Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-01-05

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-01-05. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Atkurti daugiametes pievas – daugiau nei viena galimybė

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia dėmesį, kad daugiametes pievas atkurti galima įvairiais būdais, nebūtina to daryti jau išartame plote ar toje pačioje vietoje. Daugiametes pievas galima atkurti ir kitame plote. Svarbu, kad atkurtos pievos nuo 2024 m. būtų išlaikytos ir deklaruojamos 5 metus iš eilės.

Pavyzdžiui, pasėlio kodu, tinkamu daugiametės pievos atkūrimui, deklaruotinos atkuriamos pievos galėtų būti:

– plotai, kurie 2023 m. deklaruoti GPŽ kodu (ganyklos pievos iki 5 metų, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, erainčinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kt.) (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 147 359 ha, iš kurių 88 506 deklaravo pareiškėjai, kuriems atsirado prievolė atstatyti daugiametes pievas);

– plotai, kurie nedeklaruoti 2023 m. bei remiantis turimais duomenimis yra daugiametės ganyklos pievos (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 230 533 ha);

– plotai, kurie nedeklaruoti 2023 m., tačiau 2022 m. buvo deklaruoti kaip GPŽ (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 1 886 ha);

– kiti plotai, kurie nedeklaruoti 2023 m. (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 27 222 ha).

Taip pat planuojama, jog pasėlio kodu, tinkamu daugiametės pievos atkūrimui, deklaruotinos atkuriamos pievos galės būti ir 3 m. pagrioviai su žoline danga (2023 m. duomenimis, tokių plotų vien palei melioracijos griovius Lietuvoje buvo 61 572 ha, tačiau iš jų deklaruota tik 1 297 ha, t. y. tik 2 proc.). Galutinis sprendimas paaiškės po Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano suderinimo su Europos Komisija ir 2024 m. tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Pasėlių kodų, tinkamų daugiametės pievos atkūrimui, sąrašas bus paskelbtas 2024 m. tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

Primintina, jog 2023 m. sumažėjus daugiamečių pievų santykiui daugiau nei 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu, atsirado prievolė atkurti daugiametes pievas pareiškėjams, kurie, remiantis trejų ankstesnių metų paraiškų duomenimis, suarė ar kitaip pakeitė daugiametes pievas. Daugiau informacijos – atsakymai į dažniausia kylančius klausimus pateikiami straipsnyje ir DUK.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-05


Nuo sausio 15 d. bus kviečiama teikti EIP projekto įgyvendinimo planus

Nuo 2024 m. sausio 15 d. iki vasario 9 d. Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės bus kviečiamos teikti EIP projektų įgyvendinimo planus pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“. Įvertinus ir patvirtinus įgyvendinimo planus, EIP veiklos grupės galės kreiptis dėl paramos juos įgyvendinti – paramos paraiškas numatyta priimti gegužės–birželio mėnesiais. Daugiau sužinoti galite čia.

Įgyvendinimo planai priimami NMA

Atkreipiame dėmesį, jog EIP projektų įgyvendinimo planai kitaip nei iki šiol turės būti teikiami ne Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), o Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Planai ir papildomi dokumentai, nurodyti Įgyvendinimo taisyklėse, NMA priimami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant juos skenuotus (PDF formatu). Įgyvendinimo planai ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti įgyvendinimo planus paskutinės dienos, t. y. vasario 9 d. 24 valandos.

Galimi pareiškėjai ir remiama veikla

Pagal SP priemonę „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ remiama veikla apima EIP projekto įgyvendinimo planų, t. y. dokumentų, kuriais pagrindžiamas EIP veiklos grupės partnerių pasirinkimas ir kuriuose pateikiami EIP projekto tikslai, uždaviniai, veiklos, projekto įgyvendinimo trukmė ir etapai, preliminarus biudžetas, numatomi rezultatai, rengimą ir įgyvendinimą bei EIP projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Teikti projektų įgyvendinimo planuskviečiamos EIP veiklos grupės, kurias sudaro bent 2 skirtingų tipų subjektai, iš kurių vienas yra žemės ūkio ar maisto ūkio, ar miškų ūkio veikla užsiimantis subjektas bei konsultantas arba mokslo ir (arba) studijų institucijos atstovas ir kurių EIP projektinei idėjai yra pritaręs Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komitetas. Teikiantieji planus pagal paskelbtą kvietimą turi būti ne daugiau kaip penkių EIP veiklos grupių nariais.

Pagal priemonę remiamas aktyvus bendradarbiavimas tarp žemės ūkio, maisto ūkio ir miškų ūkio sektoriaus dalyvių, mokslo ir (arba) studijų institucijos atstovų, konsultantų ir kitų suinteresuotų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių, planuojant bendras veiklas, orientuotas į:

naujų produktų, procesų ir technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų teikimo metodų sukūrimą arba esminį jų patobulinimą;
naujų arba patobulintų procesų ir technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų teikimo metodų įdiegimą (naudojimą) EIP veiklos grupės nario žemės, maisto ar miško ūkyje.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-04

R. Karbauskio reakcija į ūkininkų protestus: „Niekas jūsų negirdės, niekam jūs neįdomūs“

Daliai ūkininkų nuo pirmadienio planuojant protestus prieš šios Vyriausybės žemės ūkio politiką, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako, kad žemdirbių pozicija bus ignoruojama. „Galiu užtikrintai ir žemdirbiams, ir visiems kitiems pasakyti, kad niekas jūsų negirdės, niekam jūs neįdomūs“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė R. Karbauskis. „Turime Žemės ūkio ministeriją, kuriai 3,5 metų vadovauja nieko žemės ūkyje nesuprantantis žmogus ir jam, atrodo, tai ir nerūpi.

