Home » Agro Rinkos informacija
Žemės ūkio naujienos

Agro Rinkos informacija

pienasx2019 m. padidėjo kai kurių pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis. Europos Komisijos duomenimis, 2019 m. labiausiai išaugo sviesto eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis – net 41 proc. (iki 180,20 tūkst. t). Daugiausia sviesto buvo eksportuota į JAV (iš viso 33,86 tūkst. t) . Airija ir Prancūzija eksportavo didžiausius sviesto kiekius, atitinkamai 50,48 tūkst. t ir 33,41 tūkst. t. Lietuva minėtu laikotarpiu eksportavo 1,81 tūkst. t sviesto – 3,6 karto daugiau nei 2018 m.

Analizuojamu laikotarpiu ES valstybės į trečiąsias šalis eksportavo 962,36 tūkst. t nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) – 18,0 proc. daugiau nei 2018 m. Pagrindinės LPM importo šalys buvo Kinija ir Alžyras, kurios importavo atitinkamai 126,30 tūkst. t ir 100,72 tūkst. t LPM. Daugiausia LPM į trečiąsias šalis eksportavo Belgija (iš viso 188,31 tūkst. t) ir Prancūzija (iš viso 169,84 tūkst. t). Lietuva analizuojamu laikotarpiu eksportavo 20,81 tūkst. t LPM, daugiausia – į Alžyrą (5,10 tūkst. t). Palyginti su 2018 m., Lietuvos LPM eksportas padidėjo 18,6 proc.

2019 m. sūrių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis sudarė 879,70 tūkst. t ir buvo 6,0 proc. didesnis nei 2018 m. Daugiausia sūrių ES valstybės eksportavo į JAV (iš viso 139,10 tūkst. t) ir Japoniją (iš viso 114,13 tūkst. t). Daugiausia sūrių tarp ES valstybių eksportavo Nyderlandai (iš viso 142,03 tūkst. t) ir Vokietija (iš viso 136,18 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuva į trečiąsias šalis eksportavo 15,25 tūkst. t sūrių, iš kurių – daugiausia į JAV (iš viso 5,21 tūkst. t). Palyginti su 2018 m., Lietuvos sūrių eksportas padidėjo 35,1 proc.

Nagrinėjamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m., nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis sumažėjo 11,0 proc. (iki 297,43 tūkst. t). Pagrindinės NPM importo šalys buvo Omanas ir Alžyras, kurios importavo atitinkamai 40,53 tūkst. t ir 21,73 tūkst. t NPM. Daugiausia NPM eksportavo Nyderlandai (iš viso 111,0 tūkst. t) ir Danija (iš viso 46,62 tūkst. t).

Agro Rinkos informacija