Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-12-16

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2022-12-16. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Patvirtintas 2023-iųjų paramos paraiškų pagal Strateginį planą teikimo grafikas

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštį. Anksčiausiai startuos kaimo vietovių vietos veiklos grupių paraiškų priėmimas gauti paramą vietos plėtros strategijoms įgyvendinti pagal intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“. Paraiškas bus kviečiama teikti kovą ir balandį.

Nuo balandžio iki birželio mėnesio bus galima teikti paraiškas pagal dvi intervencinių priemonių rūšis: „Konsultavimo paslaugos“ ir „Negamybinės investicijos, susijusios su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir išsaugojimu“.

Paraiškas jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (įskaitant finansines priemones) bus kviečiama teikti gegužės-birželio mėnesiais.

Birželį ir liepą paraiškas bus galima teikti pagal intervencinę priemonę „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“.

Pagal intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)“ paraiškas bus kviečiama teikti rugpjūtį – rugsėjį.

Paraiškos pagal intervencines priemones „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ ir „Miško veisimas ir atkūrimas“ bus renkamos rugsėjo ir spalio mėnesiais.

Spalio ir lapkričio mėnesiais bus kviečiama teikti paraiškas pagal šias intervencines priemones:

„Parodomieji projektai ir informavimo veikla“;
„Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)“;
„Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinės priemonės)“;
„Investicijos į bioekonomikos verslus“;
“Investicijos į melioracijos sistemas”;
„Jaunuolynų ugdymas“.
Lapkritį ir gruodį bus kviečiama teikti paraiškas pagal intervencines priemones “Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“, „Labai smulkių ūkių plėtra“ bei „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“.

Norintys teikti paraiškas pagal intervencinę priemonę „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ bus kviečiami tai daryti nuo rugsėjo iki metų pabaigos.

Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis (įskaitant pasirinktus įsipareigojimus pagal ekologines sistemas):

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas;
Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai;
Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje;
Parama „Natura 2000“ miškuose;
Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų;
Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-12-15

Savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistai ruošiasi Strateginio plano startui

Baigiantis metams ir artėjant naujajam 2023-2027 metų finansiniam laikotarpiui, savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistai kartu su  Žemės ūkio ministerijos atstovais aptarė žemės ūkio politikos pokyčius, kurie bus svarbūs ir žemdirbiams, ir jiems padedantiems specialistams regionuose.

Druskininkuose vykstančioje konferencijoje ,,Naujausių žemės ūkio aktualijų pristatymas stiprinant savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistų kompetencijas” dalyvavęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas akcentavo, kad kiti metai neabejotinai bus išskirtiniai, kupini iššūkių, nes bus pradėtas įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas. Pagal šį strateginį dokumentą penkeriems metams šalies žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bus skirta beveik 4,3 mlrd. eurų. Kadangi pokyčių bus daugiau nei įprastai, judėjimas ta pačia kryptimi, grįžtamasis ryšys – būtini, nes tik taip galima tobulėti.

Žemės ūkio ministerija rengia seminarus žemdirbiams visoje Lietuvoje ir pristato Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą. Gruodį ministerijos Kolegijoje kartu su socialiniais partneriais vyks taisyklių projektų – geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų naujuoju laikotarpiu – aptarimas.

Anot ministro, nuo vasario mėnesio kartu su Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacija reikės galvoti apie mokymus – deklaruojant pasėlius turi būti kuo mažiau klaidų. Tikimasi, kad iki kasmetinio pasėlių deklaravimo bus rasti sprendimai su Aplinkos ministerija dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos politikos, dėl kurios kyla daug klausimų.

Kalbėdamas ministerijos vadovas paminėjo ir traktorių registravimo tvarką. Savivaldybėms, kurioms perduotas žemės ūkio ir miškų technikos registravimas bei priežiūra, probleminių klausimų kyla tikrai nemažai, tad atsiranda poreikis visa tai peržiūrėti. Taip pat žadama peržiūrėti ir traktorininkų egzaminavimo bei pažymėjimų išdavimo tvarkas.

