Agro rinka

Pieno ir pieno gaminių rinka, 2021 m., palyginti su 2020 m.

Agro rinka, pienokaina

2021 m., palyginti su 2020 m., Lietuvoje vidutinė žalio natūralaus riebumo (toliau – žalio) pieno supirkimo kaina iš šalies pieno gamintojų ženkliai išaugo, o supirkimo kiekis buvo mažesnis. 2021 m., nepaisant besitęsiančios COVID-19 pandemijos, Europos pieno rinka po truputį pradėjo grįžti į prieš pandemiją buvusį lygį. Dėl padidėjusios pieno gaminių paklausos tiek trečiosiose šalyse, tiek ES vidaus rinkoje, žalio pieno ir pieno gaminių kainos buvo aukštos.

2021 m., palyginti su 2020 m., ES vidutinė žalio pieno supirkimo kaina padidėjo 7,9 proc. (iki 368,20 EUR/t (be PVM). ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, Lietuvoje 2021 m., palyginti su 2020 m., vidutinė žalio pieno supirkimo kaina iš šalies pieno gamintojų padidėjo 17,5 proc. (iki 334,77 EUR/t (be PVM). 2021 m. stambiems Lietuvos pieno ūkiams šalyje mokėtos vidutinės žalio pieno supirkimo kainos nuo metų pradžios iki rudens buvo priartėjusios prie ES žalio pieno supirkimo kainų vidurkio, o nuo rugsėjo mėn. pralenkė ES minėto pieno supirkimo kainų vidurkį.

ES valstybėse žalio pieno kainos didėjo ne tik dėl išaugusios gaminių paklausos, bet ir dėl didėjančių išlaidų (pašarams, energijai, transportavimui, darbo užmokesčiui ir kt.), taip pat ir dėl sumažėjusio žalio pieno kiekio, logistinių trikdžių, eksportuojant produkciją.

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, praėjusiais metais Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų buvo supirkta 1 333,20 tūkst. t žalio pieno – 1,0 proc. mažiau nei 2020 m. 2021 m. žalio pieno kokybė buvo šiek tiek prastesnė nei 2020 m.: 2021 m. buvo supirkta apie 97 proc. viso analizuojamu laikotarpiu supirkto žalio pieno, už kurį apmokant nebuvo taikytina nuoskaita, kai 2020 m. šis rodiklis siekė apie 98 proc.

2021 m. Lietuvos pieno supirkėjai iš kitų ES valstybių (Latvijos, Lenkijos, Estijos) pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių importavo 477,05 tūkst. t žalio pieno – 1,1 proc. daugiau nei 2020 m., o bendra vidutinė žalio pieno supirkimo kaina iš minėtų ES šalių padidėjo 12,0 proc. (iki 338,53 EUR/t (be PVM). Praėjusiais metais didžioji dalis (apie 75 proc.) žalio pieno buvo importuota iš Latvijos.

2021 m. Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes (Latviją, Lenkiją, Vokietiją) pardavė 40,57 tūkst. t žalio pieno, o bendra vidutinė minėto pieno pardavimo kaina siekė 388,48 EUR/t (be PVM) ir tai 2,7 proc. mažiau, bet 20,6 proc. brangiau nei 2020 m. Praėjusiais metais didžioji dalis (apie 88 proc.) žalio pieno buvo parduota į Lenkiją.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.