Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-09-13

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2022-09-13. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Viceministras E. Giedraitis: ambicingiems pokyčiams reikia ir lėšų, ir laiko

Ambicingų aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimas neturi tapti pernelyg didele našta Europos Sąjungos (ES) žemės ūkiui ir vartotojams – visiems pokyčiams įgyvendinti turi būti numatytos tinkamos lėšos ir laikas. Tai pabrėžiama deklaracijoje, kurią Lenkijoje kartu su Europos Komisijos žemės ūkio komisaru Janušu Vojciechovskiu (Janusz Wojciechowski) ir septynių ES žemės ūkio ministrų atstovais pasirašė Lietuvos žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis.

Susitikime Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Slovakijos, Vengrijos bei Rumunijos žemės ūkio ministrai ir jų atstovai aptarė pieno sektoriaus iššūkius ir galimybes užtikrinti apsirūpinimą maistu, įgyvendinant tvarios gamybos ir klimato kaitos mažinimo reikalavimus.

„Tarėmės, kaip išlaikyti pieno gamybos apimtis susiduriant su beprecedenčiu kaštų augimu. Iššūkių vykstant karui Ukrainoje, augant reikalavimams aplinkos apsaugos srityje, netrūksta, tad būtini pasverti ir kiekvienos šalies galimybes atitinkantys sprendimai“, – teigia viceministras E. Giedraitis.

Susitikime šalys pasidalijo planais, kaip ateinančiu finansiniu laikotarpiu numatoma remti pieno sektorių. Viceministras E. Giedraitis pristatė Lietuvos strateginiame plane numatytas rėmimo priemones. Lietuvoje pieno sektorius, skirstant susietosios paramos lėšas, išliks prioritetinis.

Numatoma, kad 2023-2027 m. susietoji parama už pienines karves sudarys per 50 proc. nuo viso susietosios paramos lėšų voko. Pieno gamintojams numatyta skirti 7,54 proc. visų tiesioginėms išmokoms skirtų finansinių asignavimų.

Tuo pat metu vyko ir vienas didžiausių pienininkystės renginių Centrinėje ir Rytų Europoje – 19-asis tarptautinis pienininkystės kooperatyvų forumas, kurį organizavo Lenkijos pieno kooperatyvų asociacija.

Forume diskutuota apie aplinkos apsaugos iššūkius, rizikos valdymą pieno sektoriuje ir prieinamus sprendimus. Taip pat buvo pristatyta Vokietijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Naujosios Zelandijos patirtis, įgyvendinant tvarumo reikalavimus pieno ūkiuose.

Šiais metais forume dalyvavo daugiau kaip 20 ekspertų iš skirtingų organizacijų, valstybės ir mokslo institucijų atstovai.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-09-12

Ragina įregistruoti valstybinės žemės nuomos sutartis

Žemės ūkio ministerija kviečia piliečius, sudariusius valstybinės žemės nuomos sutartis, nedelsti ir be raginimų kreiptis į Nekilnojamojo turto registrą laiku įregistruoti valstybines žemės nuomos sutartis. Jos prieš trečiuosius asmenis galioja tik įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Siekiant gerinti administracinių paslaugų teikimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) bei efektyviau valdyti, tvarkyti valstybinę žemę, buvo sudaryta bendra Žemės ūkio ministerijos ir NŽT darbuotojų darbo grupė.

Ši darbo grupės veikla paspartino valstybinės žemės nuomos sutarčių priežiūrą ir valstybinės žemės nuomininkų nuomos sutarčių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

Atlikus Nekilnojamojo turto registre neregistruotų valstybinės žemės nuomos sutarčių analizę, t. y. palyginus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės ūkio paskirties valstybinės žemės nuomos sutarčių duomenis su Žemės administravimo informacinės sistemos (ŽAIS) duomenimis, buvo nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre buvo neįregistruotos 2143 žemės ūkio paskirties valstybinės žemės nuomos sutartys.