Ministras atkreipė dėmesį ir į savivaldybėse dirbančių žemės ūkio specialistų darbo sąlygų gerinimą. ,,Tikimės, kad papildomas savivaldybių žemės ūkio skyrių finansavimas užtikrins sklandų darbą ir kokybišką paslaugų teikimą ūkininkams“, – sakė ministras, kalbėdamas apie rastą galimybę papildomai skirti 2 mln. Eur valstybės perduotoms savivaldybėms žemės ūkio funkcijoms vykdyti.

Dvi dienas truksiančioje konferencijoje bus aptartos ne tik Strateginio plano naujovės, bet ir melioracijos, ūkinių gyvūnų ir pasėlių draudimo paramos administravimo, žemės ūkio technikos registravimo, ūkininkų pasirengimo ūkininkauti reikalavimų, valstybinės žemės deklaravimo ir kitos aktualijos.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-12-14

Pasvalio rajono ūkininkai rinkosi į metų šventę

Gruodį vieni kitiems dažniau dėkojame, kviečiame susitikti, norime užbaigti metų darbus… Tradiciniai įmonių ir kolektyvų pokyliai, kasmečiai renginiai taip pat dažnai vyksta būtent paskutinį metų mėnesį. Redakcija sulaukė kvietimo į vieną iš jų – Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus „Metų ūkio 2022“ apdovanojimus. Gausią rajono ūkininkų ir jų partnerių svitą priėmė kaimo turizmo sodyba „Lėvens brasta“.

Pagerbti geriausi metų ūkininkai 

„Metų ūkio“ laimėtojai paskelbti jau vasarą, o apdovanoti baigiamajame metų renginyje praėjusį penktadienį. Šiemet komisija pirmą vietą skyrė Zvanagalos viensėdžio (Vaškų seniūnija) ūkininkui Mantui Vegiui, antrą – Kalno kaimo ūkininkams Augustui ir Snieguolei Juzeliūnams, trečią – Valakėlių ūkininkams Alvydui ir Editai Baliūnams. Pasvalio rajono savivaldybės padėkos raštai bei rėmėjų dovanos šių ūkių šeimininkams įteikti už pažangų ūkininkavimą, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros geriau besitvarkant ūkyje.

Mantas Vegys, pelnes „Metų ūkio“ vardą, savarankiškai ūkininkauja šešerius metus, darbuojasi ir su tėčiu Tautvydu. Augina rapsus, kviečius, pupas, taiko pažangias technologijas, ieško naudingų naujovių. Mantas kukliai pasidžiaugė, kad kai kuriais atvejais jau ir tėtį gali šio to išmokyti. Į apdovanojimų šventę jaunasis žemdirbys atvyko su drauge Sofija Griauzdaitė, taip pat kilusia iš Pasvalio krašto ūkininkų šeimos.

Dainos, padėkos ir problemos 

Be lauktų apdovanojimų, ūkininkų renginys buvo pilnas ir kitų šventinių akcentų. Visus nustebino Linos Židonienės gyvai atlikta Sauliaus Petreikio daina „Bruoli“. Ją ūkininkų pirmininkė skyrė visiems, kurie padėjo nukentėjusiems nuo Rusijos karo Ukrainoje bei jų šeimoms. Drebančiu balsu, bet tvirta širdimi Lina dėkojo Pasvalio žemdirbiams už žmogiškumą.

Vieną svarbiausių rajono grandžių – ūkininkus – sveikino ir meras Gintautas Gegužinskas, vicemeras bei pats ūkininkas Stanislovas Kiudis, Seimo narys Antanas Matulas ir Radviliškio krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas, LŪS vicepirmininkas Ignas Hofmanas. „Man labai patinka pasvalietiška tarmė. Manau, kol turėsim tarmišką kalbą, kaimai gyvuos. Nepaisant valdžios norų ją sunaikinti“, – sakė svečias. Džiaugtasi ir, kad ūkininkų gretas pildo nauja, veržli karta – gražesnių kaimų viltis. 

