Pieno ūkio valdymas

Pieninė galvijininkystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lietuvoje veisiamos dvi pieninių galvijų populiacijos: juodmargiai ir žalieji bei žalmargiai.

Juodmargių populiaciją sudaro 73% visų Lietuvoje laikomų pieninių galvijų. Tai Lietuvos juodmargiai, Olandijos juodmargiai, Vokietijos juodmargiai, Danijos ir Švedijos juodmargiai, Britų fryzai, JAV ir Kanados holšteinai bei paskutiniaisiais metais įvežami Vokietijos ir Olandijos holšteinai.

Žalųjų ir žalmargių pieninių galvijų populiaciją sudaro 27% visų laikomų pieninių galvijų. Tai Lietuvos žalieji, Danijos žalieji, anglerai, Švedijos ir Vokietijos žalmargiai galvijai bei žalmargių holšteinų ir švicų veislės bulių su žalosiomis karvėmis įvairių kartų palikuonys. Pastaraisiais metais populiacijai gerinti įvežta Suomijos ir Kanados airšyrų.

Šiuo metu Lietuvoje intensyviai pertvarkomas galvijų selekcijos darbas, panaudojant naujausias galvijų šėrimo ir laikymo technologijas, kuriant tobulesnius pašarų ruošimo būdus, didinant pieninių galvijų genetinį potencialą. Šių priemonių dėka per pastarąjį penkmetį sparčiai didėjo kontroliuojamų karvių skaičius ir jų produktyvumas (1 lentelė).

1 lentelė. Kontroliuojamų karvių skaičius ir jų produktyvumas.

Metai

Vidutinis kontroliuojamų karvių skaičius tūkst.

Vidutinis produktyvumas per metus

Pienas kg

Pieno riebalai

Pieno baltymai

%

kg

%

kg

2000-2001

90,3

4863

4,32

210

3,30

161

2001-2002

116,2

5015

4,24

213

3,33

167

2002-2003

154,6

5031

4,35

219

3,39

170

2003-2004

194,8

5231

4,36

228

3,40

178

2004-2005

204,4

5395

4,36

235

3,37

182

2005-2006

215,1

5592

4,36

244

3,38

189

Lietuvos juodmargių ir žalųjų galvijų gerinimui jau nuo seno buvo ir yra naudojami vertingiausi pasaulio šalių galvijai. Lietuvos galvijų selekcijos programose ir ateityje numatoma naudoti geriausius užsienio šalių genetinius resursus šalyje laikomų galvijų gerinimui.

Pasaulio šalyse, kuriose pieninė galvijininkystė itin išvystyta, karvių vidutiniai produktyvumo rodikliai yra ženkliai aukštesni nei mūsų šalyje, nes čia galvijų augintojai jau nuo seno turėjo ir turi palankesnes sąlygas veislių gerinimui. Aukšti produktyvumo rodikliai pasiekiami, taikant pažangiausias pasaulyje pašarų ruošimo, galvijų šėrimo ir laikymo technologijas bei mokslo naujoves selekcijos srityje (2 lentelė).

2 lentelė. Kontroliuojamų karvių skaičius ir jų produktyvumas.

Šalis

Kontroliuojama karvių

Vidutinis produktyvumas per metus

Pienas kg

Pieno riebalai

Pieno baltymai

%

kg

%

kg

Izraelis

64973

12150

3,62

440

3,14

382

JAV

4331143

9632

3,69

355

3,07

295

Švedija

338017

9040

4,18

378

3,42

309

Danija

508235

8660

4,31

373

3,45

299

Suomija

244559

8427

4,20

354

3,41

287

Olandija

869900

8867

4,38

388

3,46

307

Vokietija

3581821

7407

4,13

306

3,41

253

Lenkija

511464

6508

4,21

274

3,32

216

Estija

100405

6509

4,19

273

3,28

213

Latvija

105024

5084

4,38

223

3,32

169

Lietuva

204405

5395

4,36

235

3,37

182

Slovakija

118884

5927

3,99

236

3,24

192

Slovėnija

79431

6321

4,13

261

3,28

207

Čekija

338138

6893

3,96

273

3,33

230

Vengrija

158305

7983

3,58

286

3,18

254

N.Zelandija

2112321

4853

4,67

227

3,56

173

Daugiau straipsnių apie pieno ūkius rasite čia.

Parengė dr. N.Gaidžiūnienė.

Gyvulininkystės žinynas, LSMU Gyvulininkystės institutas.