Home » Svarbu pareiškėjams, iki birželio 30 d. teikiantiems paraiškas
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Svarbu pareiškėjams, iki birželio 30 d. teikiantiems paraiškas

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Iki birželio 30 d. pareiškėjai dar gali teikti paraiškas net pagal kelias veiklos sritis. Primename, kad paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galima teikti keliais būdais, tarp jų – ir per „paraiškų dėžutes“, tačiau teikiant šiuo būdu, paraiškos renkamos trumpiau.

Kaip numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės laikotarpiu vienas iš būdų NMA teikti paraiškas – jas pasirašytas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį teikti pasinaudojant „paraiškų dėžutėmis“. „Paraiškų dėžutės“ yra įrengtos visuose NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento paramos administravimo skyriuose, jų adresus rasite čia.

Teikiantiems paraiškas šiuo būdu labai svarbu žinoti, jog paraiškos per „paraiškų dėžutes“ priimamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatytas paramos paraiškų priėmimo terminas. Taigi pareiškėjai, kurių paraiškų teikimo laikotarpio pabaiga – birželio 30 d., paraiškas pasinaudodami  „paraiškų dėžutėmis“ NMA galės teikti iki birželio 28 d.

Likusios paraiškų surinkimo laikotarpio dienos reikalingos, kad per „paraiškų dėžutes“ pateikti dokumentai būtų pažymėti paraiškos išėmimo spaudu bei laiku užregistruoti, o pareiškėjai apie jų užregistravimą būtų informuoti paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu – tai turi būti padaryta per 1 darbo dieną nuo paraiškos iš dėžutės išėmimo dienos. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta.

Atkreipiame dėmesį, kad „paraiškų dėžutėmis“ teikiant paraiškas ir mokėjimo prašymus galima pasinaudoti tik karantino ar ekstremalios situacijos dėl Covid-19 ligos plitimo grėsmės metu. Atšaukus karantiną ar ekstremalią situaciją, galimybės naudotis „paraiškų dėžutėmis“ nebeliks.

Paraiškas NMA galima teikti ir per kurjerį – tokiu atveju paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti NMA ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną – birželio 30 d.

Taip pat paramos paraiška ir kiti su ja susiję dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiama siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje – čia.

Paraiškos, kurioms teikti sudaryta galimybė naudotis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, renkamos iki paskutinės paraiškų surinkimo dienos 24 val., jei įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

Primintina, jog birželio 30 d. baigiasi paraiškų rinkimo laikotarpis pagal šias KPP veiklas ar veiklos sritis:

  • „Tradicinių amatų centrų plėtra“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d.);
  • „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d.)
  • „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d.);
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d.);
  • „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d.);
  • „Parama smulkiesiems ūkiams“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d., per ŽŪMIS – iki birželio 30 d. 24 val.);
  • „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ (per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 28 d.).

Taip pat raginame pareiškėjus, nepriklausomai nuo pasirinkto paraiškų teikimo būdo, nelaukti paskutinės paraiškų teikimo dienos – taip būtų užtikrintas sklandus paraiškų registravimas, o teikiant per ŽŪMIS – išvengta sistemos strigimo.

Daugiau apie NMA paramas.