Šventės fone išsakytos ir problemos, iššūkiai: pokyčius nešantis žaliasis kursas, neatsakingi Vyriausybės „žaidimai“ su žemės ūkiu, per greitas Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimas ir kt. A. Matulas užsiminė, kad kitų metų pradžioje Pasvalyje organizuosimas susitikimas su žemės ūkio ministru, kuriame ūkininkai turės progą su vadovu susidurti akis į akį. „Aš jam sakiau, kad Pasvaly gali būt pačiam riesta. Reikės atvykti su gera komanda, kad galėtų atsakyti arba įsiklausyti“, – kalbėjo Seimo narys. 

Rajono ūkis – daugybės žmonių ir darbo valandų rezultatas 

Po ilgesnės pertraukos susitikus, įteikta ir nemažai padėkų nusipelniusiems Pasvalio rajono ūkininkams. LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius perdavė pagarbą Vaškų seniūnijoje žemdirbiaujančiam Aurimui Garlauskui už aktyvią visuomeninę veiklą, pagalbą organizacijai, sumanų ūkininkavimą, derinant tradicines ir gamtą tausojančias technologijas. Pasveikinta ir naujoji pirmininkė Lina Židonienė, džiuginanti nuoseklumu bei logika. 

Simboliniai narystės ženkleliai papuošė ūkininkus, prisijungusius prie LŪS Pasvalio skyriaus: Alvydą Baliūną, Algimantą Sirbikę, Vaidutį Gegiecką, Liną Gegieckienę, Kristiną Židonytę. 

Seimo narys Antanas Matulas savo ruožtu padėkos raštu apdovanojo Vilhelminą Janušonį už ilgametį vadovavimą Pasvalio ūkininkams ir tris rajono ūkininkų šeimas: Vaidą ir Vigintą Ilgučius, Ingą ir Gintautą Aglinskus bei Ilgučius Ireną ir Edmundą už darbštumą, kantrybę, pareigingumą, žemdirbiškų tradicijų saugojimą ir pažangių naujovių plėtrą, už gražios kaimynystės ir bendruomeniškumo puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą, meilę žemei, ištikimybę savo kraštui ir sunkų triūsą, kuris stiprina ir turtina Lietuvą. 

Dovanomis pagerbti ir ilgamečiai Pasvalio ūkininkų rėmėjai, partneriai, prisidėję ir prie „Metų ūkio apdovanojimų“ šventės: UAB „Pasvalio agrodileris“, UAB „Medicinos bankas“, UAB „Väderstad“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Tepalita“, UAB „Naftėnas“, Pasėlių savidraudos fondas „VH Lietuva“, UADBB „AgroRisk Brokers“, Pasvalio kredito unija, LŽŪKT Pasvalio biuras.

Šaltinis: valstietis.lt, 2022-12-15

Ūkininkai išvažiavo į kelius

Užpusčius kelius į juos su savo technika išvažiavo ir ūkininkai. Jie valo ir tuos kelius, kur kelininkai nespėja, arba, jei tai ne magistralinės atšakos, galbūt niekada ir nevažiuotų. Šiandien ši pagalba legali. Dar prieš keletą metų galiojo tokios ES paramos, su kuria pirkta dauguma technikos, taisyklės, kad kelią kaimynui, ne sau, ar kaimui nustumdęs ūkininkas rizikavo netekti šios paramos.

