitant pasienį su Lietuva

Lenkijos žemdirbiams trečiadienį pradedant savaitę truksiančius masinius protestus visoje šalyje, akcija vyks ir maždaug už 8 kilometrų nuo sienos su Lietuva. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus antradienį BNS teigė, kad naujas protestas nėra nukreiptas prieš Lietuvą, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sakė, jog kelyje gali būti apie 200 traktorių, tačiau juos bus galima apvažiuoti.

Lietuvos policija antradienį pranešė, kad akcija dvi dienas vyks nepertraukiamai, o nuo kovo 22 iki 28 dienos – nuo 8 val. iki 20 val. Tuo metu pasienyje ties buvusiu Kalvarijos kontrolės punktu dirbs daugiau pareigūnų, kurie padės valdyti transporto srautus.

Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad ūkininkų protestai planuojami daugiau kaip 500 vietų visoje šalyje. Anot portalo „TVN Warszawa“, ūkininkai protestuoja prieš Europos žaliąjį kursą bei pigesnės žemės ūkio ir maisto produkcijos importą iš trečiųjų šalių ir nesąžiningą konkurenciją su jų produkcija.

Kovo pradžioje Lenkijos ūkininkai šešias dienas protestavo pasienyje su Lietuva – kelyje buvo tikrinamos transporto priemonės, ūkininkai žiūrėjo, ką iš Lietuvos į Lenkiją veža vilkikai. Jie nuogąstavo, kad dalis Ukrainos grūdų iš Lietuvos vėl grįžta į Lenkiją, tačiau tokių atvejų jei nefiksavo.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-03-20

ES vėl bus taikomi tarifai kai kuriems iš Ukrainos eksportuojamiems žemės ūkio produktams

ES Tarybos ir Europos Parlamento derybininkai Briuselyje sutarė, kad ES grąžins tarifus, taikomus dideliems tam tikros žemės ūkio produkcijos iš Ukrainos kiekiams. Parlamento teigimu, kalbant konkrečiai, tarifai bus taikomi kiaušiniams, paukštienai ir cukrui, taip pat kukurūzams, avižoms, kruopoms ir medui. Ateityje bus nustatyta kvota, kiek tokių prekių ES galės būti parduota be mokesčių. Viršijus šį limitą, vėl bus įsigalios muitas.

Kviečių importui muitas kol kas vis dar nebus taikomas, nors tam tikromis aplinkybėmis bus galima imtis atitinkamų priemonių. Preliminarioje sutartyje numatyta, kad šios taisyklės galios iki 2025 m. birželio.

Derybininkai iš Europos Parlamento ir ES valstybių narių, visoje Europos Sąjungoje protestuojančių ūkininkų spaudžiami, šį sprendimą priėmė po Briuselyje vykusio derybų maratono.

ES tarifus žemės ūkio produkcijos eksportui iš Ukrainos panaikino 2022 m., siekdama parodyti solidarumą Ukrainai po Rusijos pradėtos plataus masto invazijos.

Šalių blokas pirma planavo tarifų lengvatų, kurias buvo numatyta taikyti iki 2024 m. birželio, galiojimą pratęsti iki 2025 m., nepaisydamas ES kilusių didelių nesutarimų dėl grūdų ir kitokių prekių eksporto iš Ukrainos.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-03-20

Šimonytė: griežtesnė grūdų kontrolė yra solidarumo ženklas

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad šią savaitę sugriežtinta iš Rusijos bei kitų padidintos rizikos šalių įvežamų grūdų kontrolė didelės praktinės naudos neturės, nes tokių grūdų beveik nėra, tačiau tai yra solidarumo ženklas. Premjerė teigė, kad Europos Sąjunga galėtų svarstyti draudimą įvežti į Bendriją ne tik rusiškus ir baltarusiškus grūdus, bet ir kitus maisto produktus.

„Praktinės naudos labai didelės nebus, nes tų grūdų praktiškai nėra – mes rugių, kviečių importo iš Rusijos ir iki šiol neturėjom, galbūt grikių kažkiek. Tranzitas yra kitas reikalas, tranzito buvo šiek tiek daugiau, tai sugriežtinimas gali kažkaip paveikti norą vežti tranzitu per Lietuvos teritoriją, bet kiekiai ir tranzito buvo labai maži“, – žurnalistams Seime antradienį sakė premjerė.

„Tačiau tai yra solidarumo ženklas, kadangi per kaimynines šalis keliauja tų grūdų daugiau, per Rygos uostą, Rusijos ir Latvijos pasienį, kadangi mes ir pasienio nelabai turime, išskyrus Kaliningrado tranzitą, kuris turi specialų režimą“, – sakė I. Šimonytė.

„Nes nėra maisto produktų trūkumo Europos Sąjungoje, kad reikėtų juos įsivežinėti iš karą vykdančių ar remiančių valstybių“, – sakė I. Šimonytė.

„Kitas dalykas, kai atskiros valstybės pradeda savo sprendimus priiminėti, turint omenyje, kad pasienis yra gerokai ilgesnis, tai tiesiog spaudimas toms valstybėms, kurios nėra sprendimų priėmusios ir paskata ieškoti kelių per tas valstybes. Būtų geriausia, kad to nebūtų, tikiuosi, kad tą svarstys Europos Vadovų Taryba šią savaitę“, – teigė ji.

