Žemės ūkio naujienos

Naujienų apžvalga: 2020-12-15

Ūkininkų rezoliucijoje – reikalavimai ir siūlymai naujai valdžiai. Gruodžio 10 d. nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) 32-asis suvažiavimas, kuriame aptartos aktualiausios žemdirbiams problemos ir jas išdėsčius priimtoje rezoliucijoje kreiptasi į naująją valdžią. Nuotoliniame LŪS suvažiavime dalyvavo 30 skyrių pirmininkai iš 41-o organizacijos rajoninio skyriaus. Suvažiavimui pirmininkavo LŪS vadovas Jonas Talmantas, renginį moderavo LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė. Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimo dalyviai įvertino susidariusią situaciją šalies žemės ūkyje, ES ambicijas, iškeltas Žaliuoju kursu, strategijomis „Nuo lauko iki stalo“ ir „Bioįvairovė“, ES Parlamento, Tarybos ir Komisijos pozicijas dėl BŽŪP 2023-2027 m. laikotarpiui, LR Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano užmojus. Plačiau

Naujasis ministras didinti barikadų nežada. Nueinančios Vyriausybės sudėtyje aplinkos ministru dirbusiam, bet vėliau atstatydintam Kęstučiui Navickui dabar patikėtas Žemės ūkio ministerijos vairas. Ar neatsitiks taip, kad ūkininkams teks du aplinkos ministrai ir nė vieno žemės ūkio interesus ginančio ministro? Nesiruošiu didinti barikadų ar giliau kasti apkasų, jie ir taip pakankamai gilūs. Nematau prasmės didinti takoskyros, pirmiausia einutiesti tiltų. Kitas dalykas, mes visi – tiek ūkininkai, tiek aplinkosaugininkai – vienos valstybės piliečiai, čia mes neturime dėl ko kariauti. Puikiai suprantame, kad vieni be kitų neišgyvensime. Juk ir gyvoji gamta gerokai nuskursta, kai nėra ūkininkavimo. Aišku, kai jau detaliau gilinamės į ūkininkavimo struktūrą ir metodus, prasideda tam tikri dalykai, kur neišvengiamai reikės ieškoti kompromiso ir aplinkai palankesnių sprendimų.“ Plačiau

Kiek žemdirbiai gaus prisidėti prie transporto „žalinimo“. Iki 2030-ųjų numatoma pasiekti, kad 15proc. šalies transporto naudojamų degalų būtų pagaminti iš atsinaujinančių išteklių. Žadama skatinti daugiau naudoti gamtinių dujų, teikti paramą biometano gamybai. Lietuvos orą anglies dvideginiu labiausiai teršia transportas, dažniausiai naudojantis dyzeliną ir kitus naftos produktus. Kovojant su klimato kaita numatoma iki 2030- ųjų pasiekti, kad 15 proc. šalies transporto naudojamų degalų būtų pagaminti iš atsinaujinančių energetikos išteklių. Dabar šis rodiklis tik 4 procentai. Kaip tai teks įgyvendinti, numatoma Energetikos ministerijos parengtame Alternatyviųjų degalų įstatymo projekte, kuris neseniai buvo pateiktas Seimui, šiomis dienomis jam pritarė pagrindinis Aplinkos apsaugos komitetas. Pasak įstatymo projektą pristačiusio buvusio energetikos viceministro Ryčio Kėvelaičio, numatoma didžiulė elektromobilumo plėtra. Plačiau

Derlingiausi Ispanijos laukai užteršti mikroplastiku. Mokslininkai nustatė, kad Ispanijos pietryčiuose esančiame Mursijos regione, kuris tituluojamas Europos daržovių rojumi, mikroplastiku užterštas ir dirvožemis, ir žolėdžių mitybos grandinė. Pastaruoju metu aplinkos tarša mikroplastiku yra viena aktualiausių ekologinių problemų dėl gausaus šių medžiagų naudojimo pramonėje, buityje ir žemės ūkyje. Ispanijos Mursijos regionas garsėja derlingomis žemėmis ir plačiais daržovių, kurios eksportuojamos po visą Europą, laukais, kuriuose vietoj mulčiavimo naudojamos plastiko plėvelės. Tokia praktika padidina daržovių derlių, slopina piktžolių augimą, todėl mažėja pesticidų poreikis. Tačiau panaudotą plastiką sunku visiškai pašalinti iš laukų. Su laiku jis suyra į smulkesnes daleles, kurios pasklinda po dirvožemį, išnešiojamos vandens ir vėjo. Plačiau

