Agro rinka

Žalio pieno supirkimo kaina ES šalyse

Agro rinka

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalyse žalio pieno supirkimo kiekis beveik nepakito, o vidutinė supirkimo kaina padidėjo apie 5,4 proc. Šių metų sausio–rugpjūčio mėn. ES–27 šalyse buvo supirkta* 99,16 mln. t žalio pieno – beveik tiek pat, kiek buvo supirkta 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Palyginti su 2020 m. atitinkamais mėnesiais, šių metų kovo–birželio mėn. ir rugpjūčio mėn. ES šalyse supirktas žalio pieno kiekis buvo šiek tiek didesnis ir tai kompensavo mažesnį supirkimą sausio–vasario mėn. ir liepos mėn. Žalio pieno supirkimo kiekio sumažėjimui įtakos turėjo mažėjantis melžiamų karvių skaičius ir didėjančios išlaidos pieno ūkiuose.

Aukštos pašarų kainos turėjo neigiamos įtakos produktyviai pieno gamybai reikalingų pašarų naudojimui. Pieno gamintojai negalėjo kompensuoti iš dalies blogėjančios pašarų kokybės, dėl to sumažėjo ir žalio pieno gamyba. Nors kai kuriose ES šalyse šių metų sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, žalio pieno supirkimas augo (pvz., Airijoje (+6,2 proc.), Italijoje (+3,3 proc.), Vengrijoje (+6,0 proc.) arba beveik nekito (pvz., Ispanijoje, Lenkijoje, Austrijoje), tačiau trijose ES šalyse, kur pagaminama daugiausia žalio pieno, žalio pieno supirkimas sumažėjo: Vokietijoje – 1,5 proc. (iki 21,84 mln. t), Prancūzijoje – 1,1 proc. (iki 16,60 mln. t), Nyderlanduose – 1,9 proc. (iki 9,27 mln. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje žalio pieno supirkimas buvo 2,1 proc. mažesnis, Latvijoje – 2,8 proc. didesnis, o Estijoje – išliko beveik nepakitęs.

Vidutinė šių metų sausio–rugpjūčio mėn. ES žalio pieno supirkimo kaina* siekė 355,6 EUR/t (be PVM) ir ji buvo 5,4 proc. didesnė už vidutinę 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. minėtą kainą. Vidutinės analizuojamo laikotarpio žalio pieno supirkimo kainos, palyginti su praėjusių metų atitinkamomis kainomis, buvo didesnės beveik visose ES šalyse, bet daugiausia padidėjo Airijoje (+14,4 proc.), Lietuvoje (+11,6 proc.) ir Maltoje (+11,2 proc.).

*Be Liuksemburgo duomenų

2021 m. rugsėjo mėn. didėjo daugumos pieno gaminių pasaulinės kainos. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) duomenimis, pieno gaminių (sūrių, sviesto, nugriebto (toliau – LPM) ir nenugriebto (toliau – NPM) pieno miltelių) kainų indeksas šių metų rugsėjo mėn. siekė 117,9 punktus ir buvo apie 1,5 proc. didesnis nei rugpjūčio mėn. bei apie 15,2 proc. didesnis nei 2020 m. rugsėjo mėn. Analizuojamu laikotarpiu brango visi į indeksą įtraukti pieno gaminiai ir tai buvo susiję su didele pasauline pieno gaminių paklausa bei mažomis atsargomis.

Europos Komisijos duomenimis, šių metų rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., ES daugumos pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos (be PVM) didėjo: sviesto – 4,0 proc. (iki 4,12 EUR/kg), LPM – 5,1 proc. (iki 2,63 EUR/kg), NPM – 3,5 proc. (iki 3,26 EUR/kg), Gouda sūrių – 1,1 proc. (iki 3,36 EUR/kg).

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.