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai peržiūrėjo visas 2143 valstybinės žemės nuomos sutartis ir:

išsiuntė 701 pranešimą asmenims dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre arba dėl jų nutraukimo;
patikslino ŽAIS duomenis dėl 889 valstybinės žemės nuomos sutarčių, kurių dalis buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, tačiau ŽAIS tai nebuvo nurodyta, o dalis įregistruota Nekilnojamojo turto registre po asmenų atskiro informavimo;
910 valstybinės žemės nuomos sutarčių galiojimas jau buvo pasibaigęs arba priėmė sprendimus nutraukti, nes žemės ūkio paskirties žemė nebuvo naudojama pagal sutartyje nustatytas sąlygas;
dėl 277 valstybinės žemės nuomos sutarčių pradėjo jų nutraukimo procedūrą.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-09-12

Smulkaus ūkininko dalia – ūkininkavimas iki grabo lentos

Lietuvoje smulkiųjų ūkininkų kasmet vis mažėja – jei praėjusių metų rugsėjo 1 d. duomenimis, smulkių ūkių, valdančių iki 5 ha, mūsų šalyje buvo per 82,75 tūkst., tai šiemet rugsėjo 1 d. jų tebuvo likę 81,66 tūkst. Tokios smulkiųjų ūkių mažėjimo tendencijos tęsiasi jau ne vienus metus. Mat nemenką tokių ūkių dalį valdo pensinio amžiaus ūkininkai, kurie, susiklosčius nepalankioms sąlygoms, atsisako ūkininkavimo. Mažėjimo tendencijos išliks, nes prieš keletą dienų pensinio amžiaus ūkininkų mūsų šalyje buvo priskaičiuojama per 54,57 tūkst.

Bulvės prigėrė

Navininkų kaimo (Šeimenos sen., Vilkaviškio r.) ūkininkas Vitas Marcinkevičius su žmona Danute tam, kad išsimaitintų, užsiima gyvulininkyste. Smulkiame šeimos ūkyje sutuoktiniai dėl savęs laiko karvę, nusišeria porą kiaulių, augina vištų. Gyvendami vienkiemyje rūpinasi 4 ha žemės. Pusė hektaro iš jų šiemet apsodinta bulvėmis.

„Šiemet labai prastai, nes mūsų bulvės prigėrė. Jau dabar žinau, kad bus kur kas mažiau nei pusė laukto derliaus. Dar kad tik tiek prikastume. Nuėjęs vis pasikasu, tai vagose beveik nėra bulvių“, – be optimizmo kalba Vilkaviškio rajono ūkininkas.

Pasak V.Marcinkevičiaus, tuose 4 ha žemės dabar sutelpa viskas – ir ganykla, ir javai, ir bulvės. Šiemet ne tik pastarosios neužaugo, prastoki ir javai, nes juos saulė uždžiovino. Anot ūkininko, pas jį ir kviečiai, ir miežiai šiemet byrėjo itin smulkūs.

„Aš beveik netręšiu laukų, mes viską stengiamės auginti ekologiškai. Penkerius metus bulves auginau pagal ekologinius reikalavimus. Esu nepratęs pilti į laukus trąšų ir chemikalų. Viską tik dėl savęs ir auginamės. Ne pardavimui. Galvijams pašarų pavyko pasiruošti – atrodo, jų užteks žiemai. Žolės buvo, šieno prišienavome ir susivežėme į daržinę, jo turėtų užtekti“, – ir blogomis, ir geromis ūkelio tendencijomis dalijosi ūkininkas.

Pašlijo sveikata

Jam būtų kur kas lengviau, jei nebūtų sveikata pašlijusi. Anot V.Marcinkevičiaus, medikai jam skyrė neįgalumą jau iki gyvos galvos. Vyrą buvo ištikęs infarktas, jau „šuntuotas“, ir skauda sąnarius. Kai viskas susidėjo, liko tik 30 proc. darbingumo.

Nors serga, neturi sveikatos, šeimai reikia išsilaikyti. Žmona Danutė niekur kitur daugiau nedirba, triūsia prie namų – ūkyje. Jie dabar dviese likę, vaikai jau išėję, gyvena savarankiškai, bet kaime gyvenantys tėvai stengiasi juos kuo gali paremti – ir iš daržo, ir iš sodo, ir iš tvarto. Vaikų šeimos mažiukus vaikučius augina, dabar finansiškai jiems nelengvas metas. Vitas itin išgyvena, kad 12 metų geležinkelių bendrovėje dirbęs aukštamokslis, magistrantūrą baigęs žentas neteko darbo – jauną vyrą, šeimos maitintoją, atleido.

„Ar čia toks turėtų būti gyvenimas? Čia jau ne gyvenimas, o tik egzistavimas. Juk ir aš pats būčiau jau gavęs pensiją, bet nutęsė pensinį amžių, tai dabar dar reikia jo sulaukti. Ir žmona Danutė dar ne pensijoje. Tai ir vargstame su gyvuliais tam, kad prasimaitintume patys ir vaikams galėtume pieno įpilti, mėsos įdėti“, – kalbėjo ūkininkas.