Indijos ūkininkų protestai tęsiasi jau dvi savaites. Indijos ūkininkai penktadienį pateikė peticiją Aukščiausiajam Teismui, siekdami atšaukti tris naujus žemės ūkio reformos įstatymus, kurie, pasak jų, numuš jų produkcijos kainas, ir tęsia jau dvi savaites trunkančią į sostinę vedančių kelių blokadą. Aukščiausiasis Teismas turėtų priimti šią peticiją, sulaukęs vyriausybės atsakymo. Kol kas jos svarstymo data nenustatyta. Peticiją pateikė Indijos ūkininkų sąjunga („Bharatiya Kisan“) ir jos lyderis Bhanus Pratapas Singhas (Bhanu Pratap Singh). Pasak jo, įstatymai buvo priimti vienašališkai, vyriausybei nesurengus tinkamų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis. Plačiau

Profsąjungos pasipriešino valstybinės žemės perdavimui savivaldybėms. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LŽŪDPSF) atviru laišku kreipėsi į LR Ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę, dėl LR Vyriausybės programoje numatytos valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms reformos. LŽŪDPSF pirmininkas Audrius Gelžinis sako, kad valstybinės žemės valdymo decentralizavimas gali sukelti eilę neigiamų pasekmių ir net prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui, rašoma pranešime. Praėjusią savaitę Seime patvirtintoje XVIII LR Vyriausybės programoje, 12.2.4 punkte rašoma: „Inicijuosime, kad žemės naudojimo politika būtų perduota Aplinkos ministerijai, o Nacionalinės žemės tarnybos funkcijos – savivaldai. Miesto teritorijose esančią valstybinę žemę perduosime savivaldybėms patikėjimo teise. Gyventojai taps savo gyvenimo vietos savininkais, jiems perduosime daugiau nuosavybės ir teisių spręsti“. Plačiau

Trumposios maisto grandinės – galimybė, o ne iššūkis. Mažuose ūkiuose pagamintų produktų kelias iki vartotojo nėra lengvas. Kaip panaudoti trumpąsias maisto grandines, kad tai suteiktų naujų galimybių smulkiems ūkiams? Atsakymus į šiuos klausimus bandyta pateikti nuotolinėje Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės spaudos konferencijoje „Trumposios maisto tiekimo grandinės – žmogaus sveikatai ir tvariai aplinkai“. Atliktų tyrimų duomenimis ir išvadomis, taip pat įžvalgomis dalijosi VDU Žemės ūkio akademijos, verslo, ūkininkų atstovai. Plačiau

Artėjant Kalėdoms – susitikimas su socialiniais partneriais. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) gruodžio 11 d. pakvietė socialinius partnerius į jau tradicija tapusį renginį, kuriame pristatė NMA pagrindinius metų rezultatus, supažindino su ateities planais, išklausė socialinių partnerių pasiūlymus. 2020 metai, COVID-19 pandemijai įnešus didžiulius pokyčius į visų mūsų gyvenimus, buvo išskirtiniai ir NMA. Kaip pavyko įveikti naujus iššūkius, pandemijos sąlygomis sklandžiai tęsti paramos administravimo procesą, sumažinti administracinę naštą klientams bei sankcijas tikriesiems ūkininkams, optimizuoti patikrų kiekį ir  procesą, papasakojo NMA vadovas Aleksandras Muzikevičius. „Jūs esate mūsų pareiškėjų bei paramos gavėjų balsas, mes turime Jus išgirsti, diskutuoti ir atsižvelgdami į Jūsų pasiūlymus tobulinti savo veiklą“ – bendravimo bei bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarbą akcentavo NMA direktorius Aleksandras Muzikevičius. Plačiau