Taip rašoma Lietuvos grūdų augintojų asociacijos feisbuko paskyroje: „Ūkininkai, matydami, kokia sudėtinga situacija kelių priežiūroje, nelieka nuošalyje. Įveikti šią staigaus sniego bangą padeda žemės ūkio technika. Dalis ūkininkų jau stumdo kelius, keliukus, kiemus ir aikšteles. Nuo 25 AG. traktoriuko, valančio seniūnijos keliukus, iki 300 AG. traktoriaus traukiančio nuo kelio nuvažiavusį vilkiką. Ūkininkai prisideda kas kaip gali, nelieka abejingi sunkiai pravažiuojamiems keliams, privažiavimams prie vienkiemių, kuriuose gyvenantiems žmonėms – senoliams, šeimoms su vaikais ir kitiems tai ne tik susisiekimo, tai – jų saugumo klausimas. Kelininkų mašinos į dalį kaimo kelių turbūt niekada neatvažiuotų dėl mažo jų naudojimo, bet ūkininkas pasirodo reikiamu metu.“

Šaltinis: valstietis.lt, 2022-12-14

NMA rekomendacijos projektų vykdytojams

Besibaigiant kalendoriniams metams dažnam paramos gavėjui, įgyvendinančiam projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (Programa) priemonę, baigiasi verslo plano įgyvendinimo laikotarpis arba vieni iš kontrolės metų. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukia nemažai klausimų dėl projekto įgyvendinimo aplinkybių, kurios gali būti svarbios vykdant projekte numatytą veiklą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.

Pažymėtina, kad bendruoju atveju paramos gavėjas privalo laikytis visų prisiimtų įsipareigojimų, nurodytų tų metų Programos konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse, pagal kuriais teikė paraišką paramai gauti, t. y. projektą įgyvendinti taip, kaip buvo numatyta jo verslo plane ir / ar paraiškoje. Atkreiptinas dėmesys, kad paramos gavėjų patogumui NMA yra parengusi atmintines ir rekomendacijas kiekvienai iš Programos priemonių, kuriomis vadovaujantis galima tinkamai įgyvendinti projektą išvengiant pažeidimų.

Atmintines galima rasti www.nma.lt. Primintina, kad tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių projektas nėra įgyvendinamas taip, kaip numatyta, rekomenduojama kuo anksčiau susisiekti su paraišką administruojančiu NMA specialistu ir aptarti projekto įgyvendinimo galimybes pasikeitus aplinkybėms. Svarbu pateikti minėtas objektyvias priežastis įrodančius dokumentus ar duomenis.

Dažniausiai užduodami klausimai

Vienas iš dažniausiai NMA pateikiamų klausimų – dėl suplanuotų, bet nepasiektų projekto priežiūros rodiklių. Pažymėtina, kad svarbu yra objektyvios priežastys, dėl kurių nepavyksta pasiekti numatytų projekto priežiūros rodiklių. Būtina pateikti paaiškinimą bei visas paaiškinime išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus tuo atveju, kai suplanuoti projekto rodikliai buvo nepasiekti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinių aplinkybių – kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti vykdomi dėl aplinkybių, kurių atsiradimo neįmanoma kontroliuoti ir protingai numatyti sutarčių sudarymo metu, taip pat nėra įmanoma užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Pažymėtina, kad apie buvusias nenugalimos jėgos aplinkybes NMA būtina pranešti per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai pareiškėjas ar paramos gavėjas (jo įgaliotas asmuo) gali tai padaryti. Pavėlavus pranešti per nurodytą laiką, NMA įgyja teisę neatsižvelgti į pateiktus dokumentus, nes laikoma, kad dokumentai pateikti pavėluotai. NMA sulaukia nemažai paramos gavėjų prašymų pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį arba mokėjimo prašymo pateikimo terminą, motyvuojant sudėtinga geopolitine situacija.

Primintina, kad po sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos kiekvienas su konkrečiu projektu susijęs atvejis yra svarstomas individualiai bei kompleksiškai ir, tik įvertinus visas aplinkybes, NMA gali priimti sprendimą dėl projekto sąlygų (pavyzdžiui – projekto įgyvendinimo termino) keitimo. Taigi, visi konkretaus projekto pakeitimai turi būti raštu derinami su NMA. Atkreiptinas dėmesys, kad kartais paramos gavėjai dėl įvairių priežasčių nusprendžia nepasinaudoti parama ir apie savo atsisakymą praneša el. laišku NMA. Žinotina, kad nepasirašytas elektroninis laiškas negali būti prilyginamas pasirašytam prašymui, todėl negali būti nagrinėjamas.