Neįgalumo pensija – mokesčiams

Jis pasakojo, kad anksčiau, dar prieš karą, jų kaime buvo 50 sodybų, o dabar belikę vos 10 sodybų – visi vienkiemiai. Vienas nuo kito kaimynai gyvena per beveik kilometrą. Ūkininkas pastebi, kad net gyvendami vienkiemiuose vis mažiau kaimynų užsiima su gyvuliais. Dalis važinėja į darbus mieste ir iš to pragyvena, bet Marcinkevičiai samdomų darbų neturi ir dirbti nepajėgtų.

„Mudu įpratome laikyti gyvulius. Jau seniai tuo užsiimame, dar nuo kolūkių laikų. Viskas buvo sau auginama, taip ir liko. Žinoma, anksčiau ir žemės, ir gyvulių buvo daugiau, dabar sumažinome. Pieno pasimelžiame tik sau, nė lašo neparduodame. Savo poreikiams, vaikams, anūkams“, – sakė smulkaus šeimos ūkio savininkas.

Vitas neneigė, kad išaugus pragyvenimui, jie tą pajuto bene pirmieji. Sako jau suprato, jog jiems, kaip nedirbantiems, būtų labai gerai, kad ir seniūnijos valdžia atkreiptų į juos dėmesį. Kol buvo sveiki, paramos neprašydavo, bet dabar ji tikrai palengvintų dalią.

„Dabar Lietuvoje paramą duoda ukrainiečiams, asocialiems asmenims, o mums, kurie visą gyvenimą sunkiai ir sąžiningai dirbome, neduoda nieko. Gaunu neįgalumo pensiją. Kai pasidaliname per abu, mums su žmona kiekvienam pragyventi per mėnesį išeina po 161 eurą, – guodėsi šeimos galva. – Bet ir šitie pinigai nueina mokesčiams – tai ligonių kasai, tai už šiukšlių išvežimą, jau ir televizijos nemokamai negalime žiūrėti, internetas, telefonai – mums brangi pramoga. Visus mokesčius sudėjus, vos užtenka. Anksčiau už elektrą per mėnesį mokėjome 40 eurų, dabar atėjo sąskaita, kad reikia susimokėti 83 eurus. Vien mokesčiams nueina tai, ką gaunu, o gyventi juk reikia, tad niekaip nebeišsiverstume be gyvulių, be tvarto…“

Pašalpos negavo

Nors ūkininkauja ekologiškai, dar vis tiek ir ūkiui reikia kai ką nusipirkti. Vito teigimu, juk reikia ir degalų, kurie tokie brangūs, o už dyką niekas nieko neduoda, nuėjęs į seniūniją išgirdo, kad nieko negaus – šeimos pajamos per didelės.

„Tai ačiū valdžiai už viską. Nei degalų kompensacijos, nei niekas kitas mums nepriklauso. Jei tik šitaip yra vertinami mūsų šalies gyventojai, tai kaip reaguoti į tokį požiūrį? Jeigu žmogus negeri, pats išsilaikai, pats dirbi, vargsti, tai ir vark toliau, o girtuokliams, tai tiems duoda. Kai toks keistas požiūris į kaimo žmogų, labai liūdna“, – neteisybę dalinant pašalpas nusakė vos ne vos pragyvenantis ūkininkas.

Anot V.Marcinkevičiaus, tokia smulkaus ūkininko dalia – ūkininkauji, bet pašalpų negauni. O tie, kurie asocialūs, nieko neveikdami kiekvieną mėnesį sulaukia valstybės paramos. Nė vieno iš jų ūkininkas į talką neprisiprašo, kad pagelbėtų. „Sako, kam mums dirbti, mes gauname pašalpas. Mums užtenka. Pragert“, – neteisybę kaimuose stebi žemdirbys, kurio dalia sunkiausia – jokių išeiginių ir atostogų, sunkiai sirgdamas eina į tvartą pas gyvulius, kad išgyventų.

Vieni tarp „vilkų“

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje (Lazdijų r.) mišrų šeimos ūkelį puoselėja tėvas ir sūnus Matusevičiai. Ūkio savininko sūnus Artūras pripažino, kad be žemdirbiškų problemų, kurių visada apstu, jiems dar tenka kovoti su ilgapirščiais, ir tikino, kad šie apkartina jų gyvenimą. „Mūsų galvos skausmas – aplinkinių kaimų gyventojai. Dėl jų jau greitai turbūt negalėsime ramiai ūkininkauti“, – teigė Lazdijų rajono ūkininkas.

