Agro rinka

Sumažėjo daugumos pieno gaminių eksportas iš ES valstybių

Agro rinka, pieno ukis

Šių metų sausio–vasario mėn. sumažėjo daugumos pieno gaminių eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis*. Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, 2021 m. sausio–vasario mėn. iš ES valstybių į trečiąsias šalis* buvo eksportuota 29,31 tūkst. t sviesto – 32,0 proc. mažiau nei praėjusių metų sausio–vasario mėn. Pagrindinės sviesto importo šalys buvo JAV ir Kinija, kurios analizuojamu laikotarpiu importavo, atitinkamai 4,26 tūkst. t ir 3,01 tūkst. t sviesto. Tarp ES valstybių daugiausia sviesto eksportavo Airija (iš viso 6,58 tūkst. t). Lietuva minėtu laikotarpiu į trečiąsias šalis* eksportavo 0,26 tūkst. t sviesto – 82,3 proc. mažiau nei 2020 m. sausio–vasario mėn., daugiausia – į Saudo Arabiją (iš viso 0,20 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2021 m. sviesto eksportas turėtų padidėti apie 4,0 proc.

Analizuojamu laikotarpiu ES sūrių eksportas į trečiąsias šalis* siekė 176,45 tūkst. t ir buvo 18,3 proc. mažesnis nei 2020 m. sausio–vasario mėn. Daugiausia sūrių ES valstybės eksportavo į Jungtinę Karalystę (iš viso 31,22 tūkst. t) ir Japoniją (iš viso 18,22 tūkst. t). Vokietija ir Olandija, didžiausios ES sūrių eksportuotojos, į trečiąsias šalis* eksportavo, atitinkamai 30,17 tūkst. t ir 26,12 tūkst. t sūrių. Per pirmus du šių metų mėnesius Lietuva į trečiąsias šalis* eksportavo 1,73 tūkst. t sūrių, iš kurių daugiausia į JAV (iš viso 0,33 tūkst. t). EK prognozuoja, kad per šiuos metus ES sūrių eksportas turėtų padidėti apie 4,0 proc. ir šis eksporto augimas turėtų būti susijęs su didesne sūrių paklausa JAV ir Japonijoje.

Šių metų sausio–vasario mėn., palyginti su 2020 m. sausio–vasario mėn., nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis* sumažėjo 3,6 proc. (iki 127,48 tūkst. t). Pagrindinės LPM importo šalys buvo Kinija ir Alžyras, kurios importavo, atitinkamai 14,90 tūkst. t ir 13,68 tūkst. t LPM. Tarp ES valstybių daugiausia LPM eksportavo Prancūzija (iš viso 28,65 tūkst. t) ir Belgija (25,59 tūkst. t). Lietuva nagrinėjamu laikotarpiu eksportavo 2,32 tūkst. t LPM, iš kurių 1,07 tūkst. t į Vietnamą. Palyginti su 2020 m. sausio–vasario mėn., Lietuvos LPM eksportas į trečiąsias šalis* sumažėjo 11,1 proc. EK prognozuoja, kad LPM eksportas 2021 m. turėtų siekti apie 880 tūkst. t.

Analizuojamu laikotarpiu nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) eksportas iš ES valstybių į trečiąsias šalis* siekė 49,50 tūkst. t ir buvo apie 3,6 proc. mažesnis nei 2020 m. sausio–vasario mėn. Daugiausia NPM importavo Omanas (iš viso 11,07 tūkst. t). Tarp ES valstybių Olandija eksportavo daugiausia NPM (iš viso 14,91 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2021 m. NPM eksportas turėtų išlikti panašus kaip ir 2020 m.

* 2021 m. sausio–vasario mėn. trečiųjų šalių duomenyse Jungtinės Karalystės duomenys pateikti be vasario mėn. duomenų.

Leidinio “Agro RINKA” informacija, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Daugiau Agro rinkos naujienų.