Home » Žemės ūkio naujienos: 2021-06-04
Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2021-06-04

Žemės ūkio naujienos: 2021-06-04. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–balandžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–balandžio mėn. iš 15 364 pieno gamintojų supirko 391,50 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–balandžio mėn. – 399,01 tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–balandžio mėn. – 397,35 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno).

Palyginti su 2020 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,9 proc., arba 7,51 tūkst. t. Per 2020 m. balandžio mėn. buvo supirkta 100,55 tūkst. t pieno. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. balandžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. balandžio mėn., padidėjo 12,3 proc. ir sudarė 252,8 Eur/t. Palyginus su 2021 m. kovo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,8 proc. didesnė.

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. balandžio mėn. vidutinė natūralaus (4,28 proc. riebumo ir 3,38 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų kovo mėn., sumažėjo 0,7 proc. ir siekė 318,6 Eur, o, palyginti su 2020 m. balandžio mėn., ji buvo 13,0 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. balandžio mėn.

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. balandžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 351,1 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. balandžio mėn., buvo 5,1 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 303,0 Eur/t, Lenkijoje – 332,7 Eur/t, Estijoje – 310,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. balandžio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 6,7 proc., Lenkijoje padidėjo 10,4 proc., Estijoje padidėjo 3,3 proc.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–balandžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 323,96 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,55 tūkst. t, arba 0,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 67,54 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–balandžio mėn., sumažėjo 9,06 tūkst. t, arba 11,8 proc.

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. balandžio 30 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 35,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,8 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,0 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,6 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,7 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,9 proc., gamintojų skaičius – 9,9 proc., pieno pardavimas – 1,9 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo 13,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,5 proc. – nuo 335,42 tūkst. t (2020 m. sausio–balandžio mėn.) iki 391,50 tūkst. t (2021 m. sausio–balandžio mėn.).

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,16 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,8 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,36 tūkst. gamintojų, kurie laiko 211,76 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Šaltinis: vic.lt, 2021-06-01

Seimo komitetas: žvyrkeliams daugiau lėšų šiemet nebus

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas nesutinka, kad žvyrkeliams asfaltuoti šiemet būtų skirta daugiau lėšų nei numatyta dabar. Komitetas trečiadienį svarstydamas tikslinamą valstybės biudžetą aptarė pusšimčio parlamentarų siūlymą numatyti papildomai 20 mln. eurų žvyrkeliams.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šiemet padidinus finansavimą žvyrkeliams jo lygis pasiektų pernykštį. Finansų viceministras Gediminas Norkūnas priminė, kad pernai dalis lėšų, skirtų žvyrkeliams, nebuvo panaudota. „Dalies tų pinigų nesugebėjo (savivalda – BNS) panaudoti“, – teigė viceministras. Pasak jo, už 20 mln. eurų galima išasfaltuoti iki 40 km žvyrkelių: „Tai nėra labai reikšmingas atstumas.“ Šiemet žvyrkeliams asfaltuoti biudžete numatyta 94 mln. eurų, jų užtektų sutvarkyti apie 230 km kelių.

Šaltinis: manoukis.lt, 2021-06-03

Nauji NMA mokymai – jau kitą savaitę

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia į dar vienus mokymus – šįkart apie KPP mokėjimo prašymų teikimą. Mokymai vyks tiesiogiai šių metų birželio 9 d., 14 val. Prisijungti prie mokymų bus galima paspaudus šią nuorodą.

Mokėjimo prašymus teikia visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) investicines priemones. Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką.

Siekdama padėti projektų vykdytojams tinkamai pateikti mokėjimo prašymus, išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, Nacionalinė mokėjimo agentūra surengs mokėjimo prašymų teikimo mokymus. Mokymų metu bus kalbama apie mokėjimo prašymų teikimą naudojantis ŽŪMIS sistema.

Mokymai vyks tiesiogiai šių metų birželio 9 d., 14 val. Klausytojai galės tiesiogiai pateikti klausimus, į kuriuos bus atsakyta po pristatymo. Po mokymų bus paskelbtas jų įrašas.

Šaltinis: nma.lt, 2021-06-03

Lietuviškų Apie žolinio įsėlio, skirto EASV įskaitai, sėjimo reikalavimus

Pareiškėjai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Atkreipiame dėmesį į reikalavimus, kai dirvos gerinimo tikslais EASV įskaitai sėjamas žolinis įsėlis.

1 m2 žolinio įsėlio atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus, žolinį įsėlį į pagrindinį pasėlį turi įsėti laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d.

Įsėlis pavasarinės sėjos metu įsėjamas į pareiškėjų deklaruotus pasėlių (avižų, vasarinių kvietrugių, vasarinių kviečių, žieminių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių rugių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių, žieminių rugių) laukus, prie kurių pareiškėjai paraiškoje nurodė, kad juose sės žolinį įsėlį EASV įskaitai. Įsėlį turi sudaryti žoliniai augalai, kurie priklauso III klasifikatoriaus grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje“ (dobilai, esparacetai, barkūnai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai, seradelės), arba GPŽ kodu deklaruojami augalai (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.).

Įsėti žoliniai augalai turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. Tačiau įsėlį galima išlaikyti trumpiau, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites. Tokiu atveju pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar telefonu įdiegta mobiliąja programėle „NMA agro“ turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvos terminas. Fotografavimo, naudojant mobilią programėlę, instrukciją galima rasti čia.

Primintina, kad įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti. Nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba įsėlio išlaikymo laikotarpiais draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus. Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama iki jų derliaus nuėmimo.

Šaltinis: nma.lt, 2021-06-03

Ankstesnės žemės ūkio naujienos