Jo tikinimu, dabar aplinkui yra gyventojų, kurie praktiškai dėl „bonkelės“ gyvena, jie turi prasimanyti, kaip uždirbti svaigalams. Metalas paklausus, tai jį įvairiais būdais surenka, kai kurie tam nusipirko metalo ieškiklių ir „tikrina“ gyvenamų ir negyvenamų sodybų teritorijas. Arba tiesiog iš ūkininko traktoriaus gvelbia dyzeliną. Nukentėjusiam ūkininkui net nelabai yra kur kreiptis pagalbos, nes kiekvienu atveju reikia konkrečių įrodymų, kas tai padarė. Kaip kaime sakoma, nepagautas už rankos – dar ne vagis.

A.Matusevičius VL sakė, kad iš jų ilgapirščiai gvelbia ne tik dyzeliną, bet ir žiemai pasiruoštas malkas. Jos iš kiemo „išgaruoja“ net vasaros laikotarpiu, nes greičiausiai nusigyvenę asmenys dujų neturi, tai malkas nešasi krosniai užkurti ir maistui pasigaminti. „Mes tikrai neprivalome jų išlaikyti. Būdamas sodybos darže pats mačiau, kaip vyras iš mūsų tempiasi „kulbę“, – sakė ūkininkas.

A.Matusevičius: „Pažiūriu, kaip atrodo Lenkijos lietuvių ūkininkų dirbami laukai pasienyje. Nuo mūsų skiriasi kaip diena nuo nakties.“

Kaimo užribiai

Anot jo, jau keletą žiemų vis nešė ir nešė iš jų kiemo malkas. Pernai šeimininko sūnus specialiai iš anksto malkų nekapojo, galvodamas, kad taip apsaugos kuro atsargas žiemai, bet… Pradėjo nešti ir dideles trinkas.

„Dabar savo kieme turime tokių gyventojų, kurie viską žino, kur kas sudėta, kai manęs nėra, o mano tėtis serga, gali nešti kada nori ir ką nori“, – tiesiai šviesiai sakė Dzūkijos ūkininkas.

Jis prisiminė ir dar vieną nemalonų incidentą – išsiardęs taisė kieme traktorių ir apsižiūrėjo, kad jau nebėra keltuvo. Per žmones sužinojo, kad dingęs keltuvas gali būti nukeliavęs pas metalo rinkėjus. Vienas žmogus jį grąžino atvažiavęs net nuo Dumblio, iki kurių nuo Matusevičių sodybos apie 5 km.

„Jie taip gyvena – visi kartu ieško, kur ką gauti ir kur paskui parduoti. Jie tuo ir gyvena. Dyzelinas net ir žinau kur „nueina“. Retkarčiais iš mūsų „Beloruso“ traktoriaus ištraukia 30–40 litrų. Negelbsti net mano paties sukonstruotas specialus užraktas. Turbūt išsimokino atsisukti“, – apgailestaudamas teigė žemdirbys, pridurdamas, kad netgi ir kaimų kryžiai jau „nuėję“ į metalo supirkėjų rankas.

Anot Artūro, jie dar užsilikę, dar turi ūkelį, tad planuoja visą sodybą ir ūkį aptverti aukšta tinklo tvora – 1,80 m aukščio ir 800 m ilgio. Tikisi, kad gal tai pagelbės, nes per karantiną vagys buvo įsisukę net į maisto produktus – ilgapirščiai atsėlindavo prie šaldiklio.

Dzūkijos krašto ūkininkui suspaudžia širdį, kai vos už keleto kilometrų Lenkijoje, Punsko krašte, ūkininkams tokių kuriozų nekyla. „Pažiūriu, kaip atrodo Lenkijos lietuvių ūkininkų dirbami laukai pasienyje. Nuo mūsų skiriasi kaip diena nuo nakties. Dzūkijos krašte, kur kalvotas reljefas, ūkininkauti gana sunku, čia reikia specialios žemės ūkio technikos. Mums jokia ES parama neprieinama. Iš savų pinigų laikydamas gyvulių nieko nenupirksi. 2021 metais už pieno kilogramą davė 14 centų. O visko kainos buvo išaugusios. Kai viską sudedi, darosi liūdna – kaimuose vyrauja skurdas, kuriame murgdosi pensininkai ir kaime dar likę alkoholikai“, – kaimo realybę pasienyje piešė mišrų ūkelį turintis ūkininkas.

