Home » Ūkiams modernizuoti prašyta paramos daugiau, nei skirta
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Ūkiams modernizuoti prašyta paramos daugiau, nei skirta

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Šiais metais dėl paramos modernizuoti savo ūkius ūkininkai galėjo kreiptis nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Skirtingai nei ankstesniais metais žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galėjo pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą. Pateiktose paraiškose bendra prašoma investicinės paramos suma viršijo skirtąją beveik pusantro karto, tuo tarpu lengvatinių paskolų suma – daugiau nei 2 kartus.

Parama buvo teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu investicinei paramai skirta 57 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms 8 mln. Eur. Pareiškėjai galėjo kreiptis dėl:

  1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) – pirmoji paramos forma;
  2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui – antroji paramos forma;
  3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui – trečioji paramos forma;
  4. lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui – ketvirtoji paramos forma.

Norintys investicinės paramos (pirmoji paramos forma ir antrosios paramos formos investicinė dalis) pateikė 633 paraiškas, bendra prašoma suma sudaro beveik 82 mln. Eur. Lengvatinių paskolų paprašė 140 pareiškėjų, bendra prašoma suma – per 16 mln. Eur. Didžioji dauguma pareiškėjų (138) paprašė lengvatinių paskolų investicijoms ir apyvartiniam kapitalui (antrosios paramos formos paskolinė dalis), 2 pareiškėjai paprašė lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui (ketvirtoji paramos forma). Nė vienoje paraiškoje nebuvo paprašyta lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui (trečioji paramos forma).

Išsamiau apie paramos teikimo sąlygas ir reikalavimus pareiškėjams NMA straipsnyje.

Paraiškų vertinimo etapai

Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.

Paminėtina, kad projektų atranka vykdoma tik, kai investicinės paramos prašoma pagal pirmąją ir antrąją paramos formą. Kai paramos prašoma lengvatinei paskolai, projektų atranka nevykdoma. Tačiau svarbu žinoti, kad pareiškėjams, kurių paraiškoms finansuoti nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurių paraiškos nesurinko mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, lengvatinė paskola negali būti suteikta.

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Projektų atrankos kriterijai išsamiai aprašyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.

Šiuo metu atliekamas prioritetinis pateiktų paraiškų vertinimas, sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Pirmumo eilė turėtų būti sudaryta iki rugpjūčio vidurio.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.