Pasirašytą prašymą atsisakyti paramos, kaip ir prašymus dėl kitų su projektu susijusių aplinkybių, NMA galima atsiųsti el. paštu dokumentai@nma.lt arba paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Taip pat prašymą, dokumentus galima pateikti naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (meniu punktas „Pranešimai“ / „Siųsti“, pasirenkant gavėją NMA). Pažymėtina, kad tuo atveju, kai jau yra išmokėta dalis ar visa paramos suma ir paramos gavėjas atsisako projektą užbaigti, jis privalo NMA grąžinti jam pervestas lėšas.

Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai:

-dokumentuose pateikiama netiksli ar neteisinga informacija. Pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigytos investicijos netinkamai apskaitomos, neįtraukiamos į ilgalaikio turto korteles ir pan.;

-trūksta kai kurių dokumentų. Pavyzdžiui, patikros metu projekto vykdytojas nepateikia technikos ar statinių registravimo dokumentų, taip pat prekių apmokėjimą, draudimą (arba trijų draudimo bendrovių atsisakymus drausti) patvirtinančių dokumentų. Tokiais atvejais projekto vykdytojui leidžiama pasitaisyti – nustatomas terminas, per kurį jis turi sutvarkyti dokumentuose rastas technines klaidas, ištaisyti neatitikimus, surasti trūkstamus dokumentus ir visą tvarkingą dokumentaciją pateikti NMA;

-investicijų tapatumo ar identifikavimo numeriai dokumentuose, pateiktuose NMA, nesutampa su randamais patikros metu;

-įsigyta įranga nėra sumontuota ir / ar yra nenaudojama;

-projekto įgyvendinimo vietoje viešinimo stendas nėra įrengtas;

-pasirašytos pirkimų sutarties keitimas nesilaikant nustatytų reikalavimų, sumažinamos pirkimo sutartyje apibrėžto pirkimo objekto apimtys. Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose nurodomas vienas investicijos parametras, pavyzdžiui, 180 AG, o pasirašytoje sutartyje įsigyjama investicija yra 169 AG;

-pasirašyta pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų / tiekėjo pasiūlymo, t. y. skiriasi įsigyjamos technikos parametrai, nedetalizuojamas gyvulių amžius ir pan.;

-tikrinant investicijų įsigijimo dokumentus kartais nustatoma, jog buvo pažeista pirkimo sutartyse numatyta pristatymo ar apmokėjimo tvarka, pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose numatyta, kad apmokama bus po prekės pristatymo, o faktiškai padaromas avansinis mokėjimas;

-projekto įgyvendinimo vietoje nerandama už paramos lėšas įsigytų investicijų;

-už paramos lėšas įsigytas turtas įkeičiamas be NMA sutikimo;

-vykdoma visai kita veikla, nei ta, kuriai buvo skirta parama;

-nesilaikoma reikalavimo nepertraukiamai drausti už paramos lėšas įgytą turtą visą Programos konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytą laikotarpį;

-kai projektui buvo suteikti atrankos balai už vieną ar kitą atrankos kriterijų ir kai tie kriterijai nepasiekiami ir (arba) neišlaikomi. Pavyzdžiui, projektui vertinimo metu buvo suteikti balai už dalyvavimą priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, tačiau projekto vykdytojas per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo, kaip reikalaujama įgyvendinimo taisyklėse, šioje priemonėje taip ir nesudalyvauja. Taigi, projekto vykdytojas nesilaikęs šio įsipareigojimo turės grąžinti dalį gautos paramos;

-nepasiekti arba neišlaikyti paraiškoje numatyti ekonominio gyvybingumo rodikliai – skolos, paskolų padengimo rodiklius, grynojo pelningumo;