Matusevičių ūkis yra pačiame Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Tėvas ir sūnus valdo per 100 ha žemės, tačiau jos kalvotos, tinkamos labiau tik gyvuliams ar bitėms ganytis, nes daugumą sudaro pievos, o ariamos – 10,5 ha. Tad, žemės nemažai, bet ūkis pagal gamybos apimtis smulkus, augina karves ir galvijus.

Išlikti sudėtinga

Arūnas Svitojus, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas

Jei Lietuvą palygintume su kitomis šalimis – Airija, Šiaurės Airija, Lenkija, Portugalija, Kroatija, tai jų žemės ūkio pagrindas yra šeimos ūkiai. Ir mes turime į ką lygiuotis. Pavyzdžiui, Airijoje 2006-aisiais, prieš 16 metų, buvo 125 tūkst. šeimos ūkių. Dabar – 124 tūkst. Vadinasi, per tiek metų sumažėjo tik 1 tūkst., o Lietuvoje?

Airijoje šeimos ūkyje laikoma vidutiniškai nuo 40 iki 60 karvių, o 100 melžiamų karvių – jau nemenkas ūkis. Panašiai yra ir Slovėnijoje. Ten lankiausi 40–60 karvių turinčiame ūkyje, kai paprašiau nuvežti mane į didžiausią pienininkystės ūkį, nuvykome pas ūkininką, turintį 150 melžiamų karvių. Tai buvo pats didžiausias Slovėnijos ūkis. Lietuvoje kalbama, kad reikėtų kaip tik nuo 150 karvių pradėti ir didinti ūkius, o slovėnai sako, jog tai nesąmonė – nusikaltimas didinti gyvulių skaičių, kadangi didėja koncentracija.

Dar keletas aspektų – visų pirma ekonominis. Samdomų darbuotojų turinčiam ūkiui sudėtingiau išsilaikyti, nes mažėja darbo jėgos pasiūla, darbo jėga turi būti labiau kvalifikuota, ir ji brangi. Už 1 tūkst. eurų per mėnesį jau nelabai ką bepasamdysi. Be to, reikia mokėti valdyti šiuolaikines technologijas.

Didieji ūkiai, turintys administraciją, daug samdomų darbuotojų, išlikti gali tik tuomet, kai priklauso koncernams, kurie užsiima ir kitais verslais, o užsiėmimas žemės ūkiu jiems yra kaip investicija į žemę. Tad Lietuvos laukia pasirinkimas – arba mes išlaikysime šeimos ūkius, arba visi tie procesai virs koncernais. Manau, kad turime ne tik šnekėti apie šeimos ūkininkus, bet ir realiai kažką daryti, kad jie išliktų. Jiems visur turėtų būti suteikiamas prioritetas, bet dabar sudaromos kaip tik sunkiausios sąlygos išlikti šeimos ūkininkui. Viskas daroma koncernų labui. Čia ir yra didžiausia bėda.

Šiuo metu bene sparčiausiai mažėja gyvulininkystės ūkių, laikančių karves, kiaules ir kitus gyvulius. Taip yra dėl to, kad nebuvo adekvačių investicijų į tokius ūkius. Investuoti į augalininkystės ūkius paprasčiau – pirkai traktorių, sėjamąją. Sėji – pjauni, ir darbo mažai, ir tos investicijos paprastesnės. Gyvulininkystės ūkiui reikalingos fermos, šiuolaikinės technologijos. Atsiperkamumas žymiai ilgesnis. Ir darbas sunkesnis, ir esi nuolat „pririštas“ prie ūkio.

Šiuo metu pasaulyje populiarėja naujos, šiuolaikinės technologijos, dėl kurių lengvėja darbas gyvulių fermose. Bet to mes nepadarysime senose fermose, jos visiškai tam nepritaikytos. Fermos buvo pritaikytos pigių tarybinių melžėjų darbui, o šiandien turi būti investuojama į naujas, modernias technologijas ir tai yra perspektyva šeimos ūkių išlikimui.