Pirmadienį pradėjo veikti griežtesnė į Lietuvą iš Rusijos bei kitų padidintos rizikos šalių įvežamų grūdų kontrolė – tikrinamas kiekvienas įvežamos produkcijos vagonas ar transporto priemonė – tiek skirti Lietuvos rinkai, tiek eksportui per Klaipėdos uostą. Artimiausiu metu numatoma dar sugriežtinti kontrolę ir tikrinti per Lietuvą vežamų grūdų kilmę.

Kol kas bus tikrinami tik pašariniai grūdai, o patikra maistiniams grūdams turėtų įsigalioti kiek vėliau.

Šaltinis: lrt.lt, 2024-03-19

Netrukus – parama ūkiams modernizuoti

Nuo balandžio 2 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priims paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Paraiškas bus galima teikti iki gegužės 31 d. Paramos lėšomis remiama žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose.

Paraišką bus galima teikti dėl:

* investicinės paramos (negrąžintinos dotacijos);

* investicinės paramos (negrąžintinos dotacijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;

* lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Pagal priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai. Dotacijoms skirta 71 505 026 Eur paramos lėšų, iš jų:

* pieninės galvijininkystės sektoriui – 22 293 360 Eur;

* mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 10 326 571 Eur;

* kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams – 11 671 706 Eur;

* sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 16 920 658 Eur;

* kitiems augalininkystės sektoriams – 10 292 731 Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 27 993 975 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla

Žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Galimi pareiškėjai:

Ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai.

Juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

* projektui negali viršyti 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama (negrąžintina dotacija);

* projektui negali viršyti 700 000 Eur, kai teikiama investicinė parama (negrąžintina dotacija) ir lengvatinė paskola; didžiausia leistina iš nustatytos paramos sumos investicinei paramai (negrąžintinai dotacijai) suma negali viršyti 500 000 Eur, ir didžiausia leistina lengvatinei paskolai suma negali viršyti 200 000 Eur;

* jei teikiama tik lengvatinė paskola, jos suma negali viršyti 200 000 Eur vienam paskolos gavėjui.

Paramos intensyvumas negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos pagal šią priemonę pirmą kartą ir atitinkantiems SP administravimo taisyklėse nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiškų investicinei paramai gauti bei investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti atrankos vertinimas atliekamas ir paramos paraiškų pirmumo eilės sudaromos vadovaujantis SP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Sudaromos kiekvieno sektoriaus paramos paraiškų pirmumo eilės atskirai pagal žemės ūkio ministro įsakymu atitinkamam žemės ūkio sektoriui skirtą paramos sumą. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas pagal atitinkamam žemės ūkio sektoriui nustatytus atrankos kriterijus.

Skirtingų žemės ūkio sektorių paraiškos vertinamos pagal 7 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 25 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti priemonės įgyvendinimo taisyklių XII skyriuje.

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai paraiškoms, pateiktoms investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti, nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurios nesurenka mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, pareiškėjas gali atsisakyti investicinės paramos ir gauti lengvatinę paskolą, jeigu:

* užtenka lėšų finansuoti lengvatinę paskolą paraiškoms, pateiktoms lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti;

* sudarytos paramos paraiškų pirmumo eilės paviešinimo dieną pakanka ir iš dalies pakanka investicinės paramos lėšų paraiškoms, pateiktoms investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti.

Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei trūksta lėšų lengvatinėms paskoloms, lengvatinės paskolos teikiamos pagal sąlygas, nustatytas Nacionalinės plėtros įstaigos ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje finansavimo sutartyje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir Nacionalinės plėtros įstaigos.

Paraiškų pateikimo būdas

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS), užpildžius elektroninę formą interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 00.00.00 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 23.59.59 val.

Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu paraiskos@nma.lt turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-20

Už ūkininkų konsultavimą – valstybės parama

Mokslo ir mokymo, konsultavimo įstaigos, įvairios asociacijos, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, norintys konsultuoti žemdirbius, užsiimančius pirmine žemės ūkio produktų gamyba, ir gauti valstybės paramą už suteiktas konsultavimo paslaugas, jau gali teikti paraiškas. Žemės ūkio ministerija žemdirbių konsultavimui skyrė  837 tūkst. Eur (pernai buvo skirta 637 tūkst. Eur).

Parama skiriama individualioms konsultacijoms, seminarams, lauko dienoms arba diskusijų grupėms.

Šalies ūkininkai, pasinaudodami nereikšminga de minimis pagalba, galės gauti konsultacijas šiomis temomis:
• Žemės ūkio verslo planavimas, verslo planų parengimas ir veiklos teisiniai klausimai;
• Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimo klausimai;
• Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartai ir taikomi reikalavimai bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai;
• Ūkių apskaitos tvarkymas ir mokesčių apskaičiavimas;
• Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;
• Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Individualios konsultacijos ir konsultaciniai renginiai galės būti finansuojami iki 100 proc.

Paraiškos teikti konsultavimo paslaugas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, priimamos kovo 20 – balandžio 5 dienomis.

Paraiška ir kiti reikalingi dokumentai teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu dokumentai@nma.lt

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyrius, tel. +370 697 63 151 ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt, Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius, tel. (8 5) 252 6815.

Ūkio subjektų, užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba, konsultavimo išlaidų finansavimo taisykles galima rasti čia.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-03-20

Ankstesnės žemės ūkio naujienos