Agro rinka

Pieno produktų gamyba, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Agro rinka
Photo by Richard Surman on Unsplash

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES valstybėse labiausiai padidėjo sutirštinto pieno gamyba, o daugiausia sumažėjo grietinėlės miltelių, nenugriebto ir iš dalies nugriebto pieno miltelių gamyba. Šių metų sausio–rugpjūčio mėn. sutirštinto pieno gamyba ES valstybėse siekė 686,3  tūkst. t ir buvo 3,6 proc. didesnė nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Nagrinėjamu laikotarpiu tarp ES valstybių Lietuvoje sutirštinto pieno gamyba padidėjo daugiausia – net 35,0 proc. (iki 23,2 tūkst. t).

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. sūrių gamyba ES valstybėse siekė 6,19 mln. t ir buvo apie 2,2 proc. didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Vokietijoje ir Prancūzijoje (didžiausiose tarp ES valstybių sūrių gamybos šalyse) sūrių gamyba padidėjo, atitinkamai 1,0 proc. (iki 1,67 mln. t) ir 2,0 proc. (iki 1,14 mln. t), o Italijoje sūrių gamyba buvo net 5,3 proc. didesnė ir siekė 792,7 tūkst. t. Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sūrių gamyba sumažėjo 4,6 proc. (iki 64,1 tūkst. t). EK prognozuoja, kad gerokai išaugęs sūrių eksportas į JAV ir Kiniją, toliau išlaikys didžiulę sūrių paklausą ir 2021 m. sūrių eksportas bus apie 4,0 proc. didesnis nei 2020 m. Tai turės teigiamos įtakos ES sūrių gamybai, kuri šiais metais turėtų būti apie 1,0 proc. didesnė nei 2020 m.

Šių metų sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, grietinėlės (skirtos tiesiogiai vartoti) gamyba ES valstybėse padidėjo 2,2 proc. (iki 1,66 mln. t), o geriamojo pieno – sumažėjo 0,5 proc. (iki 15,22 mln. t). Grietinėlės gamybos padidėjimui įtakos turėjo išaugusi paklausa ES rinkoje ir Kinijoje. 2020 m. gerokai išaugęs geriamojo pieno suvartojimas namų ūkiuose šiais metais stabilizavosi ir geriamojo pieno gamyba turėtų būti apie 0,5 proc. mažesnė nei pernai.

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES valstybėse labiausiai (net 10,9 proc. (iki 399,7 tūkst. t) sumažėjo grietinėlės miltelių, nenugriebto ir iš dalies nugriebto pieno miltelių gamyba. 2020 m. minėtų miltelių gamyba buvo labai išaugusi, todėl analizuojamu laikotarpiu gamybai stabilizuojantis stebimas toks ženklus gamybos sumažėjimas, kuriam įtakos turėjo ir gerokai sumažėjęs eksportas. Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje grietinėlės miltelių, nenugriebto ir iš dalies nugriebto pieno miltelių gamyba sumažėjo net 60 proc. ir siekė 0,2 tūkst. t.

Per pirmus aštuonis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ES valstybėse nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) gamyba sumažėjo 3,4 proc. (iki 936,8 tūkst. t). Tarp ES valstybių, Ispanijoje, LPM gamyba sumažėjo daugiausia – net 46,7 proc. (iki 9,2 tūkst. t). Lietuvoje LPM gamyba buvo net 22,1 proc. mažesnė nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. ir siekė 10,7 tūkst. t. LPM gamybos sumažėjimas susijęs su sviesto gamybos sumažėjimu. Nors pasaulyje stebima didelė LPM paklausa ir išaugusios LPM kainos, tačiau gamybos atsigavimą lėtina didelė sūrių paklausa, kurių gamybai sunaudojama didelė žalio pieno dalis. Nors ankstesniais mėnesiais EK prognozavo, kad 2021 m. LPM gamyba turėtų būti bent 2,5 proc. didesnė nei prieš metus, dabar prognozė yra atsargesnė ir LPM gamyba turėtų būti apie 0,5 proc. didesnė.

Analizuojamu laikotarpiu sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių* (toliau – sviesto) gamyba ES valstybėse siekė 1,44 mln. t ir buvo 1,1 proc. mažesnė nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Vokietijoje ir Prancūzijoje (didžiausiose tarp ES valstybių sviesto gamybos šalyse) sviesto gamyba sumažėjo, atitinkamai 4,4 proc. (iki 326,1 tūkst. t) ir 1,7 proc. (iki 276,8 tūkst. t). Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu buvo pagaminta 7,1 tūkst. t sviesto – 34,4 proc. mažiau nei praėjusių metų sausio–rugpjūčio mėn. EK prognozuoja, kad 2021 m. sviesto gamyba turėtų išlikti panaši kaip ir 2020 m.

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES raugintų pieno gaminių gamyba siekė 5,13 mln. t. ir buvo 1,9 proc. mažesnė nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vokietijoje, didžiausioje tarp ES valstybių raugintų pieno gaminių gamybos šalyje, minėtų gaminių gamyba sumažėjo 4,0 proc. (iki 1,20 mln. t). Lietuvoje raugintų pieno gaminių buvo pagaminta 53,9 tūkst. t – 0,8 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

*Pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.