Šaltinis: Rima Kazakevičienė, valstietis.lt, 2022-09-12

Vilkyškių pieninė dalį elektros kitąmet planuoja gamintis pati

Vienos didžiausių šalyje pieno perdirbimo bendrovių Vilkyškių pieninė vadovas sako, kad dėl 4,5 karto šiemet išaugusių išlaidų elektrai įmonė kol kas nemažina gamybos – padidėjusi našta gula ant įmonės ir žaliavos tiekėjų pečių, tačiau ateityje svarstoma dalį elektros gamintis patiems. Anot Gintaro Bertašiaus, šiemet rugpjūtį, palyginti su liepa, „Vilvi group“ sąnaudos už elektrą išaugo 250 tūkst. eurų, o palyginti su praėjusiais metais – apie 4,5 karto, arba 10 mln. eurų daugiau.

„Nemažiname kol kas gamybos pajėgumų, šiandien dalis naštos, deja, gula ant mūsų pačių, dalis ant žaliavos tiekėjų. Yra kitas kelias – negaminti, tai reiškia, nepirkti pieno, bet turbūt tai tikrai ne išeitis. Šiandien yra mūsų pačių sąskaita ir tiekėjų sąskaita“, – BNS sakė G. Bertašius.

„Šiandien taip, bet nežinome ką turėsime po naujų metų. Juk sakoma, kad gal euras yra ne riba už kilovatvalandę. Jei būtų euras, tada tuos žodžius tektų atsiimti“, – pridūrė jis.

G. Bertašiaus teigimu, įmonė svarsto, kaip atpiginti energiją, o vienas būdų – įsirengti atsinaujinančios energijos šaltinius. „Matyt, sekantiems metams įrenginėsime atnaujinančios energijos tiekimo galimybes, įmanoma sudaryti sutartis su tiekėjais tiekti ilgam laikui ir šiek tiek pirkti pigiau“, – kalbėjo įmonės vadovas. „Turbūt nebus vieno recepto, bus tiek galimybės pirkti pigiau energiją ir maksimaliai efektyviai organizuoti viduje gamybą, efektyvinti įrengimus ir taip pat, matyt, labai priklausys nuo pajamų, kainodaros ir tikrai gali būti, kad ir sąskaita tiekėjų“, – pridūrė jis.

Anot G. Bertašiaus, tikimasi, kad valstybė taip pat padės verslui amortizuoti išaugusias kainas. „Galvoju, kad valstybė irgi imsis priemonių kažkiek tai amortizuoti. Kalbame apie valstybę, galimybes kuo efektyviau mums dirbti, organizuotis, tai galbūt kažkokią dalį gamintis energiją, jei žiūrėtume ilgesnį periodą. Kažkiek savo sąskaita, kažkiek tiekėjo, tai mes galėtume tada išlaviruoti šitoje situacijoje, bet visiems reikia tą daryti, ir valstybei“, – kalbėjo jis.

Pasak pieninės vadovo, brangi elektra skatina didinti produktų kainas, tačiau jas labiausiai lemia situacija eksporto rinkose, pasiūla ir paklausa. „Kainas daugiausia lentynose lemia ne tai, už kiek pagamini, bet ką rinka sumoka. Nemažas produktų padidėjimas vyko, nes eksporto rinkose labai augo visų kategorijų pieno produktų kainos, bet, be abejo, tai postūmis ir savikainos“, – kalbėjo jis. Viena didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ šiemet sausį-liepą gavo 132,5 mln. eurų pajamų – 65,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Šaltinis: valstietis.lt, 2022-09-12

Lietuvoje daugelio grūdų supirkimo kainos padidėjo

Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2022 m. 35 savaitę (08 29–09 04) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 308,38 EUR/t – kaina buvo 1,84 proc. didesnė negu prieš savaitę (34 savaitę (08 22–28) ir 47,56 proc. didesnė negu prieš metus (2021 m. 35 savaitę (08 30–09 05). Rugių vidutinė supirkimo kaina 35 savaitę, palyginti su 34 savaitę buvusia kaina, buvo didesnė 0,94 proc. ir sudarė 240,33 EUR/t ir buvo 50,69 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.

Pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 270,09 EUR/t – 3,40 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, ir 39,87 proc. brangiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina šių metų 35 savaitę sudarė 275,75 EUR/t – buvo 7,20 proc. didesnė negu prieš savaitę, bei 60,28 proc. didesnė, palyginti su prieš metus buvusia kaina. Tačiau rapsų vidutinė supirkimo kaina 35 savaitę, palyginti su kaina buvusia prieš savaitę, sumažėjo 4,77 proc. ir sudarė 613,66 EUR/t, bet buvo 27,62 proc. didesnė negu prieš metus.

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 16 (408) / 2022 m.

Ankstesnės žemės ūkio naujienos