Turime premjerę, kuriai žemės ūkis nerūpi visiškai“, – kalbėjo LVŽS lyderis.

Lietuvos žemės ūkio tarybos rengiami protestai, kaip gruodį informavo pati žemdirbių organizacija, prasidės ateinantį pirmadienį. Tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas yra sakęs, kad akcija startuos „nuo laužų suliepsnojimo visoje Lietuvoje“, o vėliau planuojama „pasiekti Vilnių su žemės ūkio technika“.

Didžiąją dalį šalies ūkininkų vienijanti Žemės ūkio taryba reikalaus keisti žemės ūkio politiką, pasisakys prieš saugomų teritorijų plėtrą, reikalavimus atkurti daugiametes pievas, kuro akcizų didinimą ir kt., o ministro Kęstučio Navicko darkart reikalaus atsistatydinti. I. Hofmanas, Valstybinės rinkimų komisijos duomenimis, yra kandidatavęs į Radviliškio rajono savivaldybės tarybą su LVŽS sąrašu, tuo metu buvęs Žemės ūkio tarybos vadovas Jonas Vilionis šiuo metu LVŽS atstovauja Prienų rajono savivaldybės taryboje.

Vis tik R. Karbauskis patikino, jog partija rengiant protesto akcijas neprisideda. „Tai dalykai, kurie nesusiję nei su rinkimais, nei su kažkuo. LVŽS nieko neorganizuoja, prie jokių protestų neprisideda. Mes tiesiog suprantame, kad žmonės iš nevilties nebeturi kito sprendimo, tik protestuoti“, – sakė LVŽS lyderis.

ELTA primena, kad pernai ūkininkai dėl žemės ūkio politikos protestavo ir reikalavo pašalinti K. Navicką ne kartą, daugiausiai – dėl metų pradžioje ženkliai nukritusių žaliavinio pieno supirkimo kainų kilusių finansinių sunkumų pieno ūkiams. Be to, K. Navickas Seime jau atlaikė dvi interpeliacijas. Žemės ūkio tarybą sudaro 10 žemdirbių organizacijų, kurios savo ruožtu atstovauja apie 80 proc. Lietuvos ūkininkų bendruomenės.

Šaltinis: lrytas.lt, 2024-01-05

Puoselėti skaidrumą gali padėti kiekvienas Lietuvos gyventojas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog puoselėjant vieną svarbiausių NMA vertybių – skaidrumą, raginami prisidėti ir pareiškėjai, galintys padėti nustatyti neskaidrias veiklas, susijusias su Europos Sąjungos (ES) teikiamos paramos naudojimu, taip pat galimai neskaidrias NMA darbuotojų veiklas.

Paprasčiausias būdas NMA pranešti apie galimą ES ir valstybės paramos žemės ūkiui pasisavinimą, piktnaudžiavimo atvejus, taip pat apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą – pasinaudoti NMA „Pasitikėjimo linija“. Ši visa parą veikianti anoniminė linija fiksuoja pateiktus pranešimus, NMA teikiamus telefonu (8 5) 260 7901, elektroniniu paštu pasitikejimo.linija@nma.lt arba užpildžius pranešimo formą NMA interneto svetainės skiltyje „Pasitikėjimo linija“.

2023 metais naudojantis NMA „Pasitikėjimo linija“ buvo pateikta daugiau kaip 1 000 pranešimų. Visi jie buvo kruopščiai išnagrinėti, o pranešimui pasitvirtinus imtasi atitinkamų veiksmų. Vis dėlto pastebėta, kad neretai teikiami pranešimai yra nekonkretūs, juose trūksta duomenų: nenurodoma tiksli galimos neskaidrios veiklos data, vieta, kokiu būdu ir koks galimai neteisėtas veiksmas padarytas bei kitos svarbios aplinkybės. Neturint šios informacijos pranešimus sudėtinga objektyviai ir visapusiškai ištirti.

Taip pat primename, kad NMA klientai, kaip ir kiti Lietuvos gyventojai, kurie nori pateikti pranešimą apie NMA darbuotojų neskaidrią veiklą, gali vadovautis NMA parengtomis gairėmis pranešėjams – jose detaliai išvardyta, ką reikėtų nurodyti pranešant apie neteisėtą NMA darbuotojų veiklą. Gaires pranešėjams galite rasti NMA interneto svetainės skiltyje „Pasitikėjimo linija“, taip pat svetainės skilties „Korupcijos prevencija“ dalyje „Jei turite informacijos…“ .

Žinotina, jog pranešimai apie asmenų, kurie gauna ar pretenduoja gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus gali būti teikiami ne tik per „Pasitikėjimo liniją“, bet ir naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-05

Ankstesnės žemės ūkio naujienos