-neišlaikyti kiekvienai priemonei numatyti projekto priežiūros rodikliai, kuriuos paramos gavėjas įsipareigoja išlaikyti teikdamas paraišką: pavyzdžiui, išlaikyti 8 000 Eur dydžio ekonominį valdos dydį (VED), nesumažinti žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto daugiau kaip 20 procentų, išlaikyti nustatytą ŽŪN arba ariamos žemės plotą, sąlyginį gyvulių skaičių ir kt. Šių rodiklių nepasiekus taip pat numatyti taikyti tam tikri sankcijų dydžiai.

Siekiant išvengti pažeidimų, reikėtų:

-susipažinti su teisės aktais, kurie susiję su prašoma / gaunama parama;

-prieš rengiant projektą, įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus bei pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu projektui įgyvendinti;

-rengiant verslo planą, įvertinti turimus išteklius bei galimybes ir pagal tai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą;

-susipažinti su dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais;

-numatyti realius mokėjimo prašymo (-ų) teikimo terminus, kad nereikėtų rašyti papildomų prašymų, prašant juos nukelti;

-tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;

-nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su NMA;

-sekti naujienas (galima užsisakyti NMA naujienlaiškį);

-tikrinti savo paraiškų informaciją NMA informaciniame portale;

Šaltinis: tv3.lt, 2022-12-14

Kiek degalų per valandą degindavo sovietiniai traktoriai – pasiskaičiuokite, kiek tai kainuotų šiandien

Daugelis prisiekusių automobilistų, prisimindami gūdų sovietmetį, būtinai atkreipia dėmesį į tuometines degalų kainas. Šiuo atžvilgiu tai buvo geri laikai: kaimo vietovių gyventojai galėdavo apskritai nepirkti nei benzino, nei dyzelino, mat žinodavo, kad visada jo gaus iš kolūkyje dirbančio kaimyno.

Jeigu ir prisieidavo važiuoti į degalinę, ypač išlaidauti vis tiek netekdavo, kadangi benzinas kainuodavo maždaug 90 kapeikų, ir tai ne litro, o dešimties litrų kaina, rašo zen.yandex.ru. Aišku, prisiminus, keik daug prekių tuo metu buvo priskiriamos deficitinėms, nostalgija sovietmečiui kaipmat išsisklaido. Be to, degalų žemės ūkio technikai, šiaip ar taip, reikėdavo, o jie vis tiek kainuodavo, nors ir nedaug. Dar gali kilti klausimas, kiek kuro išeikvodavo sovietinės transporto priemonės, pvz., traktoriai.

Pirmiausia galima aptarti Altajaus gamykloje kitados surinkinėtus traktorius T-4. Jie buvo gaminami nuo 1964 iki 1970 metų. Traktoriuose montuojamų variklių galingumas prilygo 130 AG, o valandą dirbdami jie sunaudodavo 24 litrų degalų. Beje, degalų bakas buvo 320 litrų talpos, o tai reiškia, kad traktorius galėjo gana ilgai be sustojimo dirbti.

Kiti, iš Minsko traktorių gamyklos išriedėję traktoriai MTZ-52 buvo pradėti gaminti 1962 metais. 1985-aisiais jų gamyba buvo nutraukta. MTZ-52 variklio galingumas – 55 AG, o degalų per valandą jis sunaudodavo 8 litrus. Bako talpa – 130 litrų. Dar vienas traktorius, kurį norėtųsi aptarti, – gigantiškų matmenų T-150K. Šios markės technika nuo 1967 metų buvo gamina Charkovo traktorių gamykloje. Iš kitų panašių traktorių T-150K išsiskyrė didesniu našumu. Jo variklio galingumas – 165 AG, degalų išeiga – 28 litrai per valandą, o bako tūris – 375 litrai.

Šaltinis: delfi.lt, 2022-12-12

Ankstesnės žemės ūkio naujienos