Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-08-04

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2022-08-04. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

VMVT primena apie būtinuosius reikalavimus pašarų vežėjams

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai dažnai sulaukia įvairių klausimų apie pašarų, ypač grūdinių kultūrų, gabenimą. Primenama, kad norint išvengti nenumatytų trikdžių vykdomos kontrolės metu, būtina iš anksto pasidomėti ir laikytis nustatytų reikalavimų.

Vienas svarbiausių keliamų reikalavimų – veiklos registracija. Tuo turi pasirūpinti visi planuojantys vykdyti pašarų transportavimo veiklą. Pašarų ūkio subjektai, gabenantys grūdus, žirnius, pupas ir pan., skirtus pašarui bei kitus supakuotus ir (arba) nepakuotus pašarus, turi būti registruoti ir įtraukti į Lietuvos Respublikos patvirtintų ir įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą, kaip pašarų gabentojai. Prieš pradėdami veiklą, pašarų ūkio subjektai pirmiausia turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio teritorijoje ši veikla planuojama, ir tiesiogiai arba el. paštu pateikti tam tikrus dokumentus, pavyzdžiui, nustatytos formos prašymą ir kt. Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarka ir registracijai reikalingi pateikti dokumentai nurodyti čia.

Ne mažiau dėmesio svarbu skirti pašarų saugai ir higienai. Reikalavimai pašarų higienai ir gabenimui nustatyti 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 183/2005 (II priedas). Šis teisės aktas numato, kad transporto priemonės turi būti reguliariai valomos, o valymo darbai užfiksuojami žurnaluose ar kituose dokumentuose pagal ūkio subjekto nustatytą tvarką.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į vieną didžiausių pavojų – kryžminę taršą, kuri gali atsirasti gabenant skirtingus krovinius. Siekiant to išvengti, reikalaujama pasiruošti procedūros aprašą, jame numatant, kokiomis transporto priemonėmis gali būti gabenami pašarai, kokie kiti kroviniai gali ar negali būti gabenami tomis pačiomis transporto priemonėmis, po kokių krovinių gabenimo prieš gabenant pašarus turi būti atliktas valymas (o jei reikia ir dezinfekcija), koks valymas taikomas, kokios priemonės naudojamos ir pan.

Dar viena labai svarbi pašarų gabentojų atsakomybė – tai atsekamumo užtikrinimas. Gabenami pašarai turi būti tinkamai registruojami, t. y. nurodant, kokie pašarai transportuojami, kas yra siuntėjas, jo adresas, kas yra gavėjas, jo adresas, taip pat pašarų gabenimo datos ir pan. Registracija reikalinga ir kitiems kroviniams, kad esant kryžminei taršai būtų galima atsekti, kada buvo gabenti pašarai, kokie kroviniai buvo gabenti prieš tai, kada (ir koks) buvo atliktas transporto priemonių valymas.

VMVT primena, kad nustačius pašarų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų gali būti taikomos sankcijos, kurios nustatytos Pašarų įstatyme ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose.

Kitą aktualią informaciją pašarų tvarkymo klausimais galima rasti VMVT interneto svetainėje https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/pasaras.

Šaltinis: vmvt.lt, 2022-08-03

Briuselis paragino ES nares panaudoti išvalytas miestų nuotekas žemės drėkinimui

Europos Komisija trečiadienį paragino ES valstybes nares pakartotinai panaudoti išvalytas miestų nuotekas su sausra susiduriančių ūkių drėkinimui.

Didžioji Europos dalis šiais metais susidūrė su užsitęsusiaisiais sausros laikotarpiais, o Europos Komisija perspėjo, jog dėl klimato pokyčių iki 2030 metų pusėje ES upių baseinų gali smarkiai sumažėti vandens lygis.

„Gėlo vandens ištekliai yra menki, o padėtis darosi vis labiau įtempta“, – pažymėjo Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius, atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę.

„Turime nustoti švaistyti vandenį ir efektyviau naudoti šiuos išteklius, kad galėtume prisitaikyti prie besikeičiančio klimato ir užtikrinti mūsų žemės ūkio saugumą ir tvarumą“, – pridūrė V.Sinkevičius.

Europos Komisijos duomenimis, kasmet ES išvaloma daugiau nei 40 mlrd. kubinių metrų nuotekų, tačiau pakartotinai panaudojama tik 964 mln. kubinių metrų.

Tuo metu tokios šalys ir regionai kaip Izraelis, Kalifornija, Singapūras ir Australija jau turi pažangesnes sistemas, naudojamas nuotekoms nukreipti į ūkius.

Briuselis mano, kad ES narės iki 2025 metų galėtų pakartotinai panaudoti mažiausiai 6 mlrd. kubinių metrų vandens. Naujas ES reglamentas dėl pakartotinio vandens naudojimo įsigalios nuo 2023 metų birželio mėnesio, tačiau EK nori, kad valstybės narės nelauktų ir imtųsi priemonių panaudoti išvalytą vandenį žemės drėkinimui.

Šaltinis: 15min., BNS, 2022-08-04

Ankstesnės žemės